logo PTBIOCH

logo FEBS

 

W Grodnie w dniach 11-12 maja 2017 roku, Białoruskie Towarzystwo Biochemiczne zorganizowało Polsko-Litewsko-Białoruskie Sympozjum na temat postranslacyjnych mechanizmów białek, które odbyło się w ramach przygotowań do przyszłorocznych obchodów 250-tej rocznicy urodzin Jędrzeja Śniadeckiego. Ze strony Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w wydarzeniu tym wzięli udział: prof. dr hab. Urszula Wojda z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie, dr Justyna McIntyre z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie oraz prof. dr hab. Jan Barciszewski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. W trakcie konferencji Prezes Białoruskiego Towarzystwa Prof. L. Nadolnik zaprosiła naszych przedstawicieli na spotkanie w sprawie organizacji obchodów rocznicy J. Śniadeckiego.

Poniżej kilka zdjęć z tej wizyty

 

banner strona

febs 2019

2018AdvCourseZ ŻYCIA ODDZIAŁÓW

ODSZEDŁ PROFESOR STANISŁAW R. SZALA

W dniu 9 listopada 2018 r. zmarł w Gliwcach prof. dr hab. Stanisław Ryszard Szala, naukowiec związany przez całe swoje twórcze życie z Instytutem Onkologii w Gliwicach.  Swego Ucznia, i Wspólpracownika wspomina Profesor - Senior Mieczyslaw Chorąży. Pochylamy głowę w zadumie!   PROFESSOR STANISŁAW RYSZARD...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Konferencja z okazji 250 rocznicy urodzin Jędrzeja Śniadeckiego, Grodno

Konferencja z okazji 250 rocznicy urodzin Jędrzeja Śniadeckiego, Grodno

W dniach od 7 do 10 listopada delegacja Polskiego Towarzystwa Biochemicznego wzięła udział w trójstronnej konferencji naukowej poświęconej 250 rocznicy urodzin Jędrzeja Śniadeckiego, która odbyła się w Grodnie na Białorusi.

więcej więcej