logo PTBIOCH

logo FEBS

 

W przeddzień wigilii Świąt Bożego Narodzenia niespodziewanie dotarła do nas niezwykle smutna wiadomość, iż w nocy z 21 na 22 grudnia 2017 roku zmarł wyjątkowo zasłużony, wieloletni pracownik Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, Profesor Włodzimierz Krzyżosiak.
Włodzimierz Krzyżosiak, profesor nauk biologicznych, urodził się 28 stycznia 1949 r. w Rawiczu. Był absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Studia doktoranckie odbył w Instytucie Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i w 1975 r. otrzymał stopień doktora nauk chemicznych. Następnie podjął pracę w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (ICHB PAN) w Poznaniu. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1984 r., a tytuł profesora w roku 1993. Od kilkunastu lat kierował stworzonym przez siebie w ICHB PAN Zakładem Biomedycyny Molekularnej. Wypromował 19 doktorów oraz kilkudziesięciu magistrantów. Należał do najwybitniejszych poznańskich naukowców. Jego obszerny i znakomity dorobek naukowy istotnie przyczynił się do obserwowanego w ostatnich latach niezwykle dynamicznego rozwoju ICHB PAN, w tym do uzyskania przez Instytut statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w obszarze nauk o życiu (w 2014 roku) oraz najwyższej kategorii naukowej A+ (w 2017 roku).
Profesor Włodzimierz Krzyżosiak odbył szereg staży naukowych w renomowanych zagranicznych ośrodkach badawczych, między innymi w Wielkiej Brytanii, Francji, USA i Japonii. Jest współautorem ponad 120 publikacji naukowych, wśród nich ponad 80 eksperymentalnych prac badawczych, dotyczących zagadnień z obszaru chemii organicznej, biologii molekularnej i biomedycyny. Artykuły Profesora Krzyżosiaka publikowane były w prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych.
Początkowe prace Profesora Krzyżosiaka koncentrowały się wokół szerokiego spektrum zagadnień dotyczących struktury i funkcji kwasów nukleinowych. Kolejnym obszarem Jego zainteresowań były genetyczne uwarunkowania chorób nowotworowych. Jako pierwszy odkrył w populacji polskiej nowe mutacje w genach BRCA1 i BRCA2 związane z rozwojem raka sutka i jajnika. W rezultacie przyczynił się w znaczący sposób do opracowania testów diagnostycznych umożliwiających wczesne rozpoznanie i leczenie tych chorób. Ostatnie lata działalności naukowej Profesora poświęcone zostały badaniom podstawowych mechanizmów molekularnych leżących u podłoża szeregu dziedzicznych chorób neurologicznych, m.in. choroby Huntingtona. Bezpośrednią konsekwencją dokonanych odkryć była opracowana w kierowanym przez Niego Zakładzie nowatorska strategia terapii chorób neurodegeneracyjnych.
Od 2004 roku Profesor Krzyżosiak był członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem prestiżowych polskich i zagranicznych komitetów naukowych, w tym Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN, Komitetu Biotechnologii przy Prezydium PAN, Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, American Society for Biochemistry and Molecular Biology i American Association for the Advancement of Science. W latach 2004-2009 brał udział w projekcie Unii Europejskiej RIGHT, którego celem było opracowanie nowych metod terapii chorób człowieka z wykorzystaniem technologii interferencji RNA. Od 2016 r. był członkiem Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz European Academies Science Advisory Council.
Profesor Włodzimierz Krzyżosiak był także laureatem subsydium profesorskiego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2000 r.) w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych, trzykrotnym laureatem Nagrody Polskiego Towarzystwa Biochemicznego im. J.K. Parnasa za najlepszą pracę wykonaną w polskim laboratorium oraz laureatem Nagrody Polskiego Towarzystwa Genetycznego (2007 r.). Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim (2000 rok) i Krzyżem Oficerskim (2013 r.) Orderu Odrodzenia Polski.
W uznaniu wybitnych osiągnięć badawczych w 2007 roku Profesor Włodzimierz Krzyżosiak uhonorowany został Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, najbardziej prestiżową krajową nagrodą naukową zwaną polskim Noblem, przyznawaną najznamienitszym polskim naukowcom.

FEBS2018

2018AdvCourseZ ŻYCIA ODDZIAŁÓW

"O nauce w Polsce – zamyślenie"

W siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w końcu stycznia b.r. odbyła się premiera książki wieloletniego prezesa FNP prof. Macieja W. Grabskiego pt. „O nauce w Polsce – zamyślenie”  z udziałem znakomitości polskiej nauki. Książka zawiera zbiór refleksji napisanych i wygłoszonych przez prof....

więcej więcej

Z ŻYCIA BIOCHEMII

(Bio)chemia w pincie Guinessa

(Bio)chemia w pincie Guinessa

Andy Brunning zgłębia gorycz i pienistość słynnego piwa..

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Wspomnienie z BIO 2014

Wspomnienie z BIO 2014

Przypomnijmy sobie jak było, zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Kongresu Bio 2014

więcej więcej