logo PTBIOCH

logo FEBS

X Konferencja im. Jakuba Karola Parnasa:

X Konferencja im. Jakuba Karola Parnasa odbędzie się we Wrocławiu, w dniach 10-12 lipca 2016. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w tegorocznej konferencji. Zapraszamy na stronę internetową konferencji: http://parnasconference.edu.pl/

Osobom rejestrującym się, pragniemy zwrócić uwagę na inny numer konta banowego, które przeznaczone jest tylko do wpłat opłat konferencyjnych: 45 1240 6003 1111 0010 6778 4104

Historia Konferencji:

Konferencje im. Jakuba Karola Parnasa organizowane są co dwa lata, do roku 20122 na przemian w Polsce i na Ukrainie. Pierwsza Konferencja odbyła się w roku 1996 we Lwowie i połączona była z uroczystością wmurowania tablicy pamiątkowej w budynku, w którym w latach 1920-1941 pracował Jakub K. Parnas. Tablicę tę ufundowali polscy biochemicy ku czci tego wielkiego uczonego. Następne konferencje odbyły się w Gdańsku (1998), we Lwowie (2000), we Wrocławiu (2002), w Kijowie (2005), Krakowie (2007), Jałcie (2009) i Warszawie (2011) po raz pierwszy konferencja została zorganizowana przez trzy towarzystwa biochemiczne: Polskie, Ukraińskie i Izraelskie.

 

Archiwum:

 

Komitetowi Naukowemu Konferencji przewodniczył prof. dr hab. Andrzej Dżugaj
Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczyła prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz

Organizator: prof. Piotr Laidler
Streszczenia: Acta Biochimica Polonica, Supplement 2, 2007

  • 5th Parnas Conference, "Molecular Mechanisms of Cellular Signaling", April 26-29, 2005, Kyiv, Ukraine

banner strona

FEBS2018

2018AdvCourseZ ŻYCIA ODDZIAŁÓW

"O nauce w Polsce – zamyślenie"

W siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w końcu stycznia b.r. odbyła się premiera książki wieloletniego prezesa FNP prof. Macieja W. Grabskiego pt. „O nauce w Polsce – zamyślenie”  z udziałem znakomitości polskiej nauki. Książka zawiera zbiór refleksji napisanych i wygłoszonych przez prof....

więcej więcej

Z ŻYCIA BIOCHEMII

(Bio)chemia w pincie Guinessa

(Bio)chemia w pincie Guinessa

Andy Brunning zgłębia gorycz i pienistość słynnego piwa..

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Wspomnienie z BIO 2014

Wspomnienie z BIO 2014

Przypomnijmy sobie jak było, zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Kongresu Bio 2014

więcej więcej