logo PTBIOCH

logo FEBS

Szanowni Państwo

W imieniu komitetu organizacyjnego III Międzynarodowej Konferencji „Ekologia człowieka” serdecznie zapraszam Państwa do udziału w tym spotkaniu.

To główna konferencja Sekcji Ekologii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego organizowana co dwa lata we współpracy z innymi towarzystwami naukowymi oraz uczelniami miast, gdzie odbywa się dana edycja. W 2014 roku była to Łódź a w roku 2016 Szczecin. W dniach 19 i 20 czerwca 2018 roku trzecia edycja odbędzie się w Lublinie, dzięki współpracy Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki oraz Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Sekcji Nauk o Człowieku i Sekcja Dydaktyki Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcji Ekologicznej, Sekcji Fitoterapii i Sekcji Metodologii Nauk Medycznych Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych (Oddział w Lublinie), Lubelskiego Towarzystwa Wspierania Nauk Farmaceutycznych i Polskiej Grupy Narodowej Międzynarodowego Towarzystwa Biostatystyki Klinicznej. Przewodniczącą komitetu organizacyjnego jest Pani dr hab. Mirosława Chwil.

Ekologia człowieka jest nauką interdyscyplinarną, wiążącą m.in. ekologię, geografię, antropologię, psychologię, etnolingwistykę, socjologię i epidemiologię. W ujęciu konsiliencyjnym, w formie tej konferencji, pozwala przedstawicielom różnych nauk rozwiązywać wspólne problemy. Mam nadzieję, że inicjatywa ta będzie interesująca dla
przyrodników i medyków oraz badaczy kultury ludzkiej i jej dziejów. Każda edycja konferencji "Ekologia człowieka" obejmuje cały zakres te nauki. Główne wyróżnione problemy badawcze na rok 2018 to:
1. zdrowie człowieka w warunkach zagrożeń cywilizacji
2. wpływ zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej na zdrowie
człowieka i środowisko
3. matematyka i informatyka dla potrzeb zdrowia człowieka.
http://www.hbpl.ptpk.org/
http://ptpk.org/

Szczegółowe informacje o konferencji zostały zamieszczone w treści komunikatu dołączonego do listu:

Komunikat

Z poważaniem

dr n. med. Michał Skoczylas
Wiceprezes Sekcji Ekologicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
http://www.ptl.org.pl/sekcja-ekologiczna.php

banner strona

FEBS2018

2018AdvCourseZ ŻYCIA ODDZIAŁÓW

"O nauce w Polsce – zamyślenie"

W siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w końcu stycznia b.r. odbyła się premiera książki wieloletniego prezesa FNP prof. Macieja W. Grabskiego pt. „O nauce w Polsce – zamyślenie”  z udziałem znakomitości polskiej nauki. Książka zawiera zbiór refleksji napisanych i wygłoszonych przez prof....

więcej więcej

Z ŻYCIA BIOCHEMII

(Bio)chemia w pincie Guinessa

(Bio)chemia w pincie Guinessa

Andy Brunning zgłębia gorycz i pienistość słynnego piwa..

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Wspomnienie z BIO 2014

Wspomnienie z BIO 2014

Przypomnijmy sobie jak było, zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Kongresu Bio 2014

więcej więcej