logo PTBIOCH

logo FEBS

 

Zapraszamy do udział w Sympozjum on-line, które rozpoczyna projekt Art & Science "Sztuka Powstania Życia/Art of Origin of Life". To już czwarty projekt artystyczno-naukowy, wcześniejsze dotyczyły następującej tematyki: "Obrazowanie Biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem" (2017), "Sztuka Bioróżnorodności (2018) oraz "Siła Struktur Biologicznych" (2019).

Obecny projekt Art & Science, organizowany przez Instytut Nenckiego PAN, Fundację Nenckiego oraz Uniwersytet Rzeszowski, będzie nawiązywał do estetyki fundamentalnych zjawisk biologicznych towarzyszących powstaniu życia we wszechświecie. Dodatkowo w trakcie Sympozjum przedstawione zostaną koncepcje filozoficzne odnoszące się do zjawiska powstania życia. Wykładowcami w czasie Sympozjum będą naukowcy z Instytutu Biologii i Biotechnologii, Instytutu Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytutu Nenckiego PAN, SGGW z Warszawy, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN z Poznania oraz NASA. Wykłady będą odbywać się przez trzy kolejne dni od 17 listopada (od godziny 15:00) do 19 listopada 2020 r. Wykład otwierający wygłosi Andrzej Legocki, Prezes Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Uczestnikami projektu są m.in. następujący artyści Kamila Bednarska, Patrycja Longawa, Antoni Nikiel, Marek Adam Olszyński, Mirosław Pawłowski, Magdalena Uchman, Piotr Woroniec Jr.
Udział w Sympozjum wymaga rejestracji (bezpłatnej) na platformie ZOOM WEBINAR:
https://zoom.us/webinar/register/WN_ltDyP4KNTkOyJRu7Gx0svA
Informacje o szczegółowym programie Sympozjum oraz kolejnych etapach Projektu 4th Art & Science "Sztuka Powstania Życia/Art of Origin of Life" na stronie Facebook projektu:
https://www.facebook.com/artoforiginoflife.
Partnerem projektu jest Polskie Towarzystwo Biochemiczne.

IMG 2774

banner strona

febs 2019

2018AdvCourseZ ŻYCIA TOWARZYSTWA

SPOTKANIE RADY FEDERACJI EUROPEJSKICH TOWARZYSTW BIOCHEMICZNYCH (FEBS)

SPOTKANIE RADY FEDERACJI EUROPEJSKICH TOWARZYSTW BIOCHEMICZNYCH (FEBS)

W dniu 16 października b.r. odbyło się, po raz pierwszy w historii, w trybie on-line posiedzenie Rady Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS).

więcej więcej