logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego (BGF) na rok akademicki 2017-2018.

Stypendia Rządu Francuskiego (BGF) finansują i ułatwiają pobyt we Francji wybitnym polskim studentom oraz naukowcom. Od blisko 55 lat, programy stypendialne dynamizują wymianę naukową i akademicką między Francją i Polską. Każdego roku finansowanych jest ponad 400 miesięcy stypendiów.

Ambasada Francji w Polsce zarządza programami stypendialnymi, o których informacje zawarte są na stronie http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja.

Programy stypendialne umożliwiają polskim studentom sfinansowanie studiów we Francji na poziomie Master 2 (BGF Master 2gi rok) lub Podwójnego doktoratu (BGF Doctorat en cotutelle) realizowanego między Francją i Polską. Także zapewniają sfinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego i pierwszeństwa w przyznawaniu zakwaterowania oraz w niektórych przypadkach, zwrotu czesnego uiszczonego na uczelni (do 6100 euro)

Ambasada przyznaje również inne programy stypendialne pozwalające na sfinansowanie studiów na kierunkach artystycznych, zarządzania i administracji.

Przyjmowanie wniosków na programy stypendialne rządu francuskiego w roku 2017/2018 potrwa do 5 marca b.r.

W dniu 10 stycznia b.r Fundacja Nauki Polskiej była organizatorem spotkania - debaty tematycznie odnoszącej się do Ustawy 2.0 - citius- altius - fortius? poświęconej reformie szkolnictwa wyższego w Polsce

W debacie uczestniczyli liderzy trzech zespołów eksperckich przygotowujących na zamówienie MNiSW propozycje założeń nowych regulacji w obszarze szkolnictwa wyższego: prof. Marek Kwiek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, prof. Hubert Izdebski z SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego i dr hab. Arkadiusz Radwan z Instytutu Allerhanda. Spotkanie poprowadził dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò. Pełny zapis debaty dostępny jest pod adresem http://www.fnp.org.pl/ustawa-2-0-transmisja-online-z-debaty-fnp/.

Citius - altius -fortius znaczą "szybciej - wyżej - mocniej". Autorem tego zawołania jest kaznodzieja, dominikanin Henri Didon (1840-1900). Słowa te wypowiedział podczas wręczania nagród zwycięzcom szkolnych zawodów sportowych w marcu 1891 roku, zachęcając w ten sposób uczniów do sportowej rywalizacji. Słowa te słyszał Pierre de Coubertin obecny na zawodach i uroczystości. Stały się one w roku 1894, za sprawą de Couberitna, mottem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, i dewizą zmagań olimpijskich od Igrzysk w Antwerpii w roku 1920.

Fundacja Nauki Polskiej realizowała przez 2 lata (2014-2016) projekt Responsible Research and Innovation (RRI). Założeniem projektu było dążenie do łączenie szerokiej sfery badań ze sferą innowacji, co więcej inicjatorzy projektu i oczekiwali, że skutki najlepiej uprawianej nauki oraz podejmowanych innowacji będą angażowane na potrzeby społeczeństwa. Projekt był finansowany z 7. Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji.

W projekcie, oprócz Fundacji, brało udział 25 różnych instytucji z krajów Unii Europejskiej.

W ramach projektu został stworzony ogólnodostępny portal internetowy– tzw. RRI Toolkit – zawierający rozbudowany zestaw narzędzi ułatwiających zrozumienie idei odpowiedzialnych badań i innowacji i jej wdrożenie. Portal jest adresowany do szerokiego grona odbiorców – naukowców, decydentów, edukatorów, popularyzatorów nauki oraz przedsiębiorców.

Więcej informacji o pozytywach wynikających z realizacji projektu RRI można przeczytać na stronie FNP http://www.fnp.org.pl/fundacja-zakonczyla-projekt-rri-tools/

O projekcie pisze w ostatnim numerze czasopismo „Science”, http://www.sciencemag.org/careers/2017/01/be-responsible-researcher-reach-out-and-listen

Naukowcy, którzy wezmą udział w piątej edycji programu "Mobilność Plus", mogą uzyskać stypendium w wysokości nawet 10 tys. zł miesięcznie na pobyt w renomowanym zagranicznym ośrodku naukowym.

Bardzo przyjazny Program Mobilność Plus jest skierowany do młodych naukowców w wieku do 35. r.ż., z różnych dziedzin nauki, aby pomóc im w rozwoju kariery naukowej. Laureaci Programu uczestniczą w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach pod opieką naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki.

Program finansuje również: pobyt za granicą małżonka i /lub niepełnoletnich dzieci oraz koszty ich podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek naukowy.

 Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika programu powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 stycznia 2018 r.

Nabór wniosków rozpoczął się 2 stycznia i potrwa do 15 marca 2017 roku. Wniosek składa kierownik jednostki naukowej.

Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne  na stronie http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/mobilnosc-plus.html

  

Konferencja poprzedzająca Narodowy Kongres Nauki Odbędzie się w Katowicach w dniach 26 i 27 stycznia. Konferencja Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej” będzie czwartą z dziewięciu spotkań zaplanowanych przed Narodowym Kongresem Nauki. Poza analizą rozwoju młodej kadry zdiagnozowane zostaną zagrożenia, wskazane kierunki i przedstawione konkretne rozwiązania, także legislacyjne. Wśród różnych punktów programu Konferencji znajdzie się debata o rozwoju młodej kadry naukowej w kontekście ustawy 2.0; o systemie uprawnień do nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego oraz studiom doktoranckim i karierze po doktoracie.

Podczas wrześniowego Narodowego Kongresu Nauki zaprezentowany zostanie projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Konferencje poprzedzające Narodowy Kongres Nauki odbyły się już w Rzeszowie, Toruniu i Wrocławiu. Kolejne organizowane będą m.in. w Poznaniu, Lublinie, Warszawie, Gdańsku, Łodzi.

Wśród uczestników konferencji głos zabiorą autorytety społeczności akademickiej, władz rządowych, w tym minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Jego współpracownicy.

Osoby zainteresowane programem spotkania i debat powinny zarejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie: http://www.nauka.gov.pl/konferencja-programowa-nkn-sciezki-kariery-akademickiej-i-rozwoj-mlodej-kadry-naukowej

 Wszystkie konferencje programowe Narodowego Kongresu Nauki są transmitowane na żywo w internecie na stronie www.nauka.gov.pl i www.nkn.gov.pl.

FEBS 2017 BANNER

baner ifpan ppa

eb 2017

NaBioMat

2017AdvCourseZ ŻYCIA ODDZIAŁÓW

"O nauce w Polsce – zamyślenie"

W siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w końcu stycznia b.r. odbyła się premiera książki wieloletniego prezesa FNP prof. Macieja W. Grabskiego pt. „O nauce w Polsce – zamyślenie”  z udziałem znakomitości polskiej nauki. Książka zawiera zbiór refleksji napisanych i wygłoszonych przez prof....

więcej więcej

Z ŻYCIA BIOCHEMII

(Bio)chemia w pincie Guinessa

(Bio)chemia w pincie Guinessa

Andy Brunning zgłębia gorycz i pienistość słynnego piwa..

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Wspomnienie z BIO 2014

Wspomnienie z BIO 2014

Przypomnijmy sobie jak było, zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Kongresu Bio 2014

więcej więcej