logo PTBIOCH

logo FEBS

 

W dniach 23–24 września w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Najnowsze osiągnięcia w biochemii, biofizyce i biotechnologii – 50 lat historii Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii”. Konferencja została zorganizowana w związku z 50 rocznicą założenia Instytutu Biologii Molekularnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w 2002 roku został przekształcony w obecny Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

Wydarzenie miało dwojaki charakter – z jednej strony służyło przypomnieniu historii powstania i rozwoju, najpierw IBM UJ a następnie WBBiB UJ, z drugiej – było okazją do naukowego spotkania i prezentacji wyników badań przez absolwentów IBM i WBBiB oraz naukowców od lat współpracujących z Wydziałem, reprezentujących zarówno krajowe, jak i zagraniczne uczelnie i ośrodki badawcze.  

Gościem honorowym konferencji był profesor Virginijus Šikšnys z Uniwersytetu Wileńskiego, współodkrywca metody CRISPR-Cas9, jako narzędzia edycji genów, w 2018 roku uhonorowany norweską, prestiżową Nagrodą Kavli w dziedzinie nanotechnologii. Profesor Šikšnys wygłosił wykład plenarny pt. „Bacterial immunity: from restriction enzymes to CRISPR”.

Wystąpienia zaproszonych gości zostały zgrupowane w pięć, zróżnicowanych tematycznie sesji, nawiązujących do wybranych zagadnień badawczych podejmowanych przez pracowników WBBiB. Sesje dotyczyły kolejno:

  • molekularnych i cytologicznych podstaw powstawania i leczenia nowotworów,
  • zjawisk zachodzących w mózgu i w neuronach,
  • badań nad lekami przeciw COVID-19 oraz mechanizmów molekularnych chorób prionowych,
  • etiologii i leczenia chorób przyzębia oraz możliwości modyfikacji sinic w celu wykorzystania ich w biotechnologii,
  • badań związanych z transportem elektronów – w łańcuchu oddechowym, chorobach o podłożu mitochondrialnym oraz w fotosyntezie i cyklu ksantofilowym.

Wykłady wygłosili: Danuta Kozbor (Roswell Park Comprehensive Cancer Center, Buffalo, USA), Giulia Fontemaggi (IRCCS Regina Elena National Cancer Institute, Rzym, Włochy), Paul J. Smith (Cardiff University, Wlk. Brytania; OncoTherics sp. z o.o., Polska), Marta Miączyńska (Międzynarodowy Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa, Polska), Tomasz Kordula (Virginia Commonwealth University, Richmond, Wirginia, USA), Luigi Zecca (Institute of Biomedical Technologies, Mediolan, Włochy), Jakub Tomasik (University of Cambridge, Wlk. Brytania), Mauro Giacca (King’s College London, Wlk. Brytania), Szymon Mańka (University College London, Wlk. Brytania), Andrzej Joachimiak (Argonne National Laboratory; University of Chicago, Illinois, USA), F. Xavier Gomis-Rüth (Molecular Biology Institute of Barcelona, CSIC, Hiszpania), Richard J. Lamont (University of Louisville, Kentucky, USA), Alistair McCormick (University of Edinburgh, Wlk. Brytania), Vivek Sharma (University of Helsinki, Finlandia), Jukka Kallijärvi (University of Helsinki, Finlandia).

Jako ostatni na konferencji wystąpił dr Guillem Ylla z Uniwersytetu Harvarda (USA), który od listopada 2021 roku będzie kierował na WBBiB UJ nowo utworzoną Pracownią Bioinformatyki i Biologii Genomu.

Dodatkowym elementem konferencji były udostępnione na stronie internetowej (www.jubileuszwbbib.confer.uj.edu.pl) prezentacje mulitimedialne, zawierające opisy prac realizowanych przez poszczególne grupy badawcze z WBBiB.

Konferencja jubileuszowa odbyła się w trybie hybrydowym. Ponad 270 osób uczestniczyło w niej stacjonarnie – na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, kolejne 100 osób śledziło wystąpienia prelegentów w Internecie.

Wśród gości konferencji byli przedstawiciele czołowych instytucji naukowych w kraju, którzy z okazji jubileuszu przekazali na ręce dziekan WBBiB UJ, prof. dr hab. Jolanty Jury, listy gratulacyjne i życzenia dalszej pomyślności dla jednostki. Z krótkimi wypowiedziami wystąpili prof. dr hab. Ewa Łojkowska, Przewodnicząca Komitetu Biotechnologii PAN, dr hab. Monika Liguz-Lęcznar, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN i prof. dr hab. Andrzej Legocki, Prezes Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

Komitetowi organizacyjnemu konferencji przewodniczył prof. dr hab. Józef Dulak. Wydarzenie zostało objęte patronatem JM Rektora UJ, prof. dr. hab. Jacka Popiela. Konferencja została dofinansowana z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Doskonała Nauka”.

 

Magdalena Tworzydło

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Toruńskim - V Interdyscyplinarna Konferencja "Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji" Toruń, 14 - 16 czerwca 2023

W imieniu organizatorów zapraszamy na V Interdyscyplinarna Konferencję "Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji" , która odbędzie się w dniach 14 - 16 czerwca 2023, w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 37a w Toruniu....

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Kongres BIO23 Szczecin - składanie streszczeń dostępne jest do 15 czerwca 2023.

Kongres BIO23 Szczecin - składanie streszczeń dostępne jest do 15 czerwca 2023.

Szanowni Państwo przypominamy, że składanie streszczeń na V Kongres BIO2023 w Szczecinie dostępne jest do 15 czerwca 2023. https://bio2023.ptbioch.edu.pl/abstract-submission/

więcej więcej