logo PTBIOCH

logo FEBS

III Kongres Towarzystw Naukowych odbył się w Gdańsku i Sopocie w dniach 20-22 października br. Polskie Towarzystwo Biochemiczne było reprezentowane przez prof. Andrzeja Składanowskiego (Gdański Uniwersytet Medyczny), członka Zarządu Głównego PTBioch. Kongres zorganizowały: Polska Akademia Nauk wspólnie z Gdańskim Towarzystwem Naukowym przy pomocy władz Gdańska, Muzeum Gdańska, Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki i uczelni trójmiejskich. Tematem wiodącym Kongresu był „Społeczny wymiar działalności towarzystw naukowych” w Polsce. Uroczyste otwarcie i wykłady inauguracyjne miały miejsce w Dworze Artusa a wykłady plenarne i sesje problemowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie i w kolejnym dniu na Politechnice Gdańskiej. Wykłady rozwijały temat wiodący z różnych perspektyw charakteryzujących bardzo rozdrobniony i zwykle borykający się z niedofinansowaniem ruch towarzystw naukowych w naszym kraju. Przedstawiciele różnych towarzystw nawoływali do zbudowania lepszych podstaw funkcjonowania tych instytucji przede wszystkim w oparciu o kompleksową ustawę porządkującą sprawy organizacyjne i finansowe. Wystąpienia omawiały również sprawy bieżące nauki, w tym bardzo aktualne problemy klasyfikacji czasopism naukowych i stosunek do tzw. czasopism drapieżnych. 

Trzeci kongres

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Walne Zgromadzenia Członków w Oddziałach PTBioch.

Walne Zgromadzenia Członków w Oddziałach PTBioch.

W Oddziałach PTBioch odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, podczas których członkowie Oddziałów wybrali nowe władze na kadencję: 2022 - 2025.

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego

W dniu 8 grudnia 2023, odbyło się zebranie Prezudium Zarządu Głównego poprzez platformę Zoom.

więcej więcej