logo PTBIOCH

logo FEBS

Komisja w składzie:

Prof. dr hab. Jan Barciszewski (Poznań, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN), Prof. dr hab. Andrzej Dziembowski (Warszawa, lBB PAN oraz UW), Prof. dr hab. Andrzej Dżugaj (Wrocław, UWr.) - przewodniczacy, Prof. dr hab. Marian Kochman (Wrocław, Politechnika), Prof. dr hab. Joanna Kufel (Warszawa, UW), Prof. dr hab. Marcin Nowotny (Warszawa, międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej), 7. Prof. dr hab. Dariusz Rakus (Wrocław, UWr.), 8. Dr hab. Jan Rodriguez-Parkitna (Kraków, lnst. Farmakologii PAN), 9. Dr hab. Benedykt Władyka (Kraków, UJ)

postanowiła przyznać tegoroczną Nagrodę im JK. Parnasa za pracę 

Single-cell RNA sequencing reveals functional heterogeneity of glioma-associated brain macrophages, Natalia Ochocka, Pawel Segit, Kacper Adam Walentynowicz, Kamil Wojnicki, Salwador Cyranowski, Julian Swatler, Jakub Mieczkowski & Bozena Kaminska, Nat Commun. 2021 Feb 19;12(1):1151

uznając ją "za za najlepszą pracę doświadczalną opublikowaną w roku 2021 z zakresu biochemii lub biologii doświadczalnej, wykonaną całkowicie w pracowni na terenie Polski".

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Toruńskim - Spotkanie naukowe: wykład dr Mateusza Kwiatkowskiego

Oddział Toruński PTBioch zaprasza na otwarte spotkanie naukowe, wykład dr Mateusza Kwiatkowskiego pt. "Cykliczne nukleotydy - nowy trend w badaniu szlaków transdukcji sygnału roślin". Spotkanie odbędzie się 22 lutego 2023, o godz. 10:00, w sali I Wydziału Nauk Biologicznych i Wterynaryjnych UMK w...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

ZOOM Zebranie Prezydium ZG PTBioch

ZOOM Zebranie Prezydium ZG PTBioch

W dniu 20 stycznia 2023 roku odbyło się ZOOM zebranie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. W zebraniu uczestniczyli Adam Szewczyk, Piotr Laidler, Elżbieta Rębas, Jolanta Jura, Wiesława Jarmuszkiewicz, Urszula Wojda, Paweł Pomorski oraz Ewa Jaworska. Omówiono

więcej więcej