logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

FEBS News Kwiecień 2015

FEBS News Kwiecień 2015

Zapraszamy do lektury nowego newslettera FEBS do pobrania tu

więcej więcej

Posiedzenie Redakcji Postępów Biochemii

Posiedzenie Redakcji Postępów Biochemii

14 Kwietnia 2015, w Warszawie odbyło się posiedzenie Redakcji "Postępów Biochemii". W Posiedzeniu wziął udział Prezes Towarzystwa, prof. Andrzej Legocki. Zebrani przedyskutowali wyzwania stojące przed redakcją i władzami Towarzystwa w kontekście działalności wydawniczej. Postanowiono powołać Radę Redakcyjną czasopisma. Wszystkich zachęcamy do publikowania prac przeglądowych w "Postępach Biochemii", przypominając jednocześnie, że czasopismo nie tylko stanowi kuźnię polskiego języka biochemicznego i źródło wiedzy dla młodzieży zainteresowanej naukami o życiu, ale też przynosi autorom publikacji 8 punktów w klasyfikacji publikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

więcej więcej

Finansowanie Horyzontu 2020 zagrożone?

Finansowanie Horyzontu 2020 zagrożone?

Z niepokojem przyjmujemy fakt, że propozycja Jean-Claude Junckera, przewidująca przeniesienie istotnej ilości środków z programu Horyzont 2020 na korzyść Europejskiego Funduszu na rzecz Inwystycji Strategicznych (EFSI) doprowadzi do nieodwracalnego osłabienia finansowania nauki ze środków UE. Zagrożenie jest na tyle poważne, że władze FEBS, popierając inicjatywę EMBO, apeluje do wszystkich członków społeczności naukowej aby starali się wpływać na swoich lokalnych polityków i nakłonic ich do przeciwstawienia się tej inicjatywie.

więcej więcej

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Oddział Szczeciński

Na wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego powstaje nowoczesne Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka, które mieścić się będzie w budynku przy ul. Narutowicza 17c w Szczecinie. Jego całkowity koszt wynosi ok. 11 000 000 zł, z czego 6 803 889,75 zł...

więcej więcej

Nowe władze Warszawskiego Oddziału Towarzystwa

Nowe władze Warszawskiego Oddziału Towarzystwa

7 kwietnia o godzinie 16 odbyło się Walne Zebranie Warszawskiego Oddziału Towarzystwa, na którym przyjęto absolutorium ustępującego zarządu Oddziału i wybrano nowe władze.

więcej więcej

Perspectives in Medical Biotechnology 2015

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, współorganizowanej wraz z Polskim Towarzystwem Biochemicznym: Perspectives in Medical Biotechnology, Krakow, 22-23.05.2015 Zapraszamy na stronę konferencji: biomed2015.pl

więcej więcej

KONFERENCJE

Biomolecules and Nanostructures 2015

Biomolecules and Nanostructures 2015

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie wraz z Komitetem Fizyki PAN oraz Fundacją Pro Physica organizują piątą edycję konferencji "Biomolecules and Nanostructures". Konferencja odbędzie się w dniach 13-17 Maja 2015 w Jaroszowicach koło Krakowa.

więcej więcej

Multi-Pole 2

Multi-Pole 2

Multi-Pole Approach to Structural Science, Warszawa 10 - 13 maja 2015 Spotkanie będzie się kontynuacją konferencji MultiPole-1, która była zorganizowany w listopadzie 2011 roku, w zmienionej jednak formie. Celem konferencji MultiPole-2, organizowanej w ramach Międzynarodowego Roku Krystografii...

więcej więcej

Współczesna Myśl Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych

  VI Sympozjum   Współczesna Myśl Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych   http://www.6sympkib.awf.wroc.pl/

więcej więcej

WYDAWNICTWA

  • Acta Biochimica Polonica Acta Biochimica Polonica

    Acta Biochimica Polonica to czasopismo obejmujące swym zasięgiem zagadnienia enzymologii i metabolizmu, błon i bioenergetyki, struktury i ekspresji genu, biochemii białek, kwasów nukleinowych oraz strukturę i metabolizm węglowodanów. W Acta Biochimica Polonica publikowane są artykuły naukowe,...

    więcej więcej

  • Postępy Biochemii Postępy Biochemii

    Postępy Biochemii są czasopismem publikującym prace przeglądowe z szeroko pojętej biochemii oraz dziadzin pokrewnych. Zdecydowana większość prac publikowana jest w języku polskim. Celem czasopisma jest tworzenie szeroko dostępnej w języku ojczystym bazy wiedzy biochemicznej i kształtowanie...

    więcej więcej