logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Kongres FEBS, rozpoczęcie zbierania streszczeń i naboru na YSF

Kongres FEBS, rozpoczęcie zbierania streszczeń i naboru na YSF

Rusza system zbierania streszczeń na Kongres FEBS Jerozolima 2017. Jednocześnie rozpoczyna się zbieranie aplikacji na YSF (Young Scientists’ Forum) towarzyszące Kongresowi.

więcej więcej

6. Edycja Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej "Biomolecules & Nanostructures"

Szanowna Pani, Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy Państwa oraz współpracowników i doktorantów do wzięcia udziału w 6. edycji międzynarodowej konferencji interdyscyplinarnej "Biomolecules & Nanostructures", która odbędzie się 10-14 maja 2017 r. w Podlesicach na Wyżynie Jurajskiej http://www.nanofun.edu.pl/bionano6/

więcej więcej

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

DEBATA "USTAWA 2.0 - CITIUS - ALTIUS - FORTIUS"?

W dniu 10 stycznia b.r Fundacja Nauki Polskiej była organizatorem spotkania - debaty tematycznie odnoszącej się do Ustawy 2.0 - citius- altius - fortius? poświęconej reformie szkolnictwa wyższego w Polsce W debacie uczestniczyli liderzy trzech zespołów eksperckich przygotowujących na zamówienie MNiSW...

więcej więcej

PIĄTA EDYCJA PROGRAMU "MOBILNOŚĆ PLUS", OGŁOSZONEGO PRZEZ MNiSW.

Naukowcy, którzy wezmą udział w piątej edycji programu "Mobilność Plus", mogą uzyskać stypendium w wysokości nawet 10 tys. zł miesięcznie na pobyt w renomowanym zagranicznym ośrodku naukowym. Bardzo przyjazny Program Mobilność Plus jest skierowany do młodych naukowców w wieku do 35. r.ż., z...

więcej więcej

ŚCIEŻKI KARIERY AKADEMICKIEJ I ROZWÓJ MŁODEJ KADRY NAUKOWEJ”

Konferencja poprzedzająca Narodowy Kongres Nauki Odbędzie się w Katowicach w dniach 26 i 27 stycznia. Konferencja „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej” będzie czwartą z dziewięciu spotkań zaplanowanych przed Narodowym Kongresem Nauki. Poza analizą rozwoju młodej kadry...

więcej więcej

KONFERENCJE

9th International Conference of Contemporary Oncology

9th International Conference of Contemporary Oncology

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy wszystkich członków PTBioch do uczestnictwa w 9th International Conference of Contemporary Oncology, która odbędzie sie w Poznaniu, 22-24 marca 2017 roku. Program konferencji do pobrania...

więcej więcej

Biomolecules and Nanostructures 6

Serdecznie zapraszamy Państwa oraz współpracowników i doktorantów do wzięcia udziału w 6. edycji międzynarodowej konferencji interdyscyplinarnej "Biomolecules & Nanostructures", która odbędzie się 10-14 maja 2017 r. w Podlesicach na Wyżynie Jurajskiej http://www.nanofun.edu.pl/bionano6/

więcej więcej

5th Mitochondrion 2016

5th Mitochondrion 2016

5th Mitochondrion 2016, Frontiers in Mitochondrial Research will celerate Lech Wojtczak 90th Birthday The Nencki Institute of Experimental Biology, 3 Pasteur str., Warsaw, Neurobiology Center Conference Hall www.facebook.com/mitochondrion2016...

więcej więcej

6. Edycja EUROBIotech!!!

Komitet Biotechnologii PAN, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska Federacja Biotechnologii wraz z Targami w Krakowie zapraszają do udziału w 6 edycji Central European Congress of Life Science EUROBIOTECH, który odbędzie się w Krakowie, w dniach 11 – 14...

więcej więcej

WYDAWNICTWA

  • Acta Biochimica Polonica Acta Biochimica Polonica

    Acta Biochimica Polonica to czasopismo obejmujące swym zasięgiem zagadnienia enzymologii i metabolizmu, błon i bioenergetyki, struktury i ekspresji genu, biochemii białek, kwasów nukleinowych oraz strukturę i metabolizm węglowodanów. W Acta Biochimica Polonica publikowane są artykuły naukowe,...

    więcej więcej

  • Postępy Biochemii Postępy Biochemii

    Postępy Biochemii są czasopismem publikującym prace przeglądowe z szeroko pojętej biochemii oraz dziadzin pokrewnych. Zdecydowana większość prac publikowana jest w języku polskim. Celem czasopisma jest tworzenie szeroko dostępnej w języku ojczystym bazy wiedzy biochemicznej i kształtowanie...

    więcej więcej