logo PTBIOCH

logo FEBS

parnas 2021b

 

20 grudnia br., o godzinie 12:00 na platformie ZOOM WEBINAR odbyła się uroczystość wręczenia Nagród PTBioch oraz Wykład Parnasowski pt. "Mitochondrial protein biogenesis in the synapse is supported by local translation" wygłoszony przez prof. Magdalenę Dziembowską (Center of New Technologies, University of Warsaw).

 

Jednocześnie informujemy, że wykład dostęny jest na kanale You Tube Polskiego Towarzystwa Biochemicznego:

Informacje o przyznanych nagrodach znajdują się w zakadce NAGRODY I STYPENDIA

Dr hab. Magdalena Dziembowska jest kierownikiem laboratorium Molekularnych Podstaw Plastyczności Synaptycznej w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego gdzie wraz z zespołem prowadzi badania nad identyfikacją i analizą białek i mRNA ulegających lokalnej translacji w synapsie. Jest absolwentką Wydziału Biologii UW, gdzie obroniła pracę magisterską w Zakładzie Genetyki. W 2002 roku uzyskała stopień naukowy doktora w zakresie biologii molekularnej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego. W latach 2002-2006 odbyła dwa staże podoktorskie w Instytucie Pasteura i Instytucie Curie w Paryżu. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych uzyskała w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w 2016 roku.

banner strona

febs 2019

2018AdvCourseZ ŻYCIA TOWARZYSTWA

Składki członkowskie w roku 2022

Składki członkowskie w roku 2022

Przypominamy, że składki członkowskie za rok bieżący należy opłacić do 31 marca. Wysokość składek roku 2022: pełna - 100 zł ulgowa - 50 zł małżeńska - 150 zł Do skorzystania ze składek ulgowych uprawnieni są: studenci, doktoranci oraz emeryci zainteresowani prenumeratą Postępów Biochemii. Zwracamy się...

więcej więcej