logo PTBIOCH

logo FEBS

 

Wczoraj, w niedzielę 24 lutego 2019 r. w Krakowie odszedł na zawsze śp. Profesor Włodzimierz OSTROWSKI, lekarz, biochemik, mentor, wychowawca wielu pokoleń młodzieży, do roku 1996 kierownik zakladu, obecnie Katerdy Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Włodzimierz Ostrowski wykazywał zainteresowanie pracą badawczą jeszcze jako student medycyny. Już w 1948 roku, a więc jeszcze przed ukończeniem studiów został przyjęty przez profesora Bolesława Skarżyńskiego na stanowisko młodszego asystenta Katedry. Stopień doktora nauk medycznych w zakresie biochemii uzyskał w 1958 roku. Po śmierci prof. Skarżyńskiego w 1963 roku objął kierownictwo Katedry Chemii Fizjologicznej Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika i placówką tą kierował do 1996 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1979 roku. Wcześniej, w roku 1973 został wybrany członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, a w 1981 otrzymał członkostwo rzeczywiste PAN. Katedra kierowana przez profesora Ostrowskiego po kilku kolejnych zmianach organizacyjnych - utworzono dwa zakłady: Zakład Chemii Fizjologicznej i Zakład Biochemii Ogólnej - została w 1972 roku przekształcona w Instytut Biochemii Lekarskiej.        

     Ważne miejsce w działalności naukowej prof. Ostrowskiego zajmowały białka. Do niewątpliwych osiągnięć Profesora należy zaliczyć opracowanie i wprowadzenie do badań klinicznych metody elektroforetycznego rozdziału białek surowicy krwi. Wybrane, ważniejsze badania to m.in.: wyizolowanie w stanie czystym rybonukleazy z komórek samożywnych bakterii siarkowych Thiobacillus thioparus, rybonukleazy P z prostaty ludzkiej oraz fosfodiesterazy z jadu węża. Białkiem, któremu Profesor poświęcił wiele lat pracy była kwaśna fosfataza prostatowa.

    Praca organizacyjna w uczelni, PAN oraz Polskiej Akademii Umiejętności stanowiła jedną z głównych form aktywności Pana Profesora. W latach 1962/63 do 1968/69 pełnił funkcje Prodziekana, a w latach 1969/70 do 1971/72 Dziekana Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. W latach 1973-2006 profesor Ostrowski aktywnie uczestniczył w działalności Polskiej Akademii Nauk. W okresie 1980-1996 pełnił funkcję sekretarza, a od 1996 do 2000 roku Prezesa Oddziału Krakowskiego PAN. W czasie od 1996 do 2003 był wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk. W 1989 roku Profesor został członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, gdzie w latach 1992-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Wydziału Lekarskiego PAU.

       W 2005 roku Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego przekazał na ręce Profesora Ostrowskiego - w dowód uznania dla jego ponad pięćdziesięcioletniej ofiarnej pracy naukowej, dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej na rzecz polskiej nauki - Medal 600-lecia Odnowienia Akademii Krakowskiej.

W roku 1989 Profesor został Czonkiem Honorowym Polskiego Towarzytwa Bochemicznego.

Dzięki swojej pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Profesor Włodzimierz Ostrowski jest uznawany za jednego z wybitniejszych polskich biochemików okresu powojennego. Polska "Biochemia" straciła znaczącą, zasłużoną dla Nauki, postać!

Cześć Jego pamięci!

 

     

banner strona

febs 2019

2018AdvCourseZ ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w Oddziale Poznańskim

W ramach programu "Nowe Horyzonty Przyrodnicze" 25 kwietnia na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbył się wykład kolejnego prelegenta Pana Prof. Jerzego Żołądzia. Zgodnie z przyjętym zwyczajem zamieszczamy notatkę oraz zdjęcia z wykładu.

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Zmiana siedziby Biura Zarządu Głównego PTBioch.

Szanowni Państwo, zawiadamiamy, że od dnia 1 czerwca 2019, Biuro Zarządu Głównego PTBioch. mieści się w lokalu nr 6, I piętro w dawnej części hotelowej Instytutu Biologii Doświadczalnej (południowa strona budynku zwierzętarni). Adres korespondencyjny pozostaje bez zmian.  

więcej więcej