logo PTBIOCH

logo FEBS

SOCIAL MEDIA

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

DYPLOM DLA PROF. ANDRZEJA LEGOCKIEGO

DYPLOM DLA PROF. ANDRZEJA LEGOCKIEGO

W dniu 12 czerwca br. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu członka honorowego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego prof. Andrzejowi Legockiemu. Ceremonia miała miejsce podczas Rady Naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, gdzie licznie zgromadzeni goście mieli okazję uczcić wybitne zasługi prof. Andrzeja Legockiego w dziedzinie biochemii oraz aktywną pracę na rzecz Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Wręczenia dyplomu dokonał Prezes Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, prof. Adam Szewczyk, podkreślając znaczenie pracy i wkładu prof. Andrzeja Legockiego w rozwój nauki oraz działalność na rzecz Towarzystwa.  Podczas ceremonii wręczono także serigrafię prof. Mirosława Pawłowskiego, która była symbolicznym wyrazem uznania dla prof. Andrzeja Legockiego. 

więcej więcej

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

Sekcje Młodych Naukowców powoływane są przez studentów, doktorantów i młodych naukowców z wielu towarzystw biochemicznych Europy zrzeszonych w Federation of European Biochemical Societies (FEBS). W ostatnim czasie Zarząd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, na wniosek Komitetu Założycielskiego FEBS Junior Poland pod przewodnictwem dra Dawida Wnuka z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął decyzję o utworzeniu podobnej Sekcji Młodych Naukowców w Polsce, dołączając w ten sposób do tego zaszczytnego międzynarodowego grona w 60-tą rocznicę powstania FEBS. W imieniu wszystkich polskich Członków-Założycieli pragniemy Państwa zaprosić do zapoznania się z naszym profilem działania i do dołączenia do grona Sekcji Młodych Naukowców FEBS Junior Poland.

więcej więcej

Zebranie Prezydium ZG PTBioch

Zebranie Prezydium ZG PTBioch

W dniu 15 maja br. odbyło się zebranie na platformie ZOOM Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (PTBioch). Jolanta Jura omówiła bieżące działania niedawno powołanej w PTBioch Sekcji Młodych Naukowców „FEBS Polish Junior Section”.  Adam Szewczyk oraz Piotr Laidler przedstawili planowane działania władz PTBioch w związku ze zbliżającym się spotkaniem Rady Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS Council) w Mediolanie. Poruszono także kwestie organizacyjne Sekretariatu PTBioch. W Zebraniu uczestniczyli członkowie Prezydium: Adam Szewczyk, Piotr Laidler, Jolanta Jura, Elżbieta Rębas, Paweł Pomorski oraz Kierowniczka Biura PTbioch Ewa Jaworska. Zapraszamy do obserwowania serwisów społecznościowych PTBioch Facebook oraz X (Twitter). Zapraszamy także na serwis Facebook Acta Biochimica Polonica.

więcej więcej

BIO-ART - KONKURS FEBS

BIO-ART - KONKURS FEBS

Zapraszamy do przesyłania fotografii wykonanych przy użyciu narzędzi bio-obrazowania (mikroskopia każdego rodzaju) w trakcie pracy naukowej. Najlepsze zdjęcia wyłonione w trybie konkursowym będą eksponowane na wystawie podczas Kongresu FEBS 2024 w Mediolanie. Jury wybierze dziesięć obrazów do pokazania podczas Kongresu, bazując na znaczeniu naukowym, oryginalności oraz artystycznym wrażeniu. Spośród tych dziesięciu, pięć nagród zostanie przyznanych po głosowaniu uczestników Kongresu FEBS w Mediolanie.

więcej więcej

WSPOMNIENIE: ANNA WOJTCZAK

WSPOMNIENIE: ANNA WOJTCZAK

W maju br. mija 12 rocznica pożegnania prof. Anny Wojtczak. Profesor Anna Wojtczak była związana z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego od czasu studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Łódzkiego. W 1954 r., gdy Instytut przeniósł się do Warszawy, powróciła razem z innymi pracownikami do stolicy.

więcej więcej

SEKCJA BŁON BIOLOGICZNYCH

SEKCJA BŁON BIOLOGICZNYCH

Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego odbyło się w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie w dniu 19 kwietnia 2024 roku. W czasie zebrania, na wniosek Prezydium PTBioch powołano Sekcję Błon Biologicznych PTBioch. Przewodniczącym Sekcji Błon Biologicznych został dr hab. Piotr Koprowski z Instytutu Nenckiego PAN.

więcej więcej

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Gdańskim

Wydarzenie w O/Gdańskim

Szanowni Państwo, Pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Biochemicznego organizujemy w drugiej połowie października tego roku jednodniowe webinarium jako małą prekonferencję przed przyszłorocznym BIO 2025 we Wrocławiu. Wydarzenie zatytułowane "Atrakcyjna Twarz Farmakologii"

więcej więcej

Wydarzenie w O/Katowickim - Wykład pt. „Rusztowania polimerowe dla inżynierii tkankowej – stanwiedzy i perspektywy”

Wydarzenie w O/Katowickim - Wykład pt. „Rusztowania polimerowe dla inżynierii tkankowej – stanwiedzy i perspektywy”

27 czerwca 2024 o godzinie 17.00 na platformie Zoom, Śląski Oddział PTBioch zorganizował wykład pt. „Rusztowania polimerowe dla inżynierii tkankowej – stanwiedzy i perspektywy”, który wygłosili: dr hab. inż. Agnieszka Kowalczuk oraz dr hab. Alicja Utrata-Wesołek z Centrum Materiałów Polimerowych i...

więcej więcej

ŁÓDZKIE KORZENIE BIOCHEMII

ŁÓDZKIE KORZENIE BIOCHEMII

W dniu 6 czerwca br. Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego zorganizował w Centrum Informacyjno-Bibliotecznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi spotkanie z zasłużonymi naukowcami o bogatym doświadczeniu, wybitym dorobku badawczym i niepodważalnym autorytecie. Wydarzenie  pod hasłem...

więcej więcej

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r. w Oddziale Lubelskim odbyła się on-line VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych,...

więcej więcej

Wydarzenie w O/Wrocławskim

Wydarzenie w O/Wrocławskim "Piknik Biochemiczny 2024"

Pierwszego dnia lata 2024 odbył się Piknik Biochemiczny organizowany przez Polskie Towarzystwo Biochemiczny przy wsparciu finansowym i organizacyjnym Uniwersytetu Wrocławskiego. Obrady odbyły się w pomieszczeniach Wydziału Nauk Biologicznych tegoż uniwersytetu, a część mniej formalna spotkania w...

więcej więcej

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM

Lubelski Oddział PTBioch od ponad 15 lat jest współorganizatorem Konkursu Biochemicznego,w którym biorą udział uczniowie ze szkół średnich. Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 2010 roku i była edycją lokalną, natomiast od 2017 roku Konkurs ma zasięg ogólnopolski i biorą w nim udział uczniowie z...

więcej więcej

WYDAWNICTWA

  • Postępy Biochemii Postępy Biochemii

    Postępy Biochemii są czasopismem publikującym prace przeglądowe z szeroko pojętej biochemii oraz dziedzin pokrewnych. Zdecydowana większość prac publikowana jest w języku polskim. Celem czasopisma jest tworzenie szeroko dostępnej w języku ojczystym bazy wiedzy biochemicznej i kształtowanie...

    więcej więcej

  • Acta Biochimica Polonica Acta Biochimica Polonica

    Od stycznia 2024 roku nastąpiła zmiana platformy wydawniczej pisma Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Acta Biochimica Polonica na platformę firmy Frontiers Media SA, wydawcy recenzowanych, ogólnodostępnych czasopism naukowych. Pismo założone 66 lat temu, Acta Biochimica Polonica jest godnym...

    więcej więcej