logo PTBIOCH

logo FEBS

SOCIAL MEDIA

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI TKANKI ŁĄCZNEJ

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI TKANKI ŁĄCZNEJ

Dr hab. n. med. Jacek Drobnik (profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Zakładu Patofizjologii i Katedry Patologii Ogólnej i Doświadczalnej) został nowym Przewodniczącym Sekcji Tkanki Łącznej Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Jacek Drobnik jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie im. Otto von Guericke w Magdeburgu, Kagawa Medical School -Japonia oraz w Centrum Biofizyki Molekularnej w Orleanie (CNRS).

więcej więcej

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI BIOTECHNOLOGII

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI BIOTECHNOLOGII

Dr hab. Tomasz Kolanowski został wybrany nowym Przewodniczącym Sekcji Biotechnologii Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. W ramach samodzielnej grupy badawczej ds. Zaawansowanych Modeli Tkankowych Instytutu Genetyki Człowieka PAN, zajmuje się tematami związanymi z inżynierią tkankową oraz biologią komórek macierzystych. Studiował Biotechnologię (UP Poznań, 2010) oraz Bioinformatykę (UAM Poznań, 2010).

więcej więcej

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI GLIKOKONIUGANTÓW

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI GLIKOKONIUGANTÓW

Dr Paweł Link-Lenczowski został wybranym nowym Przewodniczącym Sekcji Glikokoniugantów Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Dr Link-Lenczowski jest adiunktem w Zakładzie Fizjologii Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od roku 2024 kieruje Laboratorium Glikomiki w Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem (CDT-CARD) CMUJ.

więcej więcej

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI KWASÓW NUKLEINOWYCH

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI KWASÓW NUKLEINOWYCH

Nowym przewodniczącym Sekcji Kwasów Nukleinowych w ramach Polskiego Towarzystwa Biochemicznego został dr hab. Zbigniew Warkocki z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Zbigniew Warkocki specjalizuje się w badaniach procesów metabolizmu RNA. Projekt doktorski wykonywał w Instytucie im. Maxa Plancka Chemii Biofizycznej w Getyndze pod kierownictwem prof. Reinharda Lührmanna, badając składanie mRNA (splicing) poprzez biochemiczne i strukturalne analizy makromolekularnego kompleksu białkowo-RNA spliceosomu.

więcej więcej

SPOTKANIE PRZEWODNICZĄCYCH SEKCJI PTBIOCH

SPOTKANIE PRZEWODNICZĄCYCH SEKCJI PTBIOCH

W dniu 11 kwietnia 2024 roku odbyło się spotkanie zoom Przewodniczących Sekcji Polskiego Towarzystwa Biochemicznego z Prezesem PTBioch Adamem Szewczykiem, wiceprezesem Piotrem Laidlerem oraz Sekretarzem Pawłem Pomorskim. Głównym celem działania sekcji PTBioch jest tzw. networking w obrębie określonej tematyki badawczej. W spotkaniu uczestniczyli: 

więcej więcej

NOWA PRZEWODNICZĄCA SEKCJI MOLEKULARNE MECHANIZMY RUCHLIWOŚCI

NOWA PRZEWODNICZĄCA SEKCJI MOLEKULARNE MECHANIZMY RUCHLIWOŚCI

Nową przewodniczącą Sekcji Molekularnych Mechanizmów Ruchliwości w ramach Polskiego Towarzystwa Biochemicznego została prof. dr hab. Joanna Moraczewska. Profesor Joanna Moraczewska specjalizuje się w biochemii białek odpowiedzialnych za procesy ruchliwości komórkowej. Jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę naukową rozpoczęła w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego, gdzie pod kierunkiem Prof. Hanny Strzeleckiej-Gołaszewskiej prowadziła badania nad funkcjonalnymi zmianami strukturalnymi w aktynie.

więcej więcej

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Łódzkim - Zoom Webinar -

Wydarzenie w O/Łódzkim - Zoom Webinar - "Molekularne podłoże patofizjologii nowotworów i terapii przeciwnowotworowych cz.II " - Webinar on-line odbędzie się 25 kwietnia 2024 r., o godz. 13:00.

Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego zaprasza na kolejną sesję wykładową zatytułowaną " Molekularne podłoże patofizjologii nowotworów i terapii przeciwnowotworowych cz.II ". Webinar on-line odbędzie się 25 kwietnia 2024 r., o godz. 13:00

więcej więcej

Wydarzenie w Oddziale Katowickim

Wydarzenie w Oddziale Katowickim

Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego zaprasza na wykład Prof. Andrzeja Fertały z Uniwersytetu Thomas'a Jefferson'a w Filadelfiipt. "Fizjologia i patologia - tworzenie włókien kolagenowych."   Wykład odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2024 o godzinie 17:00 na platformie Zoom. Link do...

więcej więcej

Wydarzenie w Oddziale Poznańskim

13 kwietnia Studenckie Koło Naukowe BIOSFERA, zorganizowało XII edycję konferencji z cyklu Spotkania Młodych z Nauką w Poznaniu, w slali im.Profesora Pawelczyka, Collegium Pharmaceuticum, ul. Rokietnicka 3 w Poznaniu. Wydarzenie objęte zostało patronatem PTBioch i Oddziału Poznańskiego towarzystwa.

więcej więcej

Wydarzenie w O/Łódzkim - Zoom Webinar -

Wydarzenie w O/Łódzkim - Zoom Webinar - "Molekularne podłoże patofizjologii nowotworów i terapii przeciwnowotworowych cz.I "

W dniu 11 kwietnia 2024 r. Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego zorganizował sesję wykładową on-line pt.:  "Molekularne podłoże patofizjologii nowotworów i terapii przeciwnowotworowych cz.I ". Zaproszeni Goście wygłosili wykłady: dr n. med. Marcin Talar "Analiza obrazu z...

więcej więcej

Wydarzenie w O/Łódzkim - Zoom Webinar

Wydarzenie w O/Łódzkim - Zoom Webinar "Nowe narzędzia badawcze w diagnostyce i leczeniu chorób"

Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego zaprasza na kolejną sesję wykładową zatytułowaną " Nowe narzędzia badawcze w diagnostyce i terapii chorób ". Webinar on-line odbędzie się 14 marca 2024 r., o godz. 12:00.

więcej więcej

Wydarzenie w O/Warszawskim - VII Konferencja Dzień Chorób Rzadkich

Wydarzenie w O/Warszawskim - VII Konferencja Dzień Chorób Rzadkich

W imieniu organizatorów: Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, Instytutu Matki i Dziecka, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN oraz Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego i Fundacji EB Polska, zapraszamy 29 lutego 2024 r. o godzinie 10:00 na...

więcej więcej

WYDAWNICTWA

  • Postępy Biochemii Postępy Biochemii

    Postępy Biochemii są czasopismem publikującym prace przeglądowe z szeroko pojętej biochemii oraz dziedzin pokrewnych. Zdecydowana większość prac publikowana jest w języku polskim. Celem czasopisma jest tworzenie szeroko dostępnej w języku ojczystym bazy wiedzy biochemicznej i kształtowanie...

    więcej więcej

  • Acta Biochimica Polonica Acta Biochimica Polonica

    Od stycznia 2024 roku nastąpiła zmiana platformy wydawniczej pisma Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Acta Biochimica Polonica na platformę firmy Frontiers Media SA, wydawcy recenzowanych, ogólnodostępnych czasopism naukowych. Pismo założone 66 lat temu, Acta Biochimica Polonica jest godnym...

    więcej więcej