logo PTBIOCH

logo FEBS

SOCIAL MEDIA

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

ZOOM Zebranie Prezydium ZG PTBioch

ZOOM Zebranie Prezydium ZG PTBioch

W dniu 20 stycznia 2023 roku odbyło się ZOOM zebranie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. W zebraniu uczestniczyli Adam Szewczyk, Piotr Laidler, Elżbieta Rębas, Jolanta Jura, Wiesława Jarmuszkiewicz, Urszula Wojda, Paweł Pomorski oraz Ewa Jaworska. Omówiono

więcej więcej

Nagroda Bogusława Skarżyńskiego za rok 2022

Nagroda Bogusława Skarżyńskiego za rok 2022

Z przyjemnością donosimy, że w tym roku nagrodę im. Bogusława Skarżyńskiego, za najlepszy artykuł w kwartalniku "POSTĘPY BIOCHEMII" otrzymują Łukasz Bijoch, Martyna Pękała i Anna Beroun z Instytutu Biologii Doświadczalnej im M. Nenckeigo PAN w Warszawie

więcej więcej

Nagroda im. W Drabikowskiego

Zarząd Główny powołał Komisję ds. Nagdrody im. W. Drabikowskiego na nową kadencję 2023-2025 w składzie: Przewodnicząca - Prof. dr hab. Joanna Moraczewska – Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Prof. dr hab. Marcin Czerwiński – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN Wrocław; Prof. dr hab. Anna Filipek – Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa; Prof. dr hab. Katarzyna Nałecz – Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa; Prof. dr hab. Barbara Nawrot – Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź; Prof. dr hab. Dariusz Rakus – Uniwersytet Wrocławski; Prof. dr hab. Błażej Rubiś – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu; Przypominamy o nadsyłaniu zgłoszeń do nagrody, termin do 1 marca 2023, więcej informacji w zakładce NAGRODY I STYPENDIA/ W.Drabikowskiego

więcej więcej

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego

W dniu 8 grudnia 2023, odbyło się zebranie Prezudium Zarządu Głównego poprzez platformę Zoom.

więcej więcej

Zebranie Zarządu Głównego 25 listopada 2022

Zebranie Zarządu Głównego 25 listopada 2022

W dniu 25 listopada 2022 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego za pośrednictwem platformy Zoom. W czasie spotkania omówiono m.in. kwestię organizacji Kongresu BIO2023 w Szczecinie oraz możliwości stypendialnych FEBS - Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych. Przyznano nagrody im. Jakuba Karola Parnasa oraz im. Bolesława Skarżyńskiego.

więcej więcej

Nagroda JK Parnasa za rok 2022

Nagroda JK Parnasa za rok 2022

Z przyjemnością donosimy, że w tym roku nagrodę JK Parnasa otrzymuje zaspół pod kierunkiem Bożeny Kamińskiej-Kaczmarek z Instytutu Biologii Doświadczalnej im M. Nenckeigo PAN w Warszawie

więcej więcej

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Toruńskim - Spotkanie naukowe: wykład dr Mateusza Kwiatkowskiego

Oddział Toruński PTBioch zaprasza na otwarte spotkanie naukowe, wykład dr Mateusza Kwiatkowskiego pt. "Cykliczne nukleotydy - nowy trend w badaniu szlaków transdukcji sygnału roślin". Spotkanie odbędzie się 22 lutego 2023, o godz. 10:00, w sali I Wydziału Nauk Biologicznych i Wterynaryjnych UMK w...

więcej więcej

Wydarzenie w O/Poznańskim

Wydarzenie w O/Poznańskim

V Ogólnopolska Konferencja "Biotechnologia niejedno ma imię" W dniach 26-27 listopada 2022 r. odbyła się V Ogólnopolska Konferencja “Biotechnologia niejedno ma imię. Tematyka konferencji obejmowała szeroko pojętą biotechnologię (w tym szczególnie biotechnologię przemysłową, biotechnologię w ochronie...

więcej więcej

Wydarzenie w O/Szczecińskim

Wydarzenie w O/Szczecińskim

Nowe władze Oddziału PTBiochemicznego wystartowały - jakże udanie - ze statutowym spotkaniem szkoleniowo - naukowym. Było to pierwsze zebranie biochemiczne adresowane do szerszego środowiska po 3 latach bez zgromadzeń w realu. Program zebrania cenny dla biochemików, diagnostów, klinicystów, z...

więcej więcej

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze w Oddziale Łódzkim

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze w Oddziale Łódzkim

W dniu 29 listopada 2022 odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze w Oddziale Łódzkim. Wybrano nowe władze Zarządu Oddziału na kadencję 2022 – 2025 w składzie: Przewodnicząca Oddziału - prof. dr hab. Urszula Lewandowska Katedra Biochemii i Chemii, Zakład Biochemii (UMŁ); Wiceprzewodnicząca - Dr...

więcej więcej

Walne Zgromadzenia Członków w Oddziałach PTBioch.

Walne Zgromadzenia Członków w Oddziałach PTBioch.

W Oddziałach PTBioch odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, podczas których członkowie Oddziałów wybrali nowe władze na kadencję: 2022 - 2025.

więcej więcej

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze w Oddziale Lubelskim

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze w Oddziale Lubelskim

8 grudnia 2022 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Wybrano nowe władze Zarządu Oddziału na kadencję 2022 – 2025 w składzie: prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka - przewodnicząca (UMCS, Lublin); dr hab. Iwona Wojda, prof UMCS -...

więcej więcej

WYDAWNICTWA

  • Postępy Biochemii Postępy Biochemii

    Postępy Biochemii są czasopismem publikującym prace przeglądowe z szeroko pojętej biochemii oraz dziedzin pokrewnych. Zdecydowana większość prac publikowana jest w języku polskim. Celem czasopisma jest tworzenie szeroko dostępnej w języku ojczystym bazy wiedzy biochemicznej i kształtowanie...

    więcej więcej

  • Acta Biochimica Polonica Acta Biochimica Polonica

    Acta Biochimica Polonica to czasopismo obejmujące swym zasięgiem zagadnienia enzymologii i metabolizmu, błon i bioenergetyki, struktury i ekspresji genu, biochemii białek, kwasów nukleinowych oraz strukturę i metabolizm węglowodanów. Impact Factor 2,349.

    więcej więcej