logo PTBIOCH

logo FEBS

Sekcje

Kontakt

Stanowisko:
Przewodniczące Prof. Prof. Anna Bielak-Żmijewska i Grażyna Mosieniak
Adres:
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego
ul. Pasteura 3
Warszawa
02-093

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

gm starzenie

Dr hab. Grażyna Mosieniak ukończyła studia na Wydziale Ogrodniczym, SGGW, specjalizacja – genetyka roślin. Od 1993 r. pracuje w Instytucie Nenckiego, gdzie uzyskała stopień doktora oraz doktora habilitowanego. W latach 2000/01 odbyła staż podoktorski w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej, w latach 2001 - 2023 członek Pracowni Molekularnych Podstaw Starzenia. W 2024 r. dołączyła do Pracowni Cytometrii. Prowadzone przez nią badania dotyczą molekularnego mechanizmu starzenia komórek prawidłowych i nowotworowych. Kierowała kilkoma projektami badawczymi NCN dotyczącymi starzenia komórkowego, uczestniczyła w projektach europejskich poświęconych badaniu starzenia człowieka. Opublikowała ponad 50 artykułów naukowych. Prowadziła kurs molekularnych podstaw starzenia dla studentów. Część swojej działalności zawodowej poświęca popularyzacji nauki. Jest członkiem PtBioch od 1994 r., członkiem Zarządu Fundacji Nenckiego od 2021, Sekretarzem Rady Naukowej Instytutu Nenckiego (2023-2027).

e-mail: g.mosianiak@nencki.edu.pl

ab starzenie

Dr hab. Anna Bielak jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja embriologia. Od 1994 roku związana z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. W 2003 roku uzyskała stopień doktora, a w 2016 doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia. Od ponad 20 lat zajmuje się badaniem mechanizmów starzenia komórkowego oraz jego roli w starzeniu organizmu i rozwoju chorób wieku podeszłego. Ostatnie badania dotyczą zmian architektury jądra komórkowego, składu porów jądrowych i struktury chromatyny towarzyszących starzeniu. Współautorka ponad 40 publikacji naukowych, członkini paneli eksperckich, recenzentka w kilkudziesięciu czasopismach naukowych, kierowniczka i wykonawczyni kilkunastu projektów badawczych. Pełniła rolę promotora lub opiekuna naukowego studentów różnych uczelni (UW, PW, SGGW) wykonujących prace magisterskie i inżynierskie, a także promotora przewodów doktorskich. Współorganizatorka kilku konferencji dotyczących procesu starzenia.

e-mail: a.bielak@nencki.edu.pl

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r. w Oddziale Lubelskim odbyła się on-line VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych,...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

DYPLOM DLA PROF. ANDRZEJA LEGOCKIEGO

DYPLOM DLA PROF. ANDRZEJA LEGOCKIEGO

W dniu 12 czerwca br. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu członka honorowego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego prof. Andrzejowi Legockiemu. Ceremonia miała miejsce podczas Rady Naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, gdzie licznie zgromadzeni goście mieli okazję uczcić...

więcej więcej