logo PTBIOCH

logo FEBS

Sekcje

Kontakt

Sekcja Molekularne mechanizmy ruchliwości
Stanowisko:
Przewodniczący Prof. dr hab. Joanna Moraczewska
Adres:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Nauk Biologicznych, Al. Ossolińskich 12
Bydgoszcz
85-093
Telefon:
(52) 3259219

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Prof. dr hab. Joanna Moraczewska specjalizuje się w biochemii białek odpowiedzialnych za procesy ruchliwości komórkowej. Jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę naukową rozpoczęła w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego, gdzie pod kierunkiem Prof. Hanny Strzeleckiej-Gołaszewskiej prowadziła badania nad funkcjonalnymi zmianami strukturalnymi w aktynie. Podczas staży podoktorskich na Sydney University oraz University of Medicine and Dentistry of New Jersey swoje zainteresowania rozszerzyła na białka regulujące funkcje aktyny. Po powrocie do Polski, dzięki grantom finansowanym przez The Wellcome Trust i NCN, stworzyła laboratorium biochemiczne na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie wraz ze swoją grupą badawczą pracuje nad molekularnymi podstawami skurczu i ruchliwości. Po patronatem PTBioch organizowała seminaria i międzynarodowe konferencje naukowe. Jest redaktorem „Acta Biochimica Polonica” oraz „Cytoskleton”.

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r. w Oddziale Lubelskim odbyła się on-line VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych,...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

DYPLOM DLA PROF. ANDRZEJA LEGOCKIEGO

DYPLOM DLA PROF. ANDRZEJA LEGOCKIEGO

W dniu 12 czerwca br. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu członka honorowego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego prof. Andrzejowi Legockiemu. Ceremonia miała miejsce podczas Rady Naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, gdzie licznie zgromadzeni goście mieli okazję uczcić...

więcej więcej