logo PTBIOCH

logo FEBS

Tematyka konferencji obejmowała m.in. biomedycynę, różnorodność genetyczną i biologię systemów, bioinformatykę oraz biotechnologie. W konferencji wzieło udział ok. 100 naukowców, w tym ok. 30 z Polski m.in. z takich ośrodków jak Instytut Nenckiego PAN, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytert Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykład otwierający konferencję pt. „The history of chemistry in Lithuania” zaprezentował prof. Rimantas Vaitkus. Wygłoszono 25 wykladów oraz przedstwiono 50 komunikatów posterowych. Piewszego dnia konferencji odbyła się uroczystość odsłoniecia tablicy poświęconej Jędrzejowi Śniadeckiemu. Tablicę umieszczono na budynku, w którym Jędrzej Śniadecki prowadził wykłady. Polscy uczestnicy konferencji mieli możliwośc zwiedzenia laboratoriów Life Science Center Uniwersytetu Wileńskiego, wiodącej instytucji naukowej na Litwie.

Na zakończenie spotkania dyskutowano o możliwościach współpracy Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i Litewskiego Towarzystwa Biochemicznego. Władze obu towarzystw naukowych zgodnie potwierdziły wolę wspierania współpracy naukowej biochemików z Litwy i Polskiej. Kolejna Konferencja Śniadeckiego zostanie zorganizowana w Polsce w 2025 roku. Dodatkowo zostaną podjętne działania wspierające współpracę, takie jak seminaria naukowe on-line dla człónków obu towarzystw, wspieranie wizyt studyjnych naukowców oraz udziału członków towarzystw w zjazdach narodowych. Ponadto stworzona zostanie Mapa Współpracy Naukowej Polsko-Litewskiej w zakresie nauk o życiu. Towarzystwa będą informować swoich członków o międzynarodowych kongresach organizowanych w Polsce i na Litwie.

Sniadecki

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie on-line w O/Warszawskim - minisympozjum:

Wydarzenie on-line w O/Warszawskim - minisympozjum: "Starzenie i długowieczność – od komórki do organizmu"

Serdecznie zapraszamy na sympozjum pt. "Starzenie i długowieczność - od komórki do organizmu", które odbędzie się 24 października 2023 w godzinach 10:00-15:00 on-line. Uczestnictwo wymaga rejestracji: Link do rejestracji na wydarzenie  

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

ANDRZEJ LEGOCKI CZŁONKIEM HONOROWYM PTBIOCH

ANDRZEJ LEGOCKI CZŁONKIEM HONOROWYM PTBIOCH

W czasie Kongresu BIO 2023 w Szczecinie Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego podjęło uchwałę o nadaniu prof. Andrzejowi Legockiemu tytułu Członka Honorowego. Uchwała jest wyrazem docenienia ogromnego zaangażowania prof. Andrzeja Legockiego w działalność...

więcej więcej