logo PTBIOCH

logo FEBS

Tematyka konferencji obejmowała m.in. biomedycynę, różnorodność genetyczną i biologię systemów, bioinformatykę oraz biotechnologie. W konferencji wzieło udział ok. 100 naukowców, w tym ok. 30 z Polski m.in. z takich ośrodków jak Instytut Nenckiego PAN, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytert Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykład otwierający konferencję pt. „The history of chemistry in Lithuania” zaprezentował prof. Rimantas Vaitkus. Wygłoszono 25 wykladów oraz przedstwiono 50 komunikatów posterowych. Piewszego dnia konferencji odbyła się uroczystość odsłoniecia tablicy poświęconej Jędrzejowi Śniadeckiemu. Tablicę umieszczono na budynku, w którym Jędrzej Śniadecki prowadził wykłady. Polscy uczestnicy konferencji mieli możliwośc zwiedzenia laboratoriów Life Science Center Uniwersytetu Wileńskiego, wiodącej instytucji naukowej na Litwie.

Na zakończenie spotkania dyskutowano o możliwościach współpracy Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i Litewskiego Towarzystwa Biochemicznego. Władze obu towarzystw naukowych zgodnie potwierdziły wolę wspierania współpracy naukowej biochemików z Litwy i Polskiej. Kolejna Konferencja Śniadeckiego zostanie zorganizowana w Polsce w 2025 roku. Dodatkowo zostaną podjętne działania wspierające współpracę, takie jak seminaria naukowe on-line dla człónków obu towarzystw, wspieranie wizyt studyjnych naukowców oraz udziału członków towarzystw w zjazdach narodowych. Ponadto stworzona zostanie Mapa Współpracy Naukowej Polsko-Litewskiej w zakresie nauk o życiu. Towarzystwa będą informować swoich członków o międzynarodowych kongresach organizowanych w Polsce i na Litwie.

Sniadecki

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Krakowskim - Wykład wygłosi prof. Misato Ohtani

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego zaprasza na wykład  „Plants dominated the earth by producing water-conducting cells: the story of VNS transcription factors”.Wykład wygłosi prof. Misato Ohtani, Laboratory of Plant Functional Analyses, Department of Integrated Biosciences, Graduate...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

WERNISAŻ WYSTAWY ART & SCIENCE

WERNISAŻ WYSTAWY ART & SCIENCE

Zapraszamy na wernisaż wystawy Projektu 5th ART & SCIENCE „Sztuka Apoptozy”. Projekt jest współorganizowany przez Instytut Nenckiego PAN oraz Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Partnerem projektu jest Polskie Towarzystwo Biochemiczne. Wernisaż odbędzie się 4 grudnia 2023 roku...

więcej więcej