logo PTBIOCH

logo FEBS

W dniach od 12 do 13 lipca br., po zakończeniu Kongresu Federacja Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS) w Tours (Francja), odbyło się spotkanie Rady FEBS. W trakcie posiedzenia delegaci europejskich towarzystw biochemicznych przyjęli dokument, przedstawiony przez Sekretarza Generalnego Miguela DeLa Rosę, definiujący na najbliższe lata strategiczne kierunku działania FEBS.

Dokonano wyboru na kolejną kadencję Skarbnika FEBS - Franka Michelangeliego, Przewodniczącego Komitetu Publikacyjnego - Johannesa Buchnera oraz Przewodniczącą Grupy Roboczej ds. Kariery Młodych Naukowców - Irene Diaz-Moreno. Przyjęto aplikację Holenderskiego Towarzystwa Biochemicznego dotyczącą organizacji Kongresu FEBS w 2026 roku. Paweł Świtoński z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu został wybrany to Komitetu Stypendialnego (więcej informacji obok). Polskie Towarzystwo Biochemiczne było reprezentowane na posiedzeniu Rady FEBS przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Biochemicznego - Adama Szewczyka (Instytut Nenckiego PAN). Członkiem Komitetu Wykonawczego FEBS, od 2022 roku, jest Piotr Laidler (UJ) pełniący funkcję Congress Counselora. Kolejny Kongres FEBS odbędzie się w Mediolanie w dniach 29 czerwiec – 3 lipiec 2024 roku.

Council FEBS

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Łódzkim - Zoom Webinar -

Wydarzenie w O/Łódzkim - Zoom Webinar - "Molekularne podłoże patofizjologii nowotworów i terapii przeciwnowotworowych cz.II " - Webinar on-line odbędzie się 25 kwietnia 2024 r., o godz. 13:00.

Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego zaprasza na kolejną sesję wykładową zatytułowaną " Molekularne podłoże patofizjologii nowotworów i terapii przeciwnowotworowych cz.II ". Webinar on-line odbędzie się 25 kwietnia 2024 r., o godz. 13:00

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI TKANKI ŁĄCZNEJ

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI TKANKI ŁĄCZNEJ

Dr hab. n. med. Jacek Drobnik (profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Zakładu Patofizjologii i Katedry Patologii Ogólnej i Doświadczalnej) został nowym Przewodniczącym Sekcji Tkanki Łącznej Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Jacek Drobnik jest absolwentem Wydziału Lekarskiego...

więcej więcej