logo PTBIOCH

logo FEBS

W dniach od 12 do 13 lipca br., po zakończeniu Kongresu Federacja Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS) w Tours (Francja), odbyło się spotkanie Rady FEBS. W trakcie posiedzenia delegaci europejskich towarzystw biochemicznych przyjęli dokument, przedstawiony przez Sekretarza Generalnego Miguela DeLa Rosę, definiujący na najbliższe lata strategiczne kierunku działania FEBS.

Dokonano wyboru na kolejną kadencję Skarbnika FEBS - Franka Michelangeliego, Przewodniczącego Komitetu Publikacyjnego - Johannesa Buchnera oraz Przewodniczącą Grupy Roboczej ds. Kariery Młodych Naukowców - Irene Diaz-Moreno. Przyjęto aplikację Holenderskiego Towarzystwa Biochemicznego dotyczącą organizacji Kongresu FEBS w 2026 roku. Paweł Świtoński z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu został wybrany to Komitetu Stypendialnego (więcej informacji obok). Polskie Towarzystwo Biochemiczne było reprezentowane na posiedzeniu Rady FEBS przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Biochemicznego - Adama Szewczyka (Instytut Nenckiego PAN). Członkiem Komitetu Wykonawczego FEBS, od 2022 roku, jest Piotr Laidler (UJ) pełniący funkcję Congress Counselora. Kolejny Kongres FEBS odbędzie się w Mediolanie w dniach 29 czerwiec – 3 lipiec 2024 roku.

Council FEBS

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie on-line w O/Warszawskim - minisympozjum:

Wydarzenie on-line w O/Warszawskim - minisympozjum: "Starzenie i długowieczność – od komórki do organizmu"

Serdecznie zapraszamy na sympozjum pt. "Starzenie i długowieczność - od komórki do organizmu", które odbędzie się 24 października 2023 w godzinach 10:00-15:00 on-line. Uczestnictwo wymaga rejestracji: Link do rejestracji na wydarzenie  

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

ANDRZEJ LEGOCKI CZŁONKIEM HONOROWYM PTBIOCH

ANDRZEJ LEGOCKI CZŁONKIEM HONOROWYM PTBIOCH

W czasie Kongresu BIO 2023 w Szczecinie Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego podjęło uchwałę o nadaniu prof. Andrzejowi Legockiemu tytułu Członka Honorowego. Uchwała jest wyrazem docenienia ogromnego zaangażowania prof. Andrzeja Legockiego w działalność...

więcej więcej