logo PTBIOCH

logo FEBS

Po zakończeniu Kongresu Federacja Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS) w Tours (Francja), odbyło się w dniach 12/13 lipca br. spotkanie Rady FEBS. Dr Paweł Świtoński z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu został wybrany to Komitetu Stypendialnego FEBS.

Stopień doktora uzyskał w 2015 roku w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, gdzie pracował nad stworzeniem i charakteryzacją nowych mysich modeli ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3. Po ukończeniu studiów doktoranckich, odbył staż podoktorski na Sanford Consortium for Regenerative Medicine, University of California, San Diego, USA (2016-2017), Center for Neurodegeneration & Neurotherapeutics, Duke University, Durham, USA (2017-2020) oraz na University of California, Irvine, USA (2020-2021). W trakcie stażu wykazał wpływ dysregulacji epigenetycznej na geny odpowiedzialne za naprawę DNA w ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 7 (SCA7), co prowadzi do zaburzenia ścieżek naprawy DNA i zwiększonej fosforylacji histonu gH2AX. Badał także potencjał suplementacji NAD+ w łagodzeniu fenotypów choroby i wydłużaniu długości życia myszy SCA7.

Obecnie kieruje w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN grupą badawczą która koncentruje się na badaniu molekularnych i komórkowych mechanizmów odpowiedzialnych za selektywną wrażliwość komórek Purkinjego w dziedzicznych ataksjach.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i Narodowej Fundacji na rzecz Ataksji (USA)

PawelSwitonski

 

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r. w Oddziale Lubelskim odbyła się on-line VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych,...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

DYPLOM DLA PROF. ANDRZEJA LEGOCKIEGO

DYPLOM DLA PROF. ANDRZEJA LEGOCKIEGO

W dniu 12 czerwca br. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu członka honorowego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego prof. Andrzejowi Legockiemu. Ceremonia miała miejsce podczas Rady Naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, gdzie licznie zgromadzeni goście mieli okazję uczcić...

więcej więcej