logo PTBIOCH

logo FEBS

Po zakończeniu Kongresu Federacja Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS) w Tours (Francja), odbyło się w dniach 12/13 lipca br. spotkanie Rady FEBS. Dr Paweł Świtoński z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu został wybrany to Komitetu Stypendialnego FEBS.

Stopień doktora uzyskał w 2015 roku w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, gdzie pracował nad stworzeniem i charakteryzacją nowych mysich modeli ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3. Po ukończeniu studiów doktoranckich, odbył staż podoktorski na Sanford Consortium for Regenerative Medicine, University of California, San Diego, USA (2016-2017), Center for Neurodegeneration & Neurotherapeutics, Duke University, Durham, USA (2017-2020) oraz na University of California, Irvine, USA (2020-2021). W trakcie stażu wykazał wpływ dysregulacji epigenetycznej na geny odpowiedzialne za naprawę DNA w ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 7 (SCA7), co prowadzi do zaburzenia ścieżek naprawy DNA i zwiększonej fosforylacji histonu gH2AX. Badał także potencjał suplementacji NAD+ w łagodzeniu fenotypów choroby i wydłużaniu długości życia myszy SCA7.

Obecnie kieruje w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN grupą badawczą która koncentruje się na badaniu molekularnych i komórkowych mechanizmów odpowiedzialnych za selektywną wrażliwość komórek Purkinjego w dziedzicznych ataksjach.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i Narodowej Fundacji na rzecz Ataksji (USA)

PawelSwitonski

 

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Krakowskim - Wykład wygłosi prof. Misato Ohtani

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego zaprasza na wykład  „Plants dominated the earth by producing water-conducting cells: the story of VNS transcription factors”.Wykład wygłosi prof. Misato Ohtani, Laboratory of Plant Functional Analyses, Department of Integrated Biosciences, Graduate...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

WERNISAŻ WYSTAWY ART & SCIENCE

WERNISAŻ WYSTAWY ART & SCIENCE

Zapraszamy na wernisaż wystawy Projektu 5th ART & SCIENCE „Sztuka Apoptozy”. Projekt jest współorganizowany przez Instytut Nenckiego PAN oraz Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Partnerem projektu jest Polskie Towarzystwo Biochemiczne. Wernisaż odbędzie się 4 grudnia 2023 roku...

więcej więcej