logo PTBIOCH

logo FEBS

 W dniach 13-16 września br. odbył się w Szczecinie 5-ty Kongres BIO2023, który jednocześnie był 52-gim spotkaniem członków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (PTBioch). Kongres był organizowany przez Oddział Szczeciński PTBioch kierowany przez prof. Barbarę Dołęgowską. Wykład Parnasa, inaugurujący Kongres, wygłosił prof. Marcin Nowotny z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej (Warszawa). W Kongresie wzięło udział 254 uczestników, w tym 82 młodych naukowców. Odbyło się 68 wykładów, przedstawiono 44 doniesienia ustne i 127 prezentacji posterowych.

W Komitecie Honorowym obecni byli m.in. prof. Marek Konarzewski – Prezes PAN, prof. Maciej Żylicz – Prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, prof. Waldemar Tarczyński – Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Bogusław Machaliński - Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. Adam Szewczyk – Prezes Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. W trakcie Kongresu odbyło się Nadzwyczajne Walne zebranie członków PTBioch. Podjęto uchwałę o nadaniu tytułu Członka Honorowego PTBioch prof. Andrzejowi Legockiemu (Poznań) oraz prof. Rostyslavovi Stoice (Lwów). Wyłoniono laureatów, młodych pracowników naukowych, Nagrody Mozołowskiego. Swoje stoiska prezentowało 36 przedstawicieli firm biotechnologicznych, organizacji i instytutów naukowych. Głównym sponsorem Kongresu była firma Merck. Już wkrótce więcej informacji o wydarzeniach, które miały miejsce w czasie Kongresu. Dziękujemy prof. Barbarze Dołęgowskiej i jej współpracownikom (na zdjęciu) za wzorową organizację Kongresu! Kolejne spotkanie biochemików już za 2 lata w Poznaniu.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z kongresu:

Galeria zdjęć z V KONGRESU BIO2023 w Szczecinie

 

Zakonczenie 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie on-line w O/Warszawskim - minisympozjum:

Wydarzenie on-line w O/Warszawskim - minisympozjum: "Starzenie i długowieczność – od komórki do organizmu"

Serdecznie zapraszamy na sympozjum pt. "Starzenie i długowieczność - od komórki do organizmu", które odbędzie się 24 października 2023 w godzinach 10:00-15:00 on-line. Uczestnictwo wymaga rejestracji: Link do rejestracji na wydarzenie  

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

ANDRZEJ LEGOCKI CZŁONKIEM HONOROWYM PTBIOCH

ANDRZEJ LEGOCKI CZŁONKIEM HONOROWYM PTBIOCH

W czasie Kongresu BIO 2023 w Szczecinie Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego podjęło uchwałę o nadaniu prof. Andrzejowi Legockiemu tytułu Członka Honorowego. Uchwała jest wyrazem docenienia ogromnego zaangażowania prof. Andrzeja Legockiego w działalność...

więcej więcej