logo PTBIOCH

logo FEBS

Prof. Andrzej Legocki jest absolwentem chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.  W roku 1965 obronił doktorat z biochemii przedstawiając rozprawę na temat enzymów aktywujących aminokwasy, której promotorem był prof. Jerzy Pawełkiewicz. Ukończona w roku 1968 habilitacja dotyczyła transferowych kwasów nukleinowych z roślin. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w roku 1977, zwyczajnego w 1985. Od roku 1985 związany jest z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN, którego był dyrektorem w latach 1988-2003. Za jego kadencji powstała nowa siedziba Instytutu oraz Ośrodek Nauki PAN w Poznaniu. Znalazło tutaj siedzibę afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS). Od roku 2012 pełni funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu. W latach 2003 – 2006 był prezesem Polskiej Akademii Nauk.

W zakresie działalności naukowej prof. Legocki zajmował się badaniami mechanizmów biosyntezy białka oraz charakteryzowaniem enzymów i kwasów nukleinowych uczestniczących w syntezie polipeptydów wirusowego i komórkowego pochodzenia. Prof. Legocki wypromował 24 doktorów. W zakresie działalności pozanaukowej walnie przyczynił się do restytucji Fundacji Zakłady Kórnickie. Jest doktorem honoris causa Akademii Rolniczej w Poznaniu (2002), SGGW w Warszawie (2003), UMCS w Lublinie (2004), Uniwersytetu Szczecińskiego (2006) oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (2023). W roku 2014 został wybrany Honorowym Obywatelem Poznania. W latach 2014–2022 był prezesem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego organizując Kongres FEBS w Krakowie w 2019 roku.

Na zdjęciu:

Członkowie Honorowi, pełniący również funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Biochemicznego: prof. dr hab. Jolanta Barańska, prof. dr hab. Andrzej Legocki, prof. dr hab. Andrzej Dżugaj Zdjęcie wykonano podczas 11th Konferencji im. Jakuba Karola Parnasa w Kijowie, 3 - 5 września 2018.

Honorowy AL

V Kongres BIO2023 współfinansowany był z budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka” numer projektu: DNK/SN/546993/2022

 

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Krakowskim - Wykład wygłosi prof. Misato Ohtani

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego zaprasza na wykład  „Plants dominated the earth by producing water-conducting cells: the story of VNS transcription factors”.Wykład wygłosi prof. Misato Ohtani, Laboratory of Plant Functional Analyses, Department of Integrated Biosciences, Graduate...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

WERNISAŻ WYSTAWY ART & SCIENCE

WERNISAŻ WYSTAWY ART & SCIENCE

Zapraszamy na wernisaż wystawy Projektu 5th ART & SCIENCE „Sztuka Apoptozy”. Projekt jest współorganizowany przez Instytut Nenckiego PAN oraz Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Partnerem projektu jest Polskie Towarzystwo Biochemiczne. Wernisaż odbędzie się 4 grudnia 2023 roku...

więcej więcej