logo PTBIOCH

logo FEBS

Od samego początku głównym inicjatorem tych spotkań była Sekcja Bioenergetyki Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Konferencje MITOCHONDRION odbywały się także w Poznaniu i we Wrocławiu. Współorganizatorami tegorocznego spotkania były Instytut Nenckiego PAN, Polskie Towarzystwo Biofizyczne oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Tegoroczne spotkanie bioenergetyczne upamiętnia prof. Lecha Wojtczaka, wybitnego bioenergetyka i wieloletniego Prezesa Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Stąd inicjały LW w nazwie tegorocznej edycji.

Spotkanie zostało zorganizowane on-line na platformie ZOOM, umożliwiając udział w nim uczestnikom z zagranicy oraz różnych ośrodków naukowych w Polsce. Program naukowy został stworzony na podstawie nadesłanych abstraktów. Wykład otwierający pt. "Mitochondrial ion channels as pharmacological targets in cancer" wygłosiła Ildiko Szabo z Uniwersytetu w Padwie (Włochy). Pozostałe wykłady wygłosili: Thomas Becker (Bonn University, Niemcy), Helmut Bischof (University of Tuebingen, Niemcy), Małgorzata Heidorn-Czarna (Uniwersytet Wrocławski) oraz Lara Testai (Pisa University, Włochy). Wykład zamykający wygłosił Harpreet Singh (The Ohio State University, Columbus, USA).

Krótkie komunikaty ustne zaprezentowały następujące osoby: Volodymyr Balatskyi (Instytut Nenckiego PAN, Warszawa), Adrianna Budzińska (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), Adrianna Dąbrowska (SGGW, Warszawa), Joanna Jasińska (Instytut Nenckiego PAN, Warszawa), Patrycja Kaczara (Uniwersytet Jagielloński), Barbara Kalenik (Instytut Nenckiego PAN, Warszawa), Agnieszka Karaś (Uniwersytet Jagielloński), Paweł Kochany (Gdański Uniwersytet Medyczny), Katarzyna Lorencik (Uniwersytet Jagielloński), Dominika Malińska (Instytut Nenckiego PAN, Warszawa), Arkadiusz Michałowski (Instytut Nenckiego PAN, Warszawa), Amit Kumar Nagwani (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), Anna Olszewska (Gdański Uniwersytet Medyczny), Karolina Pytlak (Instytut Nenckiego PAN, Warszawa), Michał Rurek (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań). Książka abstraktów będzie dostępna wkrótce na stronie www Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. W konferencji wzięły udział 102 osoby. Drugiego dnia konferencji odbyła się internetowa Sesja Posterowa, w której zaprezentowana 21 komunikatów. Więcej informacji: https://mito23.ptbioch.edu.pl/index.php.

Mitochondria

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r. w Oddziale Lubelskim odbyła się on-line VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych,...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

DYPLOM DLA PROF. ANDRZEJA LEGOCKIEGO

DYPLOM DLA PROF. ANDRZEJA LEGOCKIEGO

W dniu 12 czerwca br. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu członka honorowego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego prof. Andrzejowi Legockiemu. Ceremonia miała miejsce podczas Rady Naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, gdzie licznie zgromadzeni goście mieli okazję uczcić...

więcej więcej