logo PTBIOCH

logo FEBS

W dniu 24 października 2023 r., Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, zorganizował on-line mini-sympozjum pt.: „Starzenie i długowieczność – od komórki do organizmu”. Na sympozjum zarejestrowało się 246 osób. Przed przystąpieniem do zasadniczej części, składającej się z 9-ciu wykładów, krótki wstęp wygłosiła prof. dr hab. Ewa Sikora, kierownik Pracowni Molekularnych Podstaw Starzenia z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN. Następnie wykłady wygłosili: dr hab. Katarzyna Broczek, prof. dr hab. Krzysztof Książek, dr Adam Krzystyniak, dr hab. Grażyna Mosieniak, dr Mikołaj Ogrodnik, prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka, dr Damian Śliż, prof. dr hab. Jacek Witkowski i prof. dr hab. Urszula Wojda. Była to znakomita okazja, by zgłębić/poszerzyć swoją wiedzę nt. molekularnych procesów odpowiedzialnych za starzenie się komórek i całego organizmu, jak też usłyszeć rady/wskazówki, co robić, aby starzeć się wolniej i zdrowo. W imieniu organizatorów, prof. dr hab. Ewy Sikory, dr hab. Anny Bielak-Żmijewskiej, dr hab. Grażyny Mosieniak i własnym, składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, a szczególności sekretarzowi Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, dr hab. Pawłowi Pomorskiemu za pomoc podczas przygotowania mini-sympozjum.
Anna Filipek – sekretarz Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r., online Serdecznie zapraszamy na VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych, doktorantów, studentów...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Zebranie Prezydium ZG PTBioch

Zebranie Prezydium ZG PTBioch

W dniu 15 maja br. odbyło się zebranie na platformie ZOOM Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (PTBioch). Jolanta Jura omówiła bieżące działania niedawno powołanej w PTBioch Sekcji Młodych Naukowców „FEBS Polish Junior Section”.  Adam Szewczyk oraz Piotr Laidler...

więcej więcej