logo PTBIOCH

logo FEBS

Oglądaj na YouTube

W dniu 24 października 2023 r., Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, zorganizował on-line mini-sympozjum pt.: „Starzenie i długowieczność – od komórki do organizmu”. Na sympozjum zarejestrowało się 246 osób. Przed przystąpieniem do zasadniczej części, składającej się z 9-ciu wykładów, krótki wstęp wygłosiła prof. dr hab. Ewa Sikora, kierownik Pracowni Molekularnych Podstaw Starzenia z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN. Następnie wykłady wygłosili: dr hab. Katarzyna Broczek, prof. dr hab. Krzysztof Książek, dr Adam Krzystyniak, dr hab. Grażyna Mosieniak, dr Mikołaj Ogrodnik, prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka, dr Damian Śliż, prof. dr hab. Jacek Witkowski i prof. dr hab. Urszula Wojda. Była to znakomita okazja, by zgłębić/poszerzyć swoją wiedzę nt. molekularnych procesów odpowiedzialnych za starzenie się komórek i całego organizmu, jak też usłyszeć rady/wskazówki, co robić, aby starzeć się wolniej i zdrowo. W imieniu organizatorów, prof. dr hab. Ewy Sikory, dr hab. Anny Bielak-Żmijewskiej, dr hab. Grażyny Mosieniak i własnym, składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, a szczególności sekretarzowi Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, dr hab. Pawłowi Pomorskiemu za pomoc podczas przygotowania mini-sympozjum.

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Łódzkim - Zoom Webinar -

Wydarzenie w O/Łódzkim - Zoom Webinar - "Molekularne podłoże patofizjologii nowotworów i terapii przeciwnowotworowych cz.II " - Webinar on-line odbędzie się 25 kwietnia 2024 r., o godz. 13:00.

Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego zaprasza na kolejną sesję wykładową zatytułowaną " Molekularne podłoże patofizjologii nowotworów i terapii przeciwnowotworowych cz.II ". Webinar on-line odbędzie się 25 kwietnia 2024 r., o godz. 13:00

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI TKANKI ŁĄCZNEJ

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI TKANKI ŁĄCZNEJ

Dr hab. n. med. Jacek Drobnik (profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Zakładu Patofizjologii i Katedry Patologii Ogólnej i Doświadczalnej) został nowym Przewodniczącym Sekcji Tkanki Łącznej Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Jacek Drobnik jest absolwentem Wydziału Lekarskiego...

więcej więcej