logo PTBIOCH

logo FEBS

Dnia 14 grudnia br. odbyło się ostatnie w tym roku zebranie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (PTBioch). Zebrani podsumowali mijający rok. Podkreślono trzy najważniejsze wydarzenia 2023 roku: Po pierwsze, zorganizowanie Kongresu BIO w Szczecinie, który zakończył się sukcesem zarówno naukowym jak i organizacyjnym. Po drugie, wejście we współpracę z wydawnictwem Frontiers Media w celu dalszego umiędzynarodowienia czasopisma Acta Biochimica Polonica. Po trzecie, dużą aktywność Towarzystwa na forum Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS).

Prezydium PTBioch wyraziło głębokie podziękowanie prof. Barbarze Dołęgowskiej, głównej organizatorce zjazdu naszego Towarzystwa BIO2023, które odbyło się we wrześniu br. w Szczecinie. W roku 2024 odbędzie się Kongres FEBS w Mediolanie, organizatorzy szykują bogata ofertę stypendialną dla młodych naukowców! Więcej informacji o możliwościach stypendialnych wkrótce na stronie www.ptbioch.edu.pl oraz w mediach społecznościowych PTBioch.

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Łódzkim - Zoom Webinar

Wydarzenie w O/Łódzkim - Zoom Webinar "Biochemia i biologia molekularna w najnowszych gałęziach biomedycyny"

Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego zaprasza na sesję wykładową zatytułowaną "Biochemia i biologia molekularna w najnowszych gałęziach biomedycyny". Webinar on-line odbędzie się 28 lutego 2024 r., o godz. 13:15

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

SEKCJA STARZENIA I ŚMIERCI KOMÓRKI: NOWE WŁADZE

SEKCJA STARZENIA I ŚMIERCI KOMÓRKI: NOWE WŁADZE

W dniu 15 lutego br. na zebraniu Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego wybrano nowe władze Sekcji Starzenia i Śmierci Komórki. Dr hab. Grażyna Mosieniak i dr hab. Anna Bielak-Żmijewska, profesor Instytutu Nenckiego PAN zostały powołane na Przewodniczące Sekcji Starzenia i...

więcej więcej