logo PTBIOCH

logo FEBS

W bieżącym roku Federacja Europejskich Towarzystw Biochemicznych (Federation of European Biochemical Societies, FEBS) obchodzi 60tą rocznicę swojego powstania. Na początku lat sześćdziesiątych współdziałanie najważniejszych biochemicznych europejskich towarzystw naukowych zapoczątkowała nową formułę międzynarodowej współpracy naukowej. W 1964 roku, powstała formalna struktura – Federacja Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS). Jednym z członków założycieli FEBS było Polskie Towarzystwo Biochemiczne, kierowane przez Kazimierza Zakrzewskiego.

Obecnie portfolio FEBS obejmuje wydawanie renomowanych czasopism FEBS Letters, FEBS Journal, Molecular Oncology oraz FEBS OpenBio. Dodatkowo Federacja organizuje zaawansowane kursy szkoleniowe w obszarach badawczych współczesnej biochemii i biologii molekularnej. Federacja aktywnie, przez systemy stypendialne, wspiera międzynarodowe wizyty w laboratoriach badawczych. Corocznie organizowane Kongresy FEBS stanowią atrakcyjna ofertę zwłaszcza dla naukowców rozpoczynających swoją karierę zawodową. Stanowią też unikalne forum wymiany myśli pomiędzy uczonymi reprezentującymi szeroki wachlarz badawczy. Z nadejściem XXI wieku FEBS rozpoczął kluczowe programy wspierające edukację, równość płci w nauce, wsparcie młodych naukowców, a także komunikację ze społeczeństwem. Punktem centralnym wielu programów FEBS jest nadal ułatwianie wymiany naukowej i współpracy między badaczami z różnych krajów, wspieranie rozwoju naukowców na wczesnym etapie kariery.

Polskie Towarzystwo Biochemiczne od samego początku aktywnie uczestniczyło w działaniach Federacji. Prezydentami FEBS byli Jolanta Barańska i Piotr Laidler, którzy aktywnie zaangażowali się w organizację Kongresów FEBS w Warszawie (2004) oraz Krakowie (2019). W strukturach FEBS wieloletnie funkcje pełnili Maciej Nałęcz (przewodniczący komisji stypendialnej) oraz Adam Szewczyk (Congress Counselor). Warto zaznaczyć, że obecnie tę rolę pełni Piotr Laidler. Wielu członków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego aktywnie uczestniczyło w komitetach naukowych Kongresów FEBS oraz komisjach problemowych FEBS, m.in. Andrzej Legocki, Jolanta Jura, Andrzej Dżugaj oraz Jan Barciszewski. FEBS od wielu lat wspiera organizację Konferencji Polsko-Ukraińskich im. Parnasa.

FEBS towarzyszy europejskiej społeczności biochemików od 60 lat! Rok 2024 będzie czasem radości z bogactwa wieloletniej współpracy europejskich naukowców. Władze FEBS ogłoszą wkrótce "Dzień Nauk o Życiu Molekularnym", więc warto się spotkać w tym roku w Mediolanie podczas 48. Kongresu FEBS!

IMG 6996

 

 

 

 

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Łódzkim - Zoom Webinar

Wydarzenie w O/Łódzkim - Zoom Webinar "Biochemia i biologia molekularna w najnowszych gałęziach biomedycyny"

Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego zaprasza na sesję wykładową zatytułowaną "Biochemia i biologia molekularna w najnowszych gałęziach biomedycyny". Webinar on-line odbędzie się 28 lutego 2024 r., o godz. 13:15

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

SEKCJA STARZENIA I ŚMIERCI KOMÓRKI: NOWE WŁADZE

SEKCJA STARZENIA I ŚMIERCI KOMÓRKI: NOWE WŁADZE

W dniu 15 lutego br. na zebraniu Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego wybrano nowe władze Sekcji Starzenia i Śmierci Komórki. Dr hab. Grażyna Mosieniak i dr hab. Anna Bielak-Żmijewska, profesor Instytutu Nenckiego PAN zostały powołane na Przewodniczące Sekcji Starzenia i...

więcej więcej