logo PTBIOCH

logo FEBS

W dniu 2 lutego br. na platformie ZOOM odbyło się zebranie Rady Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS Council). Sekretarz Generalny FEBS prof. Miguel De La Rosa (Hiszpania) przedstawił proponowane zmiany Regulaminu FEBS dotyczące m.in. zmian strukturalnych FEBS, wprowadzenia spotkań komitetów FEBS on-line oraz zasad finansowania Kongresów FEBS przez Towarzystwa narodowe. Reprezentanci wszystkich towarzystw narodowych jednogłośnie zaakceptowali proponowane zmiany. Omówiono także różne inicjatywy planowane z okazji 60tej rocznicy powstania FEBS, które będą realizowane w czasie Kongresu FEBS w Mediolanie, w bieżącym roku. Polskie Towarzystwo Biochemiczne jest współorganizatorem jednego z takich wydarzeń (Bio-Art Image contest: the-beauty-behind-biological-sciences). Członkiem Komitetu Wykonawczego FEBS jest prof. Piotr Laidler. Na spotkaniu Rady FEBS Polskie Towarzystwo Biochemiczne było reprezentowane przez prof. Adama Szewczyka, Prezesa Towarzystwa.

FEBS spotkanie

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Łódzkim - Zoom Webinar

Wydarzenie w O/Łódzkim - Zoom Webinar "Biochemia i biologia molekularna w najnowszych gałęziach biomedycyny"

Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego zaprasza na sesję wykładową zatytułowaną "Biochemia i biologia molekularna w najnowszych gałęziach biomedycyny". Webinar on-line odbędzie się 28 lutego 2024 r., o godz. 13:15

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

SEKCJA STARZENIA I ŚMIERCI KOMÓRKI: NOWE WŁADZE

SEKCJA STARZENIA I ŚMIERCI KOMÓRKI: NOWE WŁADZE

W dniu 15 lutego br. na zebraniu Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego wybrano nowe władze Sekcji Starzenia i Śmierci Komórki. Dr hab. Grażyna Mosieniak i dr hab. Anna Bielak-Żmijewska, profesor Instytutu Nenckiego PAN zostały powołane na Przewodniczące Sekcji Starzenia i...

więcej więcej