logo PTBIOCH

logo FEBS

Ponawiamy prośbę o przesyłanie kandydatur do nagrody im. Witolda Drabikowskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i firmy Merck za najlepszą pracę doktorską z biochemii wykonaną w polskiej instytucji badawczej, na podstawie której przyznanie stopnia doktora przez właściwą radę naukową nastąpiło w 2023 roku. 

Termin nadsyłania zgłoszeń, decyzją Prezydium Zarządu Głównego PTBioch, został przedłużony do 31 marca 2024r.

Zgłoszenia kandydatów do Nagrody może dokonać każdy pracownik naukowy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora. 


Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: biuro@ptbioch.edu.pl 

Zgłoszenie winno zawierać:

a) list przewodni od osoby zgłaszającej pracę według formularza zgłoszeniowego 

b) plik pracy doktorskiej w formacie PDF 

c) kopie recenzji w formacie PDF. 

Ogłoszenie o przyznaniu Nagrody nastąpi do 31 sierpnia.

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Łódzkim - Zoom Webinar -

Wydarzenie w O/Łódzkim - Zoom Webinar - "Molekularne podłoże patofizjologii nowotworów i terapii przeciwnowotworowych cz.II " - Webinar on-line odbędzie się 25 kwietnia 2024 r., o godz. 13:00.

Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego zaprasza na kolejną sesję wykładową zatytułowaną " Molekularne podłoże patofizjologii nowotworów i terapii przeciwnowotworowych cz.II ". Webinar on-line odbędzie się 25 kwietnia 2024 r., o godz. 13:00

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI TKANKI ŁĄCZNEJ

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI TKANKI ŁĄCZNEJ

Dr hab. n. med. Jacek Drobnik (profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Zakładu Patofizjologii i Katedry Patologii Ogólnej i Doświadczalnej) został nowym Przewodniczącym Sekcji Tkanki Łącznej Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Jacek Drobnik jest absolwentem Wydziału Lekarskiego...

więcej więcej