logo PTBIOCH

logo FEBS

Polskie Towarzystwo Biochemiczne informuje o zakończeniu kierowania Sekcją Kwasów Nukleinowych przez Profesora Jana Barciszewskiego z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Profesor Jan Barciszewski pełnił funkcję kierownika Sekcji Kwasów Nukleinowych przez kilkanaście lat. Jego zaangażowanie, wiedza i wkład w rozwój tej sekcji były niezwykle istotne dla polskiej społeczności naukowej zajmującej się biochemią i biologią molekularną. Pod jego kierownictwem Sekcja Kwasów Nukleinowych kontynuowała tradycję promowania badań nad strukturą, funkcją oraz regulacją kwasów nukleinowych, a także stworzyła forum wymiany wiedzy i doświadczeń między badaczami w Polsce.

Dziękujemy Profesorowi Janowi Barciszewskiemu za jego poświęcenie, profesjonalizm oraz wkład w rozwój Sekcji Kwasów Nukleinowych w Polskim Towarzystwie Biochemicznym.

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r. w Oddziale Lubelskim odbyła się on-line VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych,...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

DYPLOM DLA PROF. ANDRZEJA LEGOCKIEGO

DYPLOM DLA PROF. ANDRZEJA LEGOCKIEGO

W dniu 12 czerwca br. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu członka honorowego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego prof. Andrzejowi Legockiemu. Ceremonia miała miejsce podczas Rady Naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, gdzie licznie zgromadzeni goście mieli okazję uczcić...

więcej więcej