logo PTBIOCH

logo FEBS

Dr Ewa Piotrowska została powołana przez Prezydium ZG Polskie Towarzystwo Biochemiczne na Przewodniczącą Sekcji Dydaktyki Biochemii. Dr Ewa Piotrowska jest adiunktem w Katedrze Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę doktorską pt. „Możliwości przewidywania na podstawie badań molekularnych stopnia zaawansowania i przebiegu genetycznie uwarunkowanych chorób z grupy mukopolisacharydoz oraz poszukiwanie nowych metod ich leczenia” wykonała pod kierunkiem prof. dr hab. Grzegorza Węgrzyna. Jej zainteresowania naukowe obejmują zależności pomiędzy procesami komórkowymi i funkcjami biologicznymi, które mogłyby rzucić nowe światło na patogenezę chorób genetycznych i wskazać potencjalne kierunki rozwoju nowych terapii. Swoje kompetencje w zakresie dydaktyki akademickiej i tutoringu zdobywała uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych projektach edukacyjnych. Interesuje się rozwojem człowieka oraz komunikacją – szczególnie zafascynowana jest filozofią porozumienia bez przemocy (NVC, ang. Nonviolent Communication).

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r. w Oddziale Lubelskim odbyła się on-line VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych,...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

DYPLOM DLA PROF. ANDRZEJA LEGOCKIEGO

DYPLOM DLA PROF. ANDRZEJA LEGOCKIEGO

W dniu 12 czerwca br. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu członka honorowego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego prof. Andrzejowi Legockiemu. Ceremonia miała miejsce podczas Rady Naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, gdzie licznie zgromadzeni goście mieli okazję uczcić...

więcej więcej