logo PTBIOCH

logo FEBS

Dr Ewa Piotrowska została powołana przez Prezydium ZG Polskie Towarzystwo Biochemiczne na Przewodniczącą Sekcji Dydaktyki Biochemii. Dr Ewa Piotrowska jest adiunktem w Katedrze Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę doktorską pt. „Możliwości przewidywania na podstawie badań molekularnych stopnia zaawansowania i przebiegu genetycznie uwarunkowanych chorób z grupy mukopolisacharydoz oraz poszukiwanie nowych metod ich leczenia” wykonała pod kierunkiem prof. dr hab. Grzegorza Węgrzyna. Jej zainteresowania naukowe obejmują zależności pomiędzy procesami komórkowymi i funkcjami biologicznymi, które mogłyby rzucić nowe światło na patogenezę chorób genetycznych i wskazać potencjalne kierunki rozwoju nowych terapii. Swoje kompetencje w zakresie dydaktyki akademickiej i tutoringu zdobywała uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych projektach edukacyjnych. Interesuje się rozwojem człowieka oraz komunikacją – szczególnie zafascynowana jest filozofią porozumienia bez przemocy (NVC, ang. Nonviolent Communication).

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Łódzkim - Zoom Webinar -

Wydarzenie w O/Łódzkim - Zoom Webinar - "Molekularne podłoże patofizjologii nowotworów i terapii przeciwnowotworowych cz.II " - Webinar on-line odbędzie się 25 kwietnia 2024 r., o godz. 13:00.

Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego zaprasza na kolejną sesję wykładową zatytułowaną " Molekularne podłoże patofizjologii nowotworów i terapii przeciwnowotworowych cz.II ". Webinar on-line odbędzie się 25 kwietnia 2024 r., o godz. 13:00

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI TKANKI ŁĄCZNEJ

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI TKANKI ŁĄCZNEJ

Dr hab. n. med. Jacek Drobnik (profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Zakładu Patofizjologii i Katedry Patologii Ogólnej i Doświadczalnej) został nowym Przewodniczącym Sekcji Tkanki Łącznej Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Jacek Drobnik jest absolwentem Wydziału Lekarskiego...

więcej więcej