logo PTBIOCH

logo FEBS

Polskie Towarzystwo Biochemiczne informuje o zakończeniu kierowania Sekcją Biotechnologii przez Profesora Tomasza Twardowskiego z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Profesor Tomasz Twardowski ukończył studia na Wydziale Chemii, Fizyki i Matematyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W 1974 r. uzyskał stopień doktora (IChO PAN), a w 1982 r. stopień doktora habilitowanego (IBB PAN). Tytuł profesora nauk biologicznych nadano mu w 1993 r. Prowadzi badania dotyczące kwasów nukleinowych i białek, ponadto zajmuje się aspektami prawnymi biotechnologii.

Dziękujemy Profesorowi Tomaszowi Twardowskiemu za jego zaangażowanie, profesjonalizm oraz wkład w rozwój sekcji Biotechnologii w Polskim Towarzystwie Biochemicznym dla polskiej społeczności naukowej.

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Łódzkim - Zoom Webinar -

Wydarzenie w O/Łódzkim - Zoom Webinar - "Molekularne podłoże patofizjologii nowotworów i terapii przeciwnowotworowych cz.II " - Webinar on-line odbędzie się 25 kwietnia 2024 r., o godz. 13:00.

Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego zaprasza na kolejną sesję wykładową zatytułowaną " Molekularne podłoże patofizjologii nowotworów i terapii przeciwnowotworowych cz.II ". Webinar on-line odbędzie się 25 kwietnia 2024 r., o godz. 13:00

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI TKANKI ŁĄCZNEJ

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI TKANKI ŁĄCZNEJ

Dr hab. n. med. Jacek Drobnik (profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Zakładu Patofizjologii i Katedry Patologii Ogólnej i Doświadczalnej) został nowym Przewodniczącym Sekcji Tkanki Łącznej Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Jacek Drobnik jest absolwentem Wydziału Lekarskiego...

więcej więcej