logo PTBIOCH

logo FEBS

Dr hab. n. med. Jacek Drobnik (profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Zakładu Patofizjologii i Katedry Patologii Ogólnej i Doświadczalnej) został nowym Przewodniczącym Sekcji Tkanki Łącznej Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

Jacek Drobnik jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie im. Otto von Guericke w Magdeburgu, Kagawa Medical School -Japonia oraz w Centrum Biofizyki Molekularnej w Orleanie (CNRS).   Zainteresowania naukowe Jacka Drobnika dotyczą fizjologii i biochemia tkanki łącznej. Tematyka badawcza obejmuje badania udziału bodźców fizycznych w regulacji procesów włóknienia serca (identyfikacja mechanoreceptorów i przekaźników wewnątrzkomórkowych) oraz badanie mechanizmów formowania blizny pozawałowej serca oraz ran powierzchniowych. Jacek Drobnik jest członkiem wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Matrix Biology Europe (jest przedstawicielem Polski), Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM

Lubelski Oddział PTBioch od ponad 15 lat jest współorganizatorem Konkursu Biochemicznego,w którym biorą udział uczniowie ze szkół średnich. Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 2010 roku i była edycją lokalną, natomiast od 2017 roku Konkurs ma zasięg ogólnopolski i biorą w nim udział uczniowie z...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Zebranie Prezydium ZG PTBioch

Zebranie Prezydium ZG PTBioch

W dniu 15 maja br. odbyło się zebranie na platformie ZOOM Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (PTBioch). Jolanta Jura omówiła bieżące działania niedawno powołanej w PTBioch Sekcji Młodych Naukowców „FEBS Polish Junior Section”.  Adam Szewczyk oraz Piotr Laidler...

więcej więcej