logo PTBIOCH

logo FEBS

Zebrani wysłuchali podsumowania dotyczącego V Kongresu BIO PTBioch, który odbył się w roku 2023 w Szczecinie a którego głównym organizatorem była Barbara Dołęgowska. Informacje o VI Kongresie BIO w roku 2025, który odbędzie się w Poznaniu, przedstawili Marek Figlerowicz oraz Zbigniew Warkocki. Działania dotyczące rewitalizacji Sekcji Tematycznych PTBioch omówił Sekretarz Paweł Pomorski. Powołano Sekcję Błon Biologicznych PTBioch, Przewodniczący Piotr Koprowski. Członkini Prezydium Jolanta Jura przedstawiła nową inicjatywę „FEBS Junior Section”. Zarząd Główny powołał Sekcję Młodych Naukowców w ramach Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

Sekretarz Paweł Pomorski zaprezentował prace komisji ds. nagród Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. PTBioch planuje nowy cykl wykładów na platformie ZOOM „Od nauki do społeczeństwa”. Pierwszy wykład wkrótce wygłosi Członek Honorowy PTBioch Maciej Nałęcz. Informacja o działalność dotyczącej obchodach 60-lecia FEBS przedstawiła MSR Urszula Wojda.

Omówiono sprawy bieżące kwartalnika Acta Biochimica Polonica, którym kieruje Redaktor Naczelny Grzegorz Węgrzyn.  Uchwalono ramowy regulamin nagród Acta Biochimica Polonica za najlepsze prace publikowane w tym czasopiśmie. Redaktor Naczelna Kamila Grzywacz przedstawiła sprawozdanie redakcji Postępów Biochemii z działalności w 2023 roku. Uchwalono Regulaminu Członków Honorowych PTBioch oraz Regulamin Diplôme D'honneur.

Kolejne zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego odbędzie się na platformie ZOOM jesienią bieżącego roku.

 

Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego 19 kwietnia 2023 ZG

 

Prof. Urszula Wojda

U Wojda

 

Prof. Jolanta Jura

J Jura

 

Od lewej:

Sekretarz prof. Paweł Pomorski, Wiceprezes prof. Piotr Laidler, Prezes prof. Adam Szewczyk

Prezydium

 

 

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM

Lubelski Oddział PTBioch od ponad 15 lat jest współorganizatorem Konkursu Biochemicznego,w którym biorą udział uczniowie ze szkół średnich. Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 2010 roku i była edycją lokalną, natomiast od 2017 roku Konkurs ma zasięg ogólnopolski i biorą w nim udział uczniowie z...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Zebranie Prezydium ZG PTBioch

Zebranie Prezydium ZG PTBioch

W dniu 15 maja br. odbyło się zebranie na platformie ZOOM Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (PTBioch). Jolanta Jura omówiła bieżące działania niedawno powołanej w PTBioch Sekcji Młodych Naukowców „FEBS Polish Junior Section”.  Adam Szewczyk oraz Piotr Laidler...

więcej więcej