logo PTBIOCH

logo FEBS
REGULAMIN
Nagrody „Diplôme d'honneur”
Polskiego Towarzystwa Biochemicznego

 

Przyznawana od 2016 roku

 

Na podstawie uchwały Zarządy Głównego (ZG) PTBioch z dnia 21 marca 2016 r. o przyznawaniu Dyplomu Honorowego (Diplôme d'honneur) ustala się następujący regulamin:

§1. Postanowienia ogólne

  1. Dyplom Honorowy (Diplôme d'honneur) jest wyróżnieniem dla osób szczególnie zasłużonych dla:
    • rozwoju badań biochemicznych w Polsce,
    • Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w zakresie promowania biochemii w Polsce.
  2. Osoby wyróżnione nie muszą być członkami Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

§2. Zasady przyznawania Dyplomu Honorowego

  1. Dyplom Honorowy zostaje przyznany przez Zarząd Główny zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
  2. Wniosek o przyznanie Dyplomu Honorowego jest przedstawiany przez Prezydium Zarządu Głównego na zebraniu Zarządu Głównego.

§3. Postanowienia końcowe

  1. 1Wręczenie Dyplomu Honorowego następuje na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, posiedzeniu Zarządu Głównego PTBioch lub w czasie innej uroczystości ogłoszonej przez Prezydium ZG PTBioch.
  2. Ustalenia regulaminu wchodzą w życie z dniem podpisania niniejszego regulaminu.

Zatwierdzone przez ZG PTBioch dnia 19.04.2024r

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r. w Oddziale Lubelskim odbyła się on-line VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych,...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

DYPLOM DLA PROF. ANDRZEJA LEGOCKIEGO

DYPLOM DLA PROF. ANDRZEJA LEGOCKIEGO

W dniu 12 czerwca br. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu członka honorowego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego prof. Andrzejowi Legockiemu. Ceremonia miała miejsce podczas Rady Naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, gdzie licznie zgromadzeni goście mieli okazję uczcić...

więcej więcej