logo PTBIOCH

logo FEBS
REGULAMIN
Nagrody „Diplôme d'honneur”
Polskiego Towarzystwa Biochemicznego

 

Przyznawana od 2016 roku

 

Na podstawie uchwały Zarządy Głównego (ZG) PTBioch z dnia 21 marca 2016 r. o przyznawaniu Dyplomu Honorowego (Diplôme d'honneur) ustala się następujący regulamin:

§1. Postanowienia ogólne

  1. Dyplom Honorowy (Diplôme d'honneur) jest wyróżnieniem dla osób szczególnie zasłużonych dla:
    • rozwoju badań biochemicznych w Polsce,
    • Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w zakresie promowania biochemii w Polsce.
  2. Osoby wyróżnione nie muszą być członkami Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

§2. Zasady przyznawania Dyplomu Honorowego

  1. Dyplom Honorowy zostaje przyznany przez Zarząd Główny zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
  2. Wniosek o przyznanie Dyplomu Honorowego jest przedstawiany przez Prezydium Zarządu Głównego na zebraniu Zarządu Głównego.

§3. Postanowienia końcowe

  1. 1Wręczenie Dyplomu Honorowego następuje na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, posiedzeniu Zarządu Głównego PTBioch lub w czasie innej uroczystości ogłoszonej przez Prezydium ZG PTBioch.
  2. Ustalenia regulaminu wchodzą w życie z dniem podpisania niniejszego regulaminu.

Zatwierdzone przez ZG PTBioch dnia 19.04.2024r

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM

Lubelski Oddział PTBioch od ponad 15 lat jest współorganizatorem Konkursu Biochemicznego,w którym biorą udział uczniowie ze szkół średnich. Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 2010 roku i była edycją lokalną, natomiast od 2017 roku Konkurs ma zasięg ogólnopolski i biorą w nim udział uczniowie z...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Zebranie Prezydium ZG PTBioch

Zebranie Prezydium ZG PTBioch

W dniu 15 maja br. odbyło się zebranie na platformie ZOOM Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (PTBioch). Jolanta Jura omówiła bieżące działania niedawno powołanej w PTBioch Sekcji Młodych Naukowców „FEBS Polish Junior Section”.  Adam Szewczyk oraz Piotr Laidler...

więcej więcej