logo PTBIOCH

logo FEBS

Sekcje Młodych Naukowców obecnie powoływane są przez studentów/doktorantów i młodych naukowców z wielu narodowych towarzystw biochemicznych wchodzących w skład FEBS. Rozwijają one wspólne działania i wydarzenia (dyskusje tematyczne, konferencje, sympozja, warsztaty), dzielą się zasobami, a także wskazują młodym europejskim naukowcom możliwości działania w nauce poza ich krajami ojczystymi, zapewniając odpowiednie kontakty i wspierając komunikację w ramach tzw. networkingu. Polska Sekcja Młodych Naukowców dołączyła do tego międzynarodowego grona w 60-tą rocznicę powstania FEBS, którą obchodzimy w bieżącym roku. Przewodniczącym polskiej Sekcji Młodych Naukowców, która będzie działać pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Biochemicznego został dr Dawid Wnuk z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wspólnie z młodymi naukowcami z oddziału krakowskiego, poznańskiego, lubelskiego, łódzkiego, katowickiego i wrocławskiego organizowane są struktury Sekcji Młodych Naukowców w Polsce. Obecnie trwają intensywne prace nad rozszerzeniem grona członków Sekcji z pozostałych oddziałów Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, a także prace nad utworzeniem strony internetowej, regulaminu Sekcji oraz nad tworzeniem mediów społecznościowych.  Sekcja pragnie zaangażować w prace wielu młodych, chętnych do działania naukowców z obszaru nauk o życiu.

Więcej informacji o tej inicjatywie można uzyskać od Przewodniczącego Sekcji Młodych Naukowców dr Dawida Wnuka (dawid.wnuk@uj.edu.pl) lub koordynatora inicjatywy z ramienia Prezydium PTBIOCH prof. Jolanty Jury (jolanta.jura@uj.edu.pl).

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM

Lubelski Oddział PTBioch od ponad 15 lat jest współorganizatorem Konkursu Biochemicznego,w którym biorą udział uczniowie ze szkół średnich. Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 2010 roku i była edycją lokalną, natomiast od 2017 roku Konkurs ma zasięg ogólnopolski i biorą w nim udział uczniowie z...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Zebranie Prezydium ZG PTBioch

Zebranie Prezydium ZG PTBioch

W dniu 15 maja br. odbyło się zebranie na platformie ZOOM Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (PTBioch). Jolanta Jura omówiła bieżące działania niedawno powołanej w PTBioch Sekcji Młodych Naukowców „FEBS Polish Junior Section”.  Adam Szewczyk oraz Piotr Laidler...

więcej więcej