logo PTBIOCH

logo FEBS

Kategorie Nagród

Regulamin przewiduje trzy kategorie nagród:

Nagroda dla Najlepszego Artykułu: Docenia artykuł eksperymentalny opublikowany w poprzednim roku kalendarzowym w Acta Biochimica Polonica, który wykazuje wyjątkową jakość naukową, znaczenie i oryginalność.

Nagroda dla Najlepszego Artykułu Autorstwa Młodego Badacza: Wyróżnia wybitny artykuł eksperymentalny napisany przez młodego badacza, zdefiniowanego jako osoba, która ukończyła swój stopień naukowy (maksymalnie doktorat) w ciągu ostatnich pięciu lat od momentu akceptacji artykułu do Acta Biochimica Polonica.

Nagroda dla Najlepszego Artykułu Przeglądowego: Honoruje artykuł przeglądowy opublikowany w Acta Biochimica Polonica, który opisuje podsumowanie aktualnych tendencji badawczych w dziedzinie biochemii.

Proces Nominacji i Selekcji

Nominacje do Nagród dla czasopisma Acta Biochimica Polonica będą dokonywane przez członków Rady Redakcyjnej. Komitet selekcyjny, którego przewodniczącym jest Redaktor Naczelny prof. Grzegorz Węgrzyn, wyznaczony przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, składać się będzie z ekspertów w dziedzinie biochemii oraz członków Rady Redakcyjnej Acta Biochimica Polonica. Komitet selekcyjny będzie oceniał prace na podstawie kryteriów takich jak doskonałość naukowa, znaczenie badań, klarowność prezentacji i oryginalność.

Prezentacja Nagród

Nagrody czasopisma Acta Biochimica Polonica będą wręczane corocznie podczas ceremonii zorganizowanej przez Acta Biochimica Polonica i Polskie Towarzystwo Biochemiczne. Laureaci otrzymają certyfikat nagrody i mogą zostać zaproszeni do przedstawienia swojej pracy podczas ceremonii nagród online lub specjalnej uroczystej gali, lub na spotkaniu Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (co dwa lata). Pierwsza ceremonia wręczenia nagród (dla prac opublikowanych w 2024 roku) planowana jest na wiosnę 2025 roku online.

Link do Regulaminu

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r., online Serdecznie zapraszamy na VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych, doktorantów, studentów...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Zebranie Prezydium ZG PTBioch

Zebranie Prezydium ZG PTBioch

W dniu 15 maja br. odbyło się zebranie na platformie ZOOM Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (PTBioch). Jolanta Jura omówiła bieżące działania niedawno powołanej w PTBioch Sekcji Młodych Naukowców „FEBS Polish Junior Section”.  Adam Szewczyk oraz Piotr Laidler...

więcej więcej