logo PTBIOCH

logo FEBS

Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego odbyło się w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie w dniu 19 kwietnia 2024 roku. W czasie zebrania, na wniosek Prezydium PTBioch powołano Sekcję Błon Biologicznych PTBioch. Przewodniczącym Sekcji Błon Biologicznych został dr hab. Piotr Koprowski z Instytutu Nenckiego PAN.Zainteresowania Piotra Koprowskiego dotyczą elektrofizjologii kanałów jonowych, rekonstytucji białek kanałowych do sztucznych błon lipidowych oraz regulacji kanałów potasowych. Ostanie publikacje to m.in.:

  1. Krajewska, M., Możajew, M., Filipek, S., & Koprowski, P. (2024). Interaction of ROMK2 channel with lipid kinases DGKE and AGK: Potential channel activation by localized anionic lipid synthesis. Biochimica et biophysica acta. Molecular and cell biology of lipids1869(2), 159443. https://doi.org/10.1016/j.bbalip.2023.159443
  2. Krajewska, M., Szewczyk, A., Kulawiak, B., & Koprowski, P. (2023). Pharmacological Characterization of a Recombinant Mitochondrial ROMK2 Potassium Channel Expressed in Bacteria and Reconstituted in Planar Lipid Bilayers. Membranes, 13(3), 360. https://doi.org/10.3390/membranes13030360
  3. Walewska, A., Szewczyk, A., Krajewska, M., & Koprowski, P. (2022). Targeting Mitochondrial Large-Conductance Calcium-Activated Potassium Channel by Hydrogen Sulfide via Heme-Binding Site. The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 381(2), 137–150. https://doi.org/10.1124/jpet.121.001017

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r. w Oddziale Lubelskim odbyła się on-line VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych,...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

DYPLOM DLA PROF. ANDRZEJA LEGOCKIEGO

DYPLOM DLA PROF. ANDRZEJA LEGOCKIEGO

W dniu 12 czerwca br. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu członka honorowego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego prof. Andrzejowi Legockiemu. Ceremonia miała miejsce podczas Rady Naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, gdzie licznie zgromadzeni goście mieli okazję uczcić...

więcej więcej