logo PTBIOCH

logo FEBS
 
W drugiej części spotkania, doktoranci i magistranci wrocławskich uczelni przedstawili krótkie doniesienia badawcze. Owymi młodymi badaczami byli: Kacper Szymański („Analiza wpływu unikalnej struktury heksokinazy z drożdży Yarrowia lipolytica na biosyntezę cennych metabolitów”), Zuzanna Oświecińska („Oddziaływania białka Starmaker z glikozoaminoglikanami i ich rola w biomineralizacji”), Joanna Szałkowska („Wpływ peptydów z otolitów kopalnych na powstawanie kryształów węglanu wapnia”), Jakub Wojciechowski („Amyloidy w mikrobiomie jelitowym i ich związek z chorobami neurodegeneracyjnymi"), Marek Pieczka ("Ocena możliwości wykorzystania ekspresji genu TRBC u psów w kontekście diagnostyki i immunoterapii nowotworów hematologicznych").
 Poster 2024
 
Na zdjęciu: Prof. dr hab. Marcin Drąg
 
 2 1
 
 
 Na zdjęciu: Prof. dr hab. Maria Anna Ciemierych-Litwinienko
1 1
 
Na zdjęciu: Prof. dr hab. Agnieszka Chacińska
 4 1
 
 
Na zdjęciu: Prof. dr hab. Jacek Jaworski
 3 1
 
Na zdjęciu: Prof. dr hab. Jakub Włodarczyk
5 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r. w Oddziale Lubelskim odbyła się on-line VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych,...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

DYPLOM DLA PROF. ANDRZEJA LEGOCKIEGO

DYPLOM DLA PROF. ANDRZEJA LEGOCKIEGO

W dniu 12 czerwca br. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu członka honorowego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego prof. Andrzejowi Legockiemu. Ceremonia miała miejsce podczas Rady Naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, gdzie licznie zgromadzeni goście mieli okazję uczcić...

więcej więcej