logo PTBIOCH

logo FEBS
27 czerwca 2024 o godzinie 17.00 na platformie Zoom, Śląski Oddział PTBioch zorganizował wykład pt. „Rusztowania polimerowe dla inżynierii tkankowej – stanwiedzy i perspektywy”, który wygłosili: dr hab. inż. Agnieszka Kowalczuk oraz dr hab. Alicja Utrata-Wesołek z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
 
 
Anna Balcerzyk-Matić
Sekretarz Śląskiego Oddziału PTBioch
--
dr hab.n.med. Anna Balcerzyk-Matić, prof. ŚUM
Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Medyków 18
40-752 Katowice
tel. (32) 208 8864

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r. w Oddziale Lubelskim odbyła się on-line VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych,...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

DYPLOM DLA PROF. ANDRZEJA LEGOCKIEGO

DYPLOM DLA PROF. ANDRZEJA LEGOCKIEGO

W dniu 12 czerwca br. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu członka honorowego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego prof. Andrzejowi Legockiemu. Ceremonia miała miejsce podczas Rady Naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, gdzie licznie zgromadzeni goście mieli okazję uczcić...

więcej więcej