logo PTBIOCH

logo FEBS

Przewodnicząca Komisji
Laureaci bieżącej edycji konkursu
Laureaci z lat poprzednich

 

REGULAMIN
nagrody im. ANTONIEGO DMOCHOWSKIEGO
za osiągnięcia w nauczaniu biochemii, biologii molekularnej i biotechnologii


Przyznawana od roku 1996

 1. Celem nagrody jest:
  1. podniesienie rangi nauczania biochemii, biologii molekularnej i biotechnologii w ocenie działalności pracowników naukowych i dydaktycznych,
  2. podwyższenie poziomu nauczania tych dyscyplin,
  3. promowanie nauczania i dokształcania różnych grup zawodowych.
 2. Nagroda przyznawana jest w wyniku konkursu, za szczególne osiągnięcia dydaktyczne.
  O nagrodę mogą ubiegać się autorzy podręczników, skryptów, cykli publikacji naukowych poświęconych dydaktyce, a także opublikowanych opracowań programów pracowni eksperymentalnych uwzględniających nowoczesne metody i najnowsze osiągnięcia w tych dyscyplinach.
 3. Nagroda jest przyznawana co dwa lata, a prace do niej przedstawiane obejmują ostatnie dwa lata przed rokiem przystąpienia do konkursu. W przypadku cykli publikacji, co najmniej jedna praca powinna ukazać się w ciągu tego okresu. O terminie zgłoszeń na konkurs powiadamia Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.
 4. Nagrodę przyznaje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biochemicznego na wniosek Komisji Oceniającej, powoływanej przez nowo ukonstytuowany Zarząd, na okres 4 letniej kadencji. Nazwisko osoby nagrodzonej zostaje podane do wiadomości członków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.
 5. W skład nagrody wchodzi medal, dyplom oraz nagroda rzeczowa.
 6. Obok nagrody głównej mogą być przyznawane wyróżnienia.

  Zatwierdzony przez ZG
  10.01.2000r.
  Ze zmianami zatwierdzonymi przez Zarząd Główny PTBioch na zebraniu dn. 21.03.2016
 

 

Przewodnicząca Komisji:

 

prof. dr hab. Ludmiła Żylińska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Katedra Biochemii Medycznej

ul. Mazowiecka 6/8
92-215 Łódź
Telefon: (42) 272 56 80


 
 
Laureaci bieżącej edycji konkursu:

 

Prof. dr hab. Edward Bańkowski

nagroda została przyznana za autorstwo:

 

„ Słownika Biochemicznego Angielsko-Polskiego iPpolsko-Angielskiego „

 

Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner 2011

 


 
Laureaci konkursu w poprzednich latach:

 

VII edycji konkursu, 2008

 

 • W. Minakowski i S. Weidner - Nagroda została przyznana za książkę pt.:"Biochemia kręgowców", Wydawnictwo PWN 2007

Wyróżnienia:

 • Henryk Koroniak i Jan Barciszewski - Za redakcję cyklu pt. "Na pograniczu chemii i biologii", Wydawnictwo naukowe UAM 1999-2008

 


 

V edycji konkursu, 2005

 • Edward Bańkowski - Nagroda została przyznana za książkę pt.:"Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych", Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2004.

 


 
IV edycji konkursu, 2002   

Nagroda główna:

 

 • Autorzy: Andrzej Kozik, Maria Rąpała-Kozik, Ibeth Guevara-Lora - Nagroda została przyznana za za skrypt pt.: "Analiza instrumentalna w biochemii. Wybrane problemy instrumentalnej biochemii analitycznej".

Wyróżnienie:

 •  Stefan Angielski - Wyróżnienie przyznano za szczególny wkład w rozwój dydaktyki biochemii w postaci podręcznika: "Biochemia kliniczna" w języku ukraińskim.

 


 
III edycji konkursu, 2000

Nagroda główna:

 • Autorzy: Ewa Bartnik, Mieczyslaw Chorazy, Magdalena Fikus, Wacław Gajewski, Witold Jachymczyk, Andrzej Jerzmanowski, Halina Krzanowska, Barbara Lipińska, Włodzimierz Ostoja-Zagórski, Krzysztof Staroń, Piotr Stępien, Stanisław Szala, Alina Taylor, Karol Taylor.

Nagroda została przyznana za podrecznik pt.: "Genetyka Molekularna" pod red. Piotra Węgleńskiego, - PWN, 1998

Wyróżnienie

 • Wyróżnienie przyznano za pracę: "Na pograniczu chemii i biologii" pod red. Jana Barciszewskiego, Henryka Koronaka, Wojciecha T. Makarewicza, Kazimierza Ziemnickiego, tomy 1,2,3, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama MIckiewicza, Poznan, 1998-1999.

 


 

II edycji konkursu, 1998

 • Jan Barciszewski, Krzysztof Łastowski i Tomasz Twardowski - Nagroda została przyznana za książkę pt.: "Nowe tendencje w biologii molekularnej i inżynierii genetycznej oraz medycynie" - Sorus, Poznań 1996

 


 
I edycji konkursu, 1996

Nagroda główna:

 • Leokadia Kłyszejko-Stefanowicz - Nagroda została przyznana za książkę pt.: "Cytobiochemia. Biochemia niektórych struktur komórkowych" PWN, Warszawa 1995

Wyróżnienie:

 • Grzegorz Bartosz - Wyróżnienie zostało przyznane za książkę pt. "Druga twarz tlenu" PWN, Warszawa 1995

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Łódzkim - Zoom Webinar -

Wydarzenie w O/Łódzkim - Zoom Webinar - "Molekularne podłoże patofizjologii nowotworów i terapii przeciwnowotworowych cz.II " - Webinar on-line odbędzie się 25 kwietnia 2024 r., o godz. 13:00.

Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego zaprasza na kolejną sesję wykładową zatytułowaną " Molekularne podłoże patofizjologii nowotworów i terapii przeciwnowotworowych cz.II ". Webinar on-line odbędzie się 25 kwietnia 2024 r., o godz. 13:00

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI TKANKI ŁĄCZNEJ

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI TKANKI ŁĄCZNEJ

Dr hab. n. med. Jacek Drobnik (profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Zakładu Patofizjologii i Katedry Patologii Ogólnej i Doświadczalnej) został nowym Przewodniczącym Sekcji Tkanki Łącznej Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Jacek Drobnik jest absolwentem Wydziału Lekarskiego...

więcej więcej