logo PTBIOCH

logo FEBS

Przewodnicząca Komisji
Laureaci bieżącej edycji konkursu
Laureaci z lat poprzednich

REGULAMIN
Nagrody im. Włodzimierza Mozołowskiego dla młodych biochemików

 

§ 1.

Intencją Nagrody jest wyróżnienie młodych biochemików za szczególnie dobre i interesujące przedstawienie wartościowych prac biochemicznych na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Przyznawana jest Nagroda główna i wyróżnienia w liczbie nie większej niż trzy.

§ 2.

W konkursie mogą brać udział autorzy doniesień ustnych lub plakatowych, którzy do czasu zamknięcia Zjazdu nie ukończą trzydziestu lat. Kandydować do Nagrody mogą zarówno członkowie, jak i osoby nie będące członkami Towarzystwa. Współautorstwo innych autorów, w tym profesorów i doktorów habilitowanych, nie pozbawia prawa do ubiegania się o Nagrodę, jednak autor pretendujący do Nagrody musi być pierwszym autorem doniesienia i je osobiście przedstawiać. Do konkursu może być zgłoszona tylko jedna praca, w której kandydat jest pierwszym autorem.

§3.

Kandydat do Nagrody zgłasza się sam, oznaczając w ustalony przez Organizatorów sposób swój plakat lub prezentację ustną. Zgłoszenie równoznaczne jest z oświadczeniem kandydata, że pozostali współautorzy wyrazili na to zgodę i nie minęło więcej niż pięć lat od uzyskania przez Kandydata stopnia magistra.

§ 4.

Kandydujące do nagrody doniesienia winny być przedstawione w czasie właściwych merytorycznie sesji. Organizatorzy Zjazdu zapewnią wyraźne oznaczenie prac kandydujących do Nagrody w programie i publikacjach Zjazdu.

§ 5.

Zgłoszone do nagrody prace ocenia Komisja Nagrody, powołana na dany rok. Przewodniczącego Komisji powołuje Zarząd Główny Towarzystwa na wniosek Komitetu Organizacyjnego Zjazdu. Pozostałych członków Komisji w liczbie nie mniej niż czterech powołuje Komitet Organizacyjny Zjazdu po akceptacji kandydatur przez członków Komitetu Naukowego Zjazdu. Komisja ustala tryb kwalifikowania zgłoszonych prac. Każdy z członków Komisji dokonuje końcowej oceny prac po ich przedstawieniu na Zjeździe. W przypadku, gdy członek Komisji jest współautorem ocenianego doniesienia lub jest związany z zespołem, z którego doniesienie pochodzi, nie bierze udziału w ocenie tej pracy, a sumę przyznanych punktów mnoży się przez odpowiedni współczynnik. Komisja obraduje niejawnie, a protokoły obrad i inne materiały ulegają zniszczeniu po zakończeniu jej działalności.

§ 6.

Komisja przyznaje nagrodę im. Mozołowskiego oraz wyróżnienia w imieniu Zarządu Głównego. Werdykt Komisji wymaga zatwierdzenia przez Prezesa lub Wiceprezesa Towarzystwa i zostaje ogłoszony na sesji zamknięcia Zjazdu. Na tejże sesji zostają wręczone laureatom dyplomy nagrody i wyróżnień, podpisane przez Przewodniczącego Komisji i Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 7.

Z Nagrodą związana jest z premia pieniężna, której wysokość określa wcześniej Zarząd Główny w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym Zjazdu. Środki finansowe na Nagrodę zapewnia Komitet Organizacyjny.

Nagroda przyznawana jest od roku 1968, a od 1975 roku pod patronatem prof. Włodzimierza Mozołowskiego.

Niniejsza wersja regulaminu została uchwalona przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w dniu 2 kwietnia 2009 roku
Ze zmianami zatwierdzonymi przez Zarząd Główny PTBioch na zebraniu dn. 21.03.2016


 
Przewodniczącym Komisji w roku 2018 był Prof. dr hab. Ryszard Tomasz Smoleński

 
Laureaci bieżącej edycji konkursu:
 
 

 

Laureaci z lat poprzednich:

2018
 
Nagroda główna:
 • Karolina Pierzynowska za prezentację pracy pt."Genistein-mediated lysosomal degradation of main patogenic factors of Alzheimer’s disease as a novel therapeutic strategy"

Wyróżnienia otrzymali:

 • I Wyróżnienie Ireneusz Stolarek, za prezentację pracy pt.: "The genetic landscape of pre-state Iron Ages societies of the East Central Europe"
 • II Wyróżnienie otrzymał Michał Stelmaszczuk,  za prezentację pracy pt.: "Circular RNAs in Arabidopsis thaliana"
 • III Wyróżnienie otrzymał Ankur Gadgil, za prezentację pracy pt.: "U7 snRNA activity and histone gene expression is affected by ALS-linked FUS mutation"
 
2016
 
Nagroda główna:
 
 • Iga Jancewicz za prezentację pracy: "SWI/SNF remodelling complex promotes triple negative breast cancer progression"
 
2014
 
Nagroda główna:
 • Rostyslav Panchuk za prezentację pracy:"Circum Vention of drug resistence in tumor cells by landomycin antybiotics: evaluation of reactive oxygen species'role"

Wyróżnienia:

 • Dominik Lewandowski za pracę: "TROSPA - an intrinsically disordered protein involved in the tick colonization by Borrelia"
 • Yuliya Senkiv za pracę: "Overcomming drug resistanceby new polymeric-phospholipidic hybrid micelle delivery system"
 • Joanna Podkalicka za pracę: "Membrane Palmitoylated Protein 1 (MPP1) as a tuning factor regulating
 • functionalmicrodomains formationin the plasma membrane
 
2013

Nagroda główna:
 • Joanna Boros-Majewska z Politechniki Gdańskiej za prezentację pracy „3D in vitro epithelial tissue model – how to use to study of antifungal agents?

Wyróżnienia:

 • Joanna Wróblewska z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za pracę „Aplication of epigentic switch for generation of human IPS cells”
 • Agnieszka Pająk z Katedry Biologii Komórki UJ za prezentację pracy „New isolation approach of murine bone marrow-derived mesenchymal stem cells rtrieving fraction with wider proliferation and differentation capacity”.
 • Paweł Strzelczyk z Politechniki Łódzkiej za pracę „Structural and thermodynamic characteristics of avidin-biotinylruthenocene complex”.

2012
 
Nagroda główna:
 • Monika Hartmann za wystąpienie ustne (O-4.2) w sesji Cell sgnaling: „Regulation of membrane protein cleavage”

Wyróżnienia:

 • Jacek Mokrosiński za wystąpienie ustne (O2.8) w sesji Genomics, Proteomics, Metabolomics – Medical and Environmental Implications:“From the whole genome sequencing to a single receptor function – functional genomics of selected 7-transmembrane receptors potentially involved in pathogenesis of metabolic disorders”
 • Agnieszka J. Pietrzyk za pracę (P2.56) pt.:Screening for physiological ligands of Bombyx mori lipoprotein 7”
 • Michał Mlącki za pracę (P4.26) pt.:"The role of Grainyhead-like 1 (GRHL1) transcription factor in formation of skin barrier and development of skin cancers"


2011

Nagroda główna:

 • Michał Mlącki - za pracę pt.: „Grainyhead-like 1 (GRHL1) transcription factor in development of skin cancers”

Wyróżnienia:

 • Grzegorz Gołuński - za pracę pt.: „Formation of stacking aggregates between methylxanthines and aromatic mutagens reduces their biological activity”
 • Marta Przewoźniak - za pracę pt.: „Differentiation of myoblasts and embryonic stem cells can be stimulated by IGF-1 and IL-2”
 • Anna Florczak - za pracę pt.: „Hybrid spider silk proteins as drug nanocarriers for targeted cancer therapy”


2010

Nagroda główna:

 • Tomasz Wysocki - za pracę: "Downregilation of MMP-7 by siRNA affects tumor growth and formation of New blond vessels, both In vitro and vivo"

Wyróżnienia:

 • Natalia Wolak - za pracę: "Involvement of thiamine (vitamin B1) in the response of Arabidopsis Thaliana seedings to the environmental stress"
 • Monika Litwin - za pracę: "Gelsolin-driven podosome formation in human colon cancer cells"

2009

 Nagroda główna:

 •  Emilia Białopiotrowicz- za pracę: “Disturbances of cell cycle and apoptosis in lymphocytes from Alzheimer’s dementia patients”

 Współautorzy:

Bożena Kuźniewska, Neli Kachamakova, Jacek Kuźnicki, Urszula Wojda

 Wyróżnienia:

 • Justyna Jakubowska - za pracę: "Similarities between pharmacologically induced differentiation of K562 cells and normal erythropoiesis"

Współautorzy:

Małgorzata Sztiller-Sikorska, Michał Woźniak, Marta Stasiak, Małgorzata Czyż

 • Szymon Ciesielski - za pracę: "Characterization of the interaction between the J-protein Jac1 and the scaffold for Fe-S cluster biogenesis, Isu1"

Współautorzy:

Sebastian Pukszta, Jarosław Marszałek, Rafał Dutkiewicz

 • Joanna Bidzińska - za pracę: "Compoud C-1305 binds to telomeric DNA and prevents its interactions with TRF1/2 proteins"

Współautorzy:

Jakub Olewniak, Andrzej Składanowski.


2008

Nagroda główna:

 • Aleksandra Wiczk (Uniwersytet Gdański) - za pracę pt.: "Involvement of S6 kinase in the response of cancer cells to sulphoraphane, a cruciferous vegetable-derived anticancer agent",autorstwa: A. Wiczk i A. Herman-Antosiewicz

Wyróżnienia:

 • Anna Wawrzuta (Katedra Biochemii Lekarskiej UM we Wrocławiu) - za pracę pt.: "The influence ofPDT on melanoma cells invitro" autorstwa A. Wawrzuta, J. Saczko, J. Kulbacka i A. Chwilkowska
 • Monika Kusio - za pracę pt.: "Bcr-Abl-mediated resistance to DNA damage-induced apoptosis - the role of p53 acetylation"

2007

Nagroda główna:

 • Izabela Sacewicz (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) - za pracę pt.:  "Influence of DNAzymes to beta1 integrin subunit on tumoral neovascularisation"

Wyróżnienia:

 • Halina M. Waś (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, UJ, Kraków ) - za pracę pt.: "Role of HO-1 in chemically induced carcinogenesis in mice"
 • Gabriela Schneider (Instytut Biologii Doswiadczalnej PAN, im. M. Nenckiego, Warszawa) - za pracę pt.: "Changes in cellular localization of CacyBP/SIP during differentiation of NB-2a cells"

2006

Nagroda główna:

 • Magdalena Spiechowicz (Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego, Warszawa) - za pracę pt.: "Białko Sgt1 - badanie właściwości ko-chaperonowych"

Wyróżnienia:

 • Robert Boratyński (Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Gdański)
 • Sylwia Gorlach(Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika Łódzka)
 • Dominika Malińska (Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego, Warszawa)
 • Jakub Olewniak (Katedra Technologii Leków i Biochemii, Politechnika Gdańska)
 • Izabela Rusiecka (Zakład Enzymologii Molekularnej, Uniwersytet Gdański)
 • Michał Wasilewski (Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego, Warszawa)
 • Marek Zarzycki (Zakład Fizjologii Zwierzšt, Uniwersytet Wrocławski)


2005

Nagroda główna:

 • Anna Kloska (Uniwersytet Gdański ) - za pracę pt.:"Nonrandom inactivation of the X-chromosome in a girl with Hunter disease"

Wyróżnienia

 • Anna Janaszak (Uniwersytet Gdański) - za pracę pt.: "In vitro transcription from rpo H and ibpB ? 54 - controlled promoters"
 • Jolanta Skalska (Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, im. M. Nenckiego, Warszawa) - za pracę pt.:"The large conductance potassium channel activated by Ca2+ in skeletal muscle mitochondria - a novel myoprotective target"
 • Yevhen Filyak (Instytut Biologii Komórki, Lwów) - za pracę pt.:"DNA-damaging anticancer drugs doxorubicin inhibits TGF ß-signaling, while TGF ß1 enchances proapoptotic action of doxorubicin"

2003

Nagroda główna:

 • Krzysztof Lemke (Katedra Technologii Leków i Biochemii, Politechnika Gdańska) - za pracę pt.: "DNA topoisomerase I preferentially cleaves DNA at sites covalently modified by 1-nitroacridines"

Wyróżnienia:

 • Natallia Vydra (Zakład Biologii Nowotworów, Centrum Onkologii-Instytut, Oddział w Gliwicach) - za pracę pt.:"Transcriptional active heat shock factor 1 (HSF1) leads to seminiferous epithelium degeneration in mice testes"
 • Robert Herok(Zakład Radiobiologii Doświadczalnej i Klinicznej, Centrum Onkologii w Gliwicach) - za pracę pt.:"Ionizing radiation-induced changes of gene expression patterns in human melanoma cells"
 • Iwona Mruk (Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Gdański) - za pracę pt.:"The EcoVIII endonuclease gene expression is modulated by the low-usage arginine codons"
 • Katarzyna Gromek(Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Gdański) - za pracę pt.:"Application of DNA sequencing by indexer walking in analysis of plasmids isolated from enteropathogenic strains of Escherichia coli"
 • Rafał Kozieł (Zakład Biochemii Komórki, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego) - za pracę pt.:"Effect of ciprofloxacin on mitochondrial energy metabolism, calcium signaling and viability of Jurkat T-cells".


2002

Nagroda główna:

 • Joanna Grybel i Dorota Kazmierczak (Wrocław) - za pracę pt.: "Inhibitory proteinaz serynowych w dżdżownicy ziemnej (Lumbricus terrestris)"

Wyróżnienia:

 • Marcin Kamiński, Mariusz Karbowski, Jakub Kędzior, Yu Miyazaki, Michał Wozniak, Takashi Wakabayashi (Gdańsk) - za pracę pt.:"Characterization of menadione-induced cell death"
 • Renata Hordejuk, Adam Szewczyk, Krzysztof Dołowy (Warszawa) - za pracę pt.:"Wpływ pH na aktywność kanałów potasowych granul chromafinowych"


2001

Nagroda główna:

 • Jolanta Wiejak (Warszawa) - za pracę pt.:"Homolog ssaczej dynaminy 2 u Paramecium: klonowanie i sekwencjonowanie katalitycznej domeny GTP-azowej"

Wyróżnienia:

 • Aneta Kirilenko (Warszawa) - za pracę pt.: "Aneksyna VI jako kanal jonowy indukowany przez GTP - charakterystyka oddziaływań pomiędzy nukleotydem a białkiem"
 • Filip Kukulski (Toruń) - za pracę pt.: "E-NTPDaza 1 (e-apiraza) i E-NTPDaza 2 (e-ATPaza) synaptosomów kory mózgu wieprzowego"
 • Mariusz Mucha (Toruń) - za pracę pt.: "Lokalizacja mejotycznych pęknieć w sztucznych chromosomach drożdzy"
 • Dorota Piękna (Poznań) - za pracę pt.:"Ekspresja podjednostki PSST kompleksu I zachodzi w łubinie co najmniej z trzech genów"
 • Monika Sakowicz (Gdańsk) - za pracę pt.:"Adenozyna i transportery nukleozydowe w cukrzycy"
 • Sławomir Wisniewski (Poznań) - za pracę pt.:"Mutacje czterech róznych genów ujawniaja nową ścieżkę sygnałową uczestniczącą w róznicowaniu przydatków skóry"


2000

Nagroda główna:

 • Krzysztof Kobielak - za pracę pt.:"Rola czynnika transkrypcji LEF-1 I beta kateniny w różnicowaniu się przydatków skóry. Udzial scieżki sygnałowej WNT"

Wyróżnienia:

 • Marta Bobeszko - za pracę pt.:"Wpływ sfingozyny na aktywność fosfolipazy D w komórkach glejaka C6"
 • Honorata Czapińska - za pracę pt.:"Analiza wysokorozdzielczych struktur krystalicznych - zestawienie struktur o rozdzielczościach 1.42 i 0.87 A mutanta BPTI"
 • Marcin Golczak - za pracę pt.:"Kanały jonowe tworzone przez aneksynę VI w sztucznych błonach lipidowych"
 • Aleksander Masny - za pracę pt.:"Nowa metoda identyfikacji bakterii"
 • Magdalena Nawrot - za pracę pt.:"Wpływ antysensownych oligonukleotydów dla mRNA podjednostki beta 1 integryn na funkcje komórek śródbłonka i K562"
 • Małgorzata Palczewska - za pracę pt.:"Badanie właściwości fragmentu kalretyniny zawierającego I i II motyw EF-hand"


 1999

Nagroda główna:

 • Agnieszka Kobielak - za pracę pt.:"Utrata stabilnosci transktyptu genu MSX 1, wywołana mutacją w regionie kodującym 3'-UTR, może powodować zaburzenia tworzenia zawiązków zębów"

Wyróżnienia:

 • Iwona Biedrzycka - za pracę pt.:"Charakterystyka plazmidu pEC156 niosącego geny systemu restrykcyjno-modyfikacyjnego Eco VIII"


 1998

Nagroda główna:

Robert Brodzik - za pracę pt.:"Nadprodukcja podjednostki beta-ureazy Helicobacter pylori w transgenicznych roślinach tytoniu"

Wyróżnienia:

 • Kariona Grabińska - za pracę pt.:"Badanie oddzieływań pomiędzy podjednostkami drożdżowej syntazy dwufosforanu farnezylu"
 • Michał Rurka

 


1997

Nagroda główna:

 • Marcin Schmidt, Katarzyna Zimna - za pracę pt.: "Ludzki homolog genu lethal(2)neighbour of tid Drosophila melanogaster jako nowy marker zmian notworowych"

Wyróżnienia:

 • Magdalena Peska, Małgorzata Manteuffel-Cymborowska, Wanda Chmurzyńska, Barbara Grzelakowska-Sztabert - za pracę pt.:"Współdziałanie (cross-talk) różnych dróg sygnałowych w regulacji ekspresji genu dekarboksylazy ornitynowej (ODC) w nerce mysiej"

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r., online Serdecznie zapraszamy na VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych, doktorantów, studentów...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Zebranie Prezydium ZG PTBioch

Zebranie Prezydium ZG PTBioch

W dniu 15 maja br. odbyło się zebranie na platformie ZOOM Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (PTBioch). Jolanta Jura omówiła bieżące działania niedawno powołanej w PTBioch Sekcji Młodych Naukowców „FEBS Polish Junior Section”.  Adam Szewczyk oraz Piotr Laidler...

więcej więcej