logo PTBIOCH

logo FEBS

Przewodniczący Komisji
Laureaci bieżącej edycji konkursu
Laureaci z lat poprzednich

REGULAMIN
Nagrody im. Jakuba Karola Parnasa


§ 1.
Polskie Towarzystwo Biochemiczne przyznaje corocznie Nagrodę im. Jakuba Karola Parnasa, za najlepszą pracę doświadczalną z zakresu biochemii lub biologii molekularnej wykonaną całkowicie w pracowni na terenie Polski.

§ 2.
 
 Nagrodę im. J.K. Parnasa przyznaje się za pracę opublikowaną w czasopiśmie biochemicznym lub z zakresu nauk pokrewnych w poprzednim roku kalendarzowym.
 
§ 3.

a) Nagroda obejmuje: I) dyplom honorowy, II) nagrodę rzeczową, III) wykład publiczny im. J.K.Parnasa. Każdy z autorów otrzymuje imienny dyplom honorowy, który wręcza się na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, a w latach pomiędzy Zjazdami, w czasie uroczystego posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa, na którym zostanie wygłoszony wykład im. J.K.Parnasa. Uroczystego wręczenia dyplomu dokonuje Prezes lub Wiceprezes Towarzystwa. Nagroda im. J.K.Parnasa jest główną nagrodą przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne.
b) Wykład im. J. K. Parnasa winien dotyczyć badań opisanych w nagrodzonej pracy lub zagadnień z nią związanych. Wykład winien być wygłoszony podczas Zjazdu Towarzystwa w roku przyznania nagrody.

§ 4.
 
Zarząd Główny Towarzystwa powołuje Komisję d/s Nagrody im. J. K. Parnasa. Komisja dokonuje przeglądu prac spełniających warunki wymienione w §1 i §2 niniejszego regulaminu, korzystając z powszechnie dostępnych baz danych oraz uwzględniając zgłoszenia indywidualne od członków Towarzystwa. Każdy członek Towarzystwa może zgłaszać kandydatów do nagrody na piśmie na adres Zarządu Głównego w terminie do końca marca roku, w którym Nagroda ma być przyznana.

§ 5.
Komisja składa się z 9 osób: Przewodniczącego, imiennie powoływanego przez nowo ukonstytuowany Zarząd Główny Towarzystwa na czteroletnią kadencję, czterech Członków, powoływanych przez ten Zarząd na wniosek nowo mianowanego Przewodniczącego na ten sam okres oraz czterech ostatnich laureatów Nagrody, którzy wyrazili zgodę na zasiadanie w Komisji i są członkami Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

§ 6.
Przewodniczący określa tryb pracy Komisji, sposób punktacji, organizuje kolejne głosowania selekcjonujące kandydatów itd. oraz przekazuje ostateczny werdykt Zarządowi Głównemu.

a) Komisja obraduje niejawnie, protokóły obrad i wszystkie notatki ulegają zniszczeniu po zakończeniu prac Komisji.
b) Przewodniczący przesyła do Zarządu Głównego PTBioch. wniosek o nadanie Nagrody im. J. K. Parnasa, zawierający dokładny odnośnik bibliograficzny do pracy zaproponowanej do nagrody.
c) Komisja może również zdecydować o wysunięciu do wyróżnienia prac, które w zastosowanej przez Komisję skali uzyskały niewiele mniej punktów niż praca nagrodzona. Liczba prac proponowanych do wyróżnienia nie powinna być wyższa niż 9. Lista wyróżnionych prac zostaje również podana do publicznej wiadomości, ale autorzy prac wyróżnionych nie otrzymują dyplomów ani nagród pieniężnych.
d) Jeżeli autor ocenianej pracy jest członkiem Komisji lub jest zatrudniony w tej samej instytucji co członek Komisji, to ten ostatni nie bierze udziału w punktacji, a sumę przyznanych punktów powiększa się odpowiednim współczynnikiem. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy autor i członek Komisji należą do tego samego zespołu badawczego, nawet jeżeli pracują w innych instytucjach.

Regulamin niniejszy jest IV wersją Regulaminu uchwalonego w r.1962. Został on przyjęty na posiedzeniu Zarządu Głównego Towarzystwa w dniu 24 lutego 2009 r.
Ze zmianami zatwierdzonymi przez Zarząd Główny PTBioch dn. 21.03.2016 oraz 19.12.2019

Nagroda jest przyznawana od roku 1962.
Od roku 1997 fundatorem nagrody pieniężnej firma Molecular Research Center, Inc., Ohio, Cincinnati, USA.

 
Skład Komisji:
 

Przewodniczący:

 • Prof. dr hab. Andrzej Dżugaj e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Członkowie:  

 • Prof. dr hab. Marian Kochman (Wrocław)
 • Prof. dr hab. Andrzej Dziembowski (Warszawa)
 • Prof. dr hab. Jan Barciszewski (Poznań)
 • Prof. dr hab. Dariusz Rakus (Wrocław)
 • Prof. dr hab. Joanna Kufel (Warszawa)
 • Prof. dr hab. Marcin Nowotny (Warszawa)
 • Dr hab. Jan Rodriguez-Parkitn (Kraków)
 • Dr Benedykt Władyka (Kraków)
 
Zgłoszenie należy przesyłać pocztą tradycyjną (na nośniku pamięci CD) lub elektroniczną do 31 marca każdego roku na adres: Instytut Biologii Doświadczalnej (PTBioch), ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Laureaci bieżącej edycji konkursu:

Komisja za najlepszą pracę doświadczalną opublikowaną w roku 2019 z zakresu biochemii lub   biologii doświadczalnej, wykonaną w pracowni na terenie Polski uznała pracę pt.:  "Mitochondrial protein biogenesis in the synapse is supported by local translation"

Opublikowaną w EMBO Rep. 2020 Aug 5;21(8):e48882

   Autor korespondencyjny:

Magdalena Dziembowska

Współautorzy:

Bozena Kuzniewska, Dominik Cysewski, Michal Wasilewski, Paulina Sakowska, Jacek Milek, Tomasz M. Kulinski, Maciej Winiarski, Pawel Kozielewicz, Ewelina Knapska, Michal Dadlez, Agnieszka Chacinska, Andrzej Dziembowski

 

 

Laureaci poprzednich edycji konkursu:

2019

Nagroda główna:

Maria Konarska - pierwszy autor - Nagroda za artykuł pt.: "Rearrangements within the U6 snRNA Core during the Transition between  the Two Catalytic Steps of Splicing"
Opublikowaną w Mol Cell. Aug 8; 75(3): 538-548

Współautorzy:
 Katarzyna Eysmont1, Katarzyna Matylla-Kulińska1, Agata Jaskulska1, Marcin Magnus2, Maria M. Konarska3

Afiliacje:

1. Laboratory of RNA Biology, Centre of New Technologies, University of Warsaw, 02-097 Warsaw, Poland.
2. Laboratory of RNA Biology, Centre of New Technologies, University of Warsaw, 02-097 Warsaw, Poland; ReMedy-International Research Agenda Unit, Centre of New Technologies, University of Warsaw, 02-097 Warsaw, Poland.
3. Laboratory of RNA Biology, Centre of New Technologies, University of Warsaw, 02-097 Warsaw, Poland; ReMedy-International Research Agenda Unit, Centre of New Technologies, University of Warsaw, 02-097 Warsaw, Poland. Electronic address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

2018

Nagroda główna:

Przemysław Juszczyński - pierwszy autor - Nagroda za Artykuł pt.: "Expression of PIM kinases in Reed-Sternberg cells fosters immune privilege and tumor cell survival in Hodgkin lymphoma", opublikowaną w Blood 2017, Sept 21, 130(12): 1418–1429

Współautorzy: Maciej Szydłowski 1, Monika Prochorec-Sobieszek 2, Anna Szumera-Ciećkiewicz 2, Edyta Derezińska 2, Grażyna Hoser 3, Danuta Wasilewska 3, Olga Szymanska-Giemza 2, Ewa Jabłońska 1, Emilia Białopiotrowicz 1, Tomasz Sewastianik 1, Anna Polak 1, Wojciech Czardybon 4, Michał Gałęzowski 4, Renata Windak 4, Jan Maciej Zaucha 5, Krzysztof Warzocha 6, Krzysztof Brzózka 4.

Afiliacje:

1. Zakład Hematologii Eksperymentalnej - Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawaej
2. Zakład Diagnostyki Hematologicznej - Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
3. Laboratorium Cytometrii,  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
4. Selvita S.A, Kraków
5. Zakład Propedeutyki Onkologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk.
6. Klinika Hematologii, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa

2017

Nagroda główna:

Przemysław Juszczyński - pierwszy autor - Nagroda za Artykuł pt.:  "FOXO1 activation is an effector of SYK and AKT inhibition in tonic BCR signal-dependent diffuse large B-cell lymphomas", opublikowaną w 2016 roku, w Blood 2016 Feb 11;127(6):739-48.

współautorzy: Maciej Szydłowski,Przemysław Kiliszek,Tomasz Sewastianik,Ewa Jabłońska, Emilia Białopiotrowicz, Patryk Górniak, Anna Polak, Sergiusz Markowicz, Eliza Nowak, Monika A. Grygorowicz, Monika Prochorec-Sobieszek, Anna Szumera-Ciećkiewicz, Agata Malenda, Ewa Lech-Marańda, Krzysztof Warzocha,

2016

Nagroda główna:

Szymon Świeżewski- pierwszy autor - Nagroda za Artykuł pt.: NTR1 is required for transcription elongation checkpoints AT alternative exons in Arabidopsis ”, opublikowaną w 2015 roku, w EMBO J. 2015 Feb 12;34(4):544-58

 

2015

Nagroda główna:

Marcin Nowotny- pierwszy autor - Nagroda za Artykuł pt.: Structural analysis of human 2'-O-ribose methyltransferases involved in mRNA cap structure formation”, opublikowaną w Nature Communications Jan 9 2014; 5:3004. DOI: 10.1038/ncomms4004.

2014

Nagroda główna:

 • Michał Bukowski - pierwszy autor - Nagroda za Artykuł pt.: „A regulatory role for Staphylococcus aureus toxin-antitoxin system PemIKSa”, opublikowaną w Nature Communications Jun 18 2013;4:2012. doi: 10.1038/ncomms3012.

Współautorzy:

 • Robert Łyżeń, Weronika Maria Ilczyszyn, Emilia Bonar, Agnieszka Szalewska-Palasz, Grzegorz Węgrzyn, Grzegorz Dubin, Adam Dubin, Benedykt Władyka

 

2013

Nagroda główna:

 • Andrzej Dziembowski - pierwszy autor - Nagroda za Artykuł pt.: "C16orf57, a gene mutated in poikiloderma with neutropenia, encodes a putative phosphodiesterase responsible for the U6 snRNA 3' end modification",opublikowany w 2011 r. Nat Struct Mol Biol. 18(2), 191-197 (2011)

Współautorzy:

 • Seweryn Mroczek, Joanna Krwawicz, Jan Kutner, Michał Łaźniewski, Iwo Kuciński, Krzysztof Ginalski

2012

Nagroda główna:

 • Marcin Nowotny - pierwszy autor - Nagroda za Artykuł pt.: "Structure of UvrA nucleotide excision repair protein in complex with modified DNA", opublikowany w 2011 r. Nat Struct Mol Biol. 18(2), 191-197 (2011)

Współautorzy:

 • Marcin Jaciuk, Elżbieta Nowak, Krzysztof Skowronek, Anna Tańska 

2011

Nagroda główna:

 • Jacek Bil - pierwszy autor - Nagroda za Artykuł pt.: " Bortezomib modulates surface CD20 in B-cell malignancies and affects rituximab-mediated complement-dependent cytotoxicity:, opublikowany w 2010 r. w Blood (115:3745-3755)

 

Współautorzy:

 • Magdalena Winiarska, Dominika NowisKamil BojarczukGrzegorz BasakAnna Dąbrowska-IwanickaKazimierz SułekMarek JakóbisiakJakub Gołąb

2010

Nagroda główna:

 • Dawid Walerych - pierwszy autor - Nagroda za Artykuł pt.: " Hsp70 molecular chaperones are required to support p53 tumor suppressor activity under stress conditions", opublikowany w 2009 r. w  Oncogene 28 :4284-4294, 2009

Współautorzy:

 • Maciej Żylicz, Alicja Żylicz, Maciej B. Olszewski, Aleksandra Helwak,  Małgorzata Gutkowska

2009
 
Nagroda główna:
 • Joanna Kufel, Paweł Grzechnik

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Warsztaty edukacyjne FEBS, Zagrzeb, Chorwacja 2022

Warsztaty edukacyjne FEBS, Zagrzeb, Chorwacja 2022

Chcesz sprawdzić swoje umiejętności nauczania. Zastanawiasz się nad wprowadzeniem metod PBL w edukacji swoich uczniów. Może po prostu chcesz dowiedzieć się, jak prawidłowo badać edukację. Jeśli tak, to jesteś we właściwym miejscu! Dołącz do nas i dowiedz się, jak przeprowadzić badać własne...

więcej więcej