logo PTBIOCH

logo FEBS
W dniach 26 - 29 czerwca 2024
zapraszamy na
The 23rd FEBS Young Scientists’ Forum (YSF 2024)
 

 

W dniach 29 czerwca - 3 lipca 2024
zapraszamy na
48th FEBS Congress
 

https://2024.febscongress.org/

 

Miejsce wydarzeń: Mediolan we Włoszech

 


 


  • W dniach 6-9 lipca 2022, w Vimeiro (w Portugalii)  odbył się IUBMB–FEBS–PABMB Young Scientists’ Forum (YSF 2022)

  • W dniach 9-14 lipca 2022, w Lisbonie (w Portugalii) odbył się 46th FEBS Congress https://2022congress.febs-iubmb-pabmb.org/

 


Cancellation of the 2023 FEBS Congress planned for Moscow!
In light of the recent Russian attacks on Ukraine, the FEBS Executive Committee has cancelled the 2023 FEBS Congress planned for Moscow.

At this time our thoughts are with all those impacted by the situation in Ukraine, and discussion is under way about how best to support biomolecular scientists from Ukraine through FEBS programmes.

FEBS thanks the Russian Biochemical Society for its work in the early planning stages of the Moscow Congress, and hopes for peaceful times again when scientists from all its Constituent Societies can without difficulties collaborate and support each other in the pursuit of science for the benefit of humankind.

Plans for an alternative FEBS scientific event in summer 2023 will be considered and announced later this year.  

Václav Pačes, FEBS Secretary General

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kongres FEBS oraz YSF, które miały odbyć się w lipcu 2020 roku w Lubljanie, zostały oficjalnie przełożone na rok 2021

Więcej szczegółów na stronie Kongresu:
https://2020.febscongress.org/

 

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

  • Sprawozdania z obu wydarzeń do pobrania:

 Sprawozdanie z 19th YSF w Krakowie

 Sprawozdanie z 44th FEBS w Krakowie

44 Kongres FEBS, Kraków 2019
W dniach 6-11 lipca 2019 w Krakowie odbył się 44. Kongres Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (Federation of European Biochemical Societies, FEBS). Warto zaznaczyć, że w przeszłości Polska gościła uczestników Kongresu FEBS dwukrotnie w Warszawie: w 1966 oraz w 2004 roku.
W tegorocznym krakowskim Kongresie FEBS wzięło udział 1825 delegatów z 54 krajów.
Miejscem obrad było Centrum Kongresowe ICE Kraków - nowoczesny obiekt przystosowany do tego typu wydarzeń położony nad Wisłą w centrum miasta, z widokiem na wawelskie wzgórze. Ta doskonała lokalizacja dała uczestnikom możliwość podziwiania najpiękniejszych miejsc Krakowa już podczas przerw kawowych. Zaproszeni wykładowcy, goście specjalni, jak również większość uczestników Kongresu byli zakwaterowani w hotelach w bliskim sąsiedztwie Centrum Kongresowego ICE Kraków.
Kongres był zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne we współpracy z Federacją Europejskich Towarzystw Biochemicznych oraz firmą Targi w Krakowie Sp. z o.o. Pracom Lokalnego Komitetu Organizacyjnego (LOC) przewodniczył prof. Andrzej Legocki (Prezes PTBioch, Przewodniczący Kongresu), a w skład Komitetu weszli również: prof. Adam Szewczyk (Wiceprzewodniczący), prof. Piotr Laidler (Wiceprzewodniczący), dr Małgorzata Iciek (Sekretarz Kongresu) oraz dr Anna Jagusiak (Przewodnicząca 19. Forum Młodych Naukowców – 19th Young Scientists’ forum, YSF). W trakcie ceremonii otwarcia Kongresu były Sekretarz Generalny FEBS – prof. Israel Pecht otrzymał z rąk Prezesa prof. Andrzeja Legockiego honorowe członkostwo PTBioch.
Hasło tegorocznego Kongresu FEBS „From molecules to living systems” odzwierciedlało szeroką tematykę tego wydarzenia, w trakcie którego zorganizowano 40 sesji obejmujących zagadnienia współczesnej biochemii i nauk pokrewnych. W ramach każdej z sesji odbyły się wykłady prezentowane przez zaproszonych wykładowców oraz krótsze wystąpienia wybrane spośród nadesłanych streszczeń.
Dużą popularnością cieszyły się wykłady plenarne wygłoszone przez specjalnie zaproszonych naukowców światowej sławy, wśród których znaleźli się dwaj Laureaci Nagrody Nobla. Prof. Andrew Fire (nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny w 2006 r.) rozpoczął Kongres wykładem inaugurującym, zatytułowanym „Opportunistic RNAs and acquisitive genomes”, natomiast prof. Venkatraman Ramakrishnan (nagroda Nobla w dziedzinie chemii w 2009 r.) na zakończenie Kongresu FEBS wygłosił wykład „Termination of translation in bacteria and eukaryotes”. Ujmując bogaty program naukowy Kongresu FEBS w liczby, w ciągu niespełna sześciu dni odbyło się 11 wykładów plenarnych, 118 wykładów sesyjnych i 78 krótkich wystąpień. Swoje miejsce w tegorocznym programie znalazły także specjalne sesje i warsztaty organizowane przez FEBS: Gender Issues in Science, Science and Society, Research and Career Skills oraz dwie sesje poświęcone edukacji organizowane wspólnie przez FEBS i IUBMB (International Union of Biochemistry and Molecular Biology). Ponadto z inicjatywy niektórych organizacji odbyły się również inne specjalne sesje: EU-OPENSCREEN (Chemical biology approaches and their application in cell biology), European Research Council (ERC) (How to apply for your next ERC grant), European Molecular Biology Laboratory (EMBL) (Where creativity, curiosity, and expertise meet – what are the opportunities for you?), European Molecular Biology Organisation (EMBO) (Research founding opportunities).
W tym roku organizatorzy wzbogacili program naukowy Kongresu FEBS o dwie specjalne sesje “Art & Science”, z których pierwsza miała na celu poszerzenie wiedzy uczestników na temat historii
i kultury Krakowa (wykład prof. Jacka Purchli), natomiast druga pozwoliła spojrzeć na naukę oczami artysty (prezentacja prof. Joanny Hoffmann-Dietrich).
W ramach popołudniowych sesji posterowych, w ciągu czterech dni kongresu zaprezentowano 1305 doniesień posterowych, z czego 146 nadesłano jako tzw. „abstrakty z ostatniej chwili” (late-breaking abstracts).
FEBS3.jpg
Spośród wszystkich uczestników Kongresu FEBS, ponad połowę stanowili młodzi naukowcy, poniżej 35 roku życia, z których część otrzymała różnego typu dofinansowania z FEBS lub z PTBioch. Dzięki staraniom Lokalnego Komitetu Organizacyjnego Polskie Towarzystwo Biochemiczne uzyskało dotację z MNiSW umożliwiającą pokrycie kosztów udziału i zakwaterowania w trakcie Kongresu dla 140 młodych polskich naukowców.
Bezpośrednio przed głównym Kongresem FEBS, w dniach 3-6 lipca w Krakowie odbyło się także 19. Forum Młodych Naukowców (19th Young Scientists’ Forum, YSF), w którym uczestniczyło 108 delegatów z 24 krajów, którzy zostali wybrani spośród nadesłanych 255 aplikacji. Za organizację YSF odpowiedzialna była dr Anna Jagusiak, która współpracowała z Komitetem Organizacyjnym YSF i prof. Irene Díaz - Moreno (the Chair of FEBS Working Group on the Career of Young Scientists). Wszyscy uczestnicy YSF mieli zapewniony udział w głównym Kongresie FEBS, opłacone zakwaterowanie na cały czas pobytu w Krakowie oraz zwrot 80% kosztów podróży. Równolegle z YSF odbyło się również 4. Spotkanie Stypendystów FEBS (4th FEBS Fellows Meeting), którego przewodniczącym był prof. Alain Krol. W spotkaniu tym wzięło udział 17 uczestników.
FEBS4.jpg

44 Kongresowi FEBS w Krakowie towarzyszyła bogata oferta wystawców - 30 firm prezentowało swoje produkty na stoiskach w przestronnym holu Centrum Kongresowego ICE Kraków.

FEBS5.jpg
W czasie ceremonii otwarcia Kongresu FEBS oprawę muzyczną na bardzo wysokim poziomie zapewniła Fundacja Pro Musica Bona wspierająca młode talenty muzyczne. W trakcie krótkiego koncertu wychowankowie Krakowskiej Młodej Orkiestry Kameralnej zaprezentowali szeroki wachlarz swoich możliwości zaczynając od Poloneza cis-moll Fryderyka Chopina, a kończąc na nieco lżejszych swingowych rytmach. Orkiestrą dyrygowała Joanna Natalia Ślusarczyk, która zaprezentowała również swój talent wokalny.
W przedostatnim dniu Kongresu FEBS, wykładowcy i uczestnicy spotkali się na tradycyjnym, uroczystym obiedzie kongresowym, który zorganizowano w Starej Zajezdni na krakowskim Kazimierzu.
FEBS6.jpg      FEBS7.jpg
FEBS8.jpg
               
Niewątpliwą osobliwością 44. Kongresu FEBS jest fakt, iż to wyjątkowe wydarzenie naukowe pozostawiło namacalny ślad w przestrzeni miejskiej Krakowa, którym jest pamiątka w postaci drzewa. Jest to jarząb szwedzki posadzony w czasie trwania Kongresu FEBS w specjalnej alei nieopodal Centrum Kongresowego ICE Kraków przez przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego Kongresu FEBS i reprezentantów organizacji FEBS. Mamy nadzieję, że drzewo to będzie żywym wspomnieniem niezwykle udanego 44. Kongresu FEBS w Krakowie.                          
                                                                                  
Małgorzata Iciek
Sekretarz 44. Kongresu FEBS
                          FEBS9.jpg
_________________________________________________________________________________________________
Tekst zamieszczony w numerze specjalnym „Postępów Biochemii” Warszawa 2019, Tom 65
19 FORUM MŁODYCH NAUKOWCÓW FEBS
(19th FEBS YOUNG SCIENTISTS’ FORUM), Kraków 2019
YSF.png
YSF1.jpg
Zdjęcie grupowe 19. FEBS YSF
FEBS (Federation of European Biochemical Societies) jest pozarządową organizacją zrzeszającą 39 krajów członkowskich stowarzyszonych wokół szeroko pojętej tematyki molekularnych nauk o życiu, obejmujących biochemię, biologię molekularną, biologię komórki, molekularną biofizykę itp. (https://www.febs.org/). Od najwcześniejszych lat swojej działalności organizacja FEBS skupiona jest na udzielaniu wsparcia zwłaszcza młodym naukowcom, mając świadomość potrzeby kształcenia i pomocy tym, którzy dopiero stoją u progu swojej naukowej kariery. Formami takiego wsparcia są: działalność grupy roboczej do spraw kariery młodych naukowców (FEBS Working Group on the Careers of Young Scientists) oraz organizacja kongresów i spotkań, zwłaszcza tych dedykowanych specjalnie dla naukowców rozpoczynających swoją działalność.
Forum Młodych Naukowców Europejskiej Federacji Towarzystw Biochemicznych FEBS (Federation of European Biochemical Societies Young Scientists’ Forum, FEBS YSF) to coroczne wydarzenie poprzedzające Kongres FEBS, które w tym roku odbyło się po raz 19. Pierwsze takie 2,5-dniowe spotkanie miało miejsce w Oeiras w Portugalii w 2001 roku, z inicjatywy prof. Marji Makarow, jako satelitarne wydarzenie poprzedzające 27. Kongres FEBS i prowadziła je Júlia Costa. Od tego czasu spotkania te regularnie odbywają się jako niezależna forma prekongresu poprzedzającego główny Kongres FEBS. Obecnie funkcję przewodniczącej grupy roboczej do spraw kariery młodych naukowców (Chair of the FEBS Working Group on the Careers of Young Scientists) pełni prof. Irene Díaz-Moreno (Uniwersytet w Sevilli), a członkami tej grupy są dr Vlastimil Kulda (Uniwersytet Karola, Wydział Lekarski w Pilźnie), oraz dr Anna Jagusiak (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski w Krakowie). Podstawowym celem tej grupy jest zidentyfikowanie problemów dotykających współcześnie młodych naukowców na ścieżce ich kariery. Organizowane cyklicznie Forum dla Młodych Naukowców stanowi doskonałą okazję do spotkania młodych ludzi ze sobą, ale też z doświadczonymi naukowcami, którzy mają okazję do wysłuchania opinii, zdiagnozowania potrzeb, pomocy w wyborach związanych z karierą naukową osób w trakcie realizacji doktoratu i będących tuż po doktoracie. Dzięki tym spotkaniom możliwe jest stworzenie wizji przyszłej pracy na rzecz młodych naukowców zrzeszonych w europejskich Towarzystwach Biochemicznych.
Forum ma na celu wspomaganie interakcji między młodymi naukowcami będącymi w trakcie realizacji i po ukończeniu doktoratu. W tym roku zarówno 19. FEBS YSF jak i 44. Kongres FEBS miały miejsce w Krakowie. Spośród 255 zgłoszeń z 30 krajów wybranych zostało 102 młodych naukowców, co wraz z 6 osobami z Komitetu Organizacyjnego 19. YSF dało ostateczną liczbę 108 uczestników [rys 1]. Mieli oni okazję zaprezentować swoją pracę badawczą w formie prezentacji ustnych i posterowych uczestnikom z 24 krajów [rys 2], nawiązać kontakty z innymi osobami o podobnych zainteresowaniach badawczych, a także wymienić się pomysłami w nieformalnej atmosferze. Jak co roku, FEBS wsparł finansowo uczestników wybranych w drodze konkursu, aby mogli oni wziąć udział nie tylko w YSF, ale także w głównym Kongresie. Wsparcie finansowe obejmowało koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia oraz opłaty konferencyjne za udział w obu wydarzeniach.
 
  YSF2.jpg
 
Rys. 1 Statystyka ilości zgłoszeń na 19. FEBS YSF z wyszczególnieniem ilości odrzuconych i zaakceptowanych zgłoszeń
 
 
Kraj Ilość zgłoszeń Ilość delegatów Kraj Ilość zgłoszeń Ilość delegatów
Polska 75 19 Włochy 4 2
Rosja 39 10 Słowenia 4 4
Turcja 30 9 Tunezja 3 1
Hiszpania 16 10 Izrael 2 1
Ukraina 12 5 Argentyna 1 0
Chorwacja 8 5 Bośnia i Herc. 1 0
Portugalia 8 6 Gruzja 1 0
Słowacja 8 5 Niemcy 1 0
Czechy 6 4 Indie 1 0
Wielka Brytania 6 5 Litwa 1 1
Armenia 5 1 Holandia 1 1
Białoruś 5 2 Rumunia 1 0
Grecja 5 3 Serbia 1 1
Francja 4 3 Szwecja 1 1
Węgry 4 2 Szwajcaria 1 1
Włochy 4 2 30 krajów 255 102
 
YSF7
 
 
Uczestnicy mieli również zagwarantowany udział w licznych wydarzeniach o charakterze nieformalnym, takich jak zwiedzanie Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris, udział w spotkaniach w historycznej kamienicy Pałacu Krzysztofory i w odrestaurowanym budynku Browaru Lubicz, spacer po Krakowie z przewodnikami, a także zwiedzanie podziemi połączone z uroczystą kolacją i zabawą taneczną w Kopalni Soli w Wieliczce [Rys. 3].
 
YSF3.jpg
Rys. 3. Wydarzenia o charakterze nieformalnym podczas 19. FEBS YSF
Dzięki realizacji 19. YSF w Polsce, powstała możliwość zdobycia doświadczeń organizacyjnych dla 6 osób tworzących Lokalny Komitet Organizacyjny 19. YSF. W skład komitetu w Krakowie wchodzili: Anna Jagusiak z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (przewodnicząca), Kinga Kłodawska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katarzyna Kolczyńska z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Anna Mleczko z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, Sonia Trojan z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz Tomasz Tronina z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Funkcję przewodniczącej z ramienia FEBS pełniła prof. Irene Díaz-Moreno z Uniwersytetu w Sewilli [Rys. 4].
YSF4.jpg
Rys. 4. Skład Lokalnego komitetu Organizacyjnego 19 FEBS YSF
Prace Lokalnego Komitetu Organizacyjnego 19. YSF wspierane były przez firmę PCO Targi w Krakowie, przy szczególnym zaangażowaniu Justyny Bazia oraz Magdaleny Owczarek. W tym roku, równolegle z przygotowaniem forum dla młodych naukowców, Lokalny Komitet Organizacyjny wspierał realizację “4th FEBS Fellows Meeting”, wydarzenia, które co dwa lata jest organizowane wspólnie z YSF. Możliwość spotkania uczestników 19. YSF z bardziej doświadczonymi naukowcami – beneficjentami grantów FEBS dało szansę, zwłaszcza młodym naukowcom na nawiązanie relacji, naukowych dyskusji a może nawet na przyszłą współpracę.

19 YSF rozpoczęło się 3 lipca 2019 wykładem otwierającym prof. Erica Westhoff’a z Uniwersytetu w Strasburgu we Francji, pt. “Ribosomal decoding and control over translation”. Uczestnicy już tego samego dnia mieli możliwość porozmawiania i poznania się przy kolacji w przepięknym Pałacu Krzysztofory mieszczącym się na Rynku Głównym w Krakowie. Lokalizacja ta była wybrana nieprzypadkowo - celem było pokazanie uczestnikom z tak wielu krajów piękna Krakowa już pierwszego dnia konferencji.

Wszystkie prelekcje 19. YSF miały miejsce w nowo wybudowanym budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [Rys.5]. Drugiego dnia konferencji młodzi naukowcy wysłuchali dwóch wyśmienitych wykładów: pierwszy był wygłoszony przez prof. Jonathana Heddle’a z Małopolskiego Centrum Biotechnologii na temat biologii syntetycznej, natomiast drugi wykład, wygłoszony przez prof. Michaëla Ryckelynck’a z Uniwersytetu w Strasburgu we Francji, przybliżył temat wykorzystania układów mikroprzepływowych w charakterystyce cząsteczek RNA. Tego samego dnia, dziesięciu wybranych uczestników w ramach dwóch Sympozjów zaprezentowało swoje wyniki w formie 10-minutowych prezentacji. Odbyła się także pierwsza sesja posterowa poprzedzona 1-minutowymi prezentacjami, które wygłosili uczestnicy. Te krótkie prezentacje miały na celu nie tylko zaprezentowanie posteru, ale też zmobilizowały młodych naukowców do przedstawienia swoich wyników krótko, zwięźle i przede wszystkim atrakcyjnie. Zadaniem komitetu było także zorganizowanie jak najbardziej ciekawego i owocnego czasu w Krakowie zatem, poza aspektami naukowymi, uczestnikom zapewniono atrakcyjne wypełnienie czasu pomiędzy sympozjami i wykładami. Drugiego dnia uczestnicy zwiedzili Solaris - Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego, które na wszystkich zrobiło ogromne wrażenie. Po tej emocjonującej wycieczce, odbyła się kolacja w Browarze Lubicz.
 
YSF5.jpg
Rys. 5. Wykłady oraz sesje posterowe podczas 19. FEBS YSF
Kolejnego dnia pięcioro uczestników wygłosiło 10-minutowe prezentacje swoich badań. Dzień trzeci był także dniem warsztatów. Uczestnicy spotkali się ze specjalistami w dziedzinach rozwoju kariery, stypendiów i staży (dr David del Álamo - EMBO Fellowships, dr Gaetano Castaldo – MSCA: Marie Sklodowska-Curie Actions, prof. Alain Krol - FEBS Fellowships), a także z fachowcami w tematyce pisania CV (dr Keith Elliott), pisania publikacji naukowych (dr Mary Purton) oraz tworzenia prezentacji naukowych (prof. Miguel A. De la Rosa). Specjaliści ci wygłosili krótkie wykłady stymulujące późniejsze dyskusje w grupach, do których uczestnicy rejestrowali się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Ten dzień także zakończył się atrakcją pozanaukową - wszyscy uczestnicy mieli okazję zwiedzić Kopalnię Soli w Wieliczce, zjeść tam kolację, a także potańczyć i zagrać w bingo, a wszystko to 100 metrów pod ziemią.
Ostatni dzień konferencji był dniem, w którym odbyła się druga sesja posterowa, także poprzedzona 1-minutowymi prezentacjami. Na zakończenie odbył się wykład zamykający konferencję wygłoszony przez prof. Isabel Fariñas pt. “Remote signalling in stem cell biology”. Na sam koniec nagrodzeni zostali uczestnicy, którzy zaprezentowali trzy najlepsze prezentacje ustne, a także trzy najlepsze postery. Tego samego dnia Młodzi Naukowcy, bogatsi o sporą dawkę wiedzy, udali się na spacer z przewodnikami historyczną drogą królewską, który zakończył się pod Centrum Kongresowym ICE, miejscem 44 Kongresu FEBS. Podczas głównego Kongresu można było obserwować, jak zintegrowani uczestnicy 19 YSF wspólnie brali udział w obradach i mimo tego, że przyjeżdżali do Krakowa zupełnie się nie znając, w kilka dni stworzyli grupę przyjaciół. Relacje te mogą być nadal podtrzymywane dzięki stworzeniu specjalnej podstrony w ramach FEBS Network (https://network.febs.org/), miejsca wymiany informacji, zdjęć i relacji.
Warto wspomnieć o nowym wydarzeniu podczas tegorocznego Kongresu FEBS: „Young Scientists’ Forum – Bridge between YSF Prague 2018 – Kraków 2019 – Lovran 2020 – Talks over beer”, które po raz pierwszy odbyło się właśnie w tym roku w Krakowie z inicjatywy Lokalnego Komitetu Organizacyjnego 19. YSF. Wydarzenie to miało na celu spotkanie organizatorów zeszłorocznego 18. YSF w Pradze, tegorocznych organizatorów 19. YSF w Krakowie oraz organizatorów przyszłorocznego jubileuszowego 20. YSF w Lovran z obecnymi i potencjalnymi przyszłymi uczestnikami. Przy piwie i przekąskach w nieformalnej atmosferze młodzi uczestnicy Kongresu FEBS mogli uzyskać informację czym zajmuje się FEBS Working Group on the Careers of Young Scientists, jakie są możliwości współpracy i kontaktu, a także w jaki sposób aplikować by stać się uczestnikiem Forum dla Młodych Naukowców podczas przyszłych Kongresów FEBS.
Na koniec zachęcamy wszystkich młodych naukowców do 35 roku życia: doktorantów i osoby do 5 lat po doktoracie do zapoznania się z możliwościami uczestniczenia w kolejnych Forach dla Młodych Naukowców. Warto zapoznać się już teraz z informacjami umieszczonymi na stronie przyszłorocznego 45. Kongresu FEBS, który będzie miał miejsce w Lubljanie na Słowenii, a w szczególności warto odwiedzić zakładkę dotyczącą 20. YSF, które odbędzie się w dniach 1-4 lipca 2019 w Lovran w Chorwacji (https://2020.febscongress.org/ysf-welcome) [Rys. 6].
YSF6.jpg
Rys.6. Logo przyszłorocznego 20 YSF w Lovran, Chorwacja
Jako organizatorzy 19. YSF w Krakowie gorąco namawiamy wszystkich młodych naukowców do podjęcia wysiłku związanego z rejestracją, ponieważ udział w tym wydarzeniu daje niezapomniane wrażenia, możliwości i przyjaźnie!
Lokalny Komitet Organizacyjny 19. YSF:
Anna Jagusiak (przewodnicząca)
Kinga Kłodawska
Katarzyna Kolczyńska
Anna Mleczko
Sonia Trojan
Tomasz Tronina

 

Poprzedni 18th FEBS Young Scientists' Forum (YSF) odbył się 4 - 7 lipca 2018,  a The 43 FEBS Congress w dniach 7 - 12 lipca 2018, w Czeskiej Pradze.

Więcej informacji dotyczących obu wydarzeń znajduje się na stronie ubiegłorocznego kongresu: https://2018.febscongress.org/

 
 

 

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r. w Oddziale Lubelskim odbyła się on-line VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych,...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

DYPLOM DLA PROF. ANDRZEJA LEGOCKIEGO

DYPLOM DLA PROF. ANDRZEJA LEGOCKIEGO

W dniu 12 czerwca br. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu członka honorowego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego prof. Andrzejowi Legockiemu. Ceremonia miała miejsce podczas Rady Naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, gdzie licznie zgromadzeni goście mieli okazję uczcić...

więcej więcej