logo PTBIOCH

logo FEBS

Apel uczonych ukraińskich do międzynarodowej społeczności naukowej

Na Ukrainie zwyciężyła demokratyczna rewolucja obywatelska. Obalony został totalitarny reżim Wiktora Janukowycza, zbudowany na przemocy i korupcji. Służący wyłącznie jego własnej korzyści. Za to zwycięstwo ponad stu Ukraińców zapłaciło jednak życiem a tysiące odniosło poważne rany.

Ukraiński parlament sformował nowy, pełnoprawny rząd koalicyjny, który czeka zadanie przywrócenia rabowanego poprzednio kraju na właściwy kurs. Na Ukrainie rośnie ogólnonarodowa zgoda co do konieczności podążania dalszą demokratyczną drogą rozwoju.

W tej sytuacji, władze Federacji Rosyjskiej postanowiły podjąć próbę destabilizacji Ukrainy i rozpoczęły okupację całych połaci kraju. Pierwszy padł ofiarą tej polityki półwysep krymski. Takie postępowanie jest jawnym pogwałceniem umów międzynarodowych. Rosyjskie wojsko blokuje obiekty o znaczeniu strategicznym zaś rosyjskie siły specjalne wspierają separatystów w agresywnych działaniach.

28 lutego 2014, ukraiński parlament uchwalił rezolucję wzywającą społeczność międzynarodową do użycia wszelkich środków, koniecznych do zagwarantowania integralności terytorialnej Ukrainy.

W tej sytuacji, prosimy naszych kolegów z zagranicy o wsparcie szeroko zakrojonej, międzynarodowej kampanii, mającej na celu wywarcie presji na władze Federacji Rosyjskiej by ta postępowała w zgodzie z międzynarodowymi normami. Nie zapominajmy, że druga wojna światowa wybuchła między innymi dlatego, że zachodnie demokracje straciły zbyt wiele czasu na łagodzenie agresywnych żądań niemieckich kolejnymi ustępstwami. Demokratyczny świat nie powinien powtarzać tego błędu w obliczu dzisiejszych, agresywnych władz Rosji!

prof. Sergiy Komisarenko (biochemia)
prof. Viktor Grinchenko (hydromechanika)
prof. Yaroslav Yatskiv (astronomia) – w imieniu Ukraińskiego Związku Astronomicznego (10 jednostek badawczych)
prof. Oleksandr Nakonechnyj (informatyka) – w imieniu Akademii Nauk Szkół Wyższych Ukrainy (315 członków)
prof. Maksym Strikha (fizyka) – w imieniu Ukraińskiego Towarzystwa Fizycznego (600 członków)
dr Nataliya Shulga (biotechnologia) – w imieniu Ukraińskiego Klubu Naukowego (55 członków)
prof. Nadiya Gula (biochemia)
prof. Volodymyr Litovchenko (fizyka)
prof. Serhij Ryabchenko (fizyka)
prof. Olexiy Haran (nauki polityczne)
prof. Volodymyr Kulyk (nauki polityczne)
prof. Oleksandr Cherednychenko (językoznawstwo)
prof. Anton Filipenkp (ekonomia)
prof. Yuri Schapoval (historia)
oraz inni (więcej niż 900 sygnatariuszy)

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Piotr Laidler we władzach FEBS

Piotr Laidler we władzach FEBS

Prof. Piotr Laidler, wice-prezes Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, został wybrany do władz Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS) na stanowisko Congress Counselor.

więcej więcej