logo PTBIOCH

logo FEBS

Z przyjemnością donosimy, że 21 listopada 2016 r. na Wydziale Biologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o godz. 15:00 odbyło się
nadzwyczajne zebranie członków i licznych sympatyków Oddziału
Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, w tym pracowników,
doktorantów i studentów Wydziału. W odpowiedzi na inicjatywę seminaryjną
„_Nowe Horyzonty Przyrodnicze_" podjętą przez Zarząd Główny, w trakcie
wymienionego zebrania został wygłoszony wykład przez prof. dr hab. Martę
Miączyńską, kierownika Pracowni Biologii Komórki w Międzynarodowym
Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Tematyka
wystąpienia dotyczyła endosomów jako platform sygnałowych w aktywacji
szlaków prozapalnych w komórce. Poniżej przedstawiamy fotorelację z
wydarzenia. Autorem wszystkich zdjęć jest dr Andonis Karachitos.

Opracował: dr hab. Michał Rurek (Wydz. Biologii UAM)

 

Marta Miaczynska

 Zdjęcie: dr Andonis Karachitos


plakatwyklad

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r. w Oddziale Lubelskim odbyła się on-line VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych,...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

DYPLOM DLA PROF. ANDRZEJA LEGOCKIEGO

DYPLOM DLA PROF. ANDRZEJA LEGOCKIEGO

W dniu 12 czerwca br. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu członka honorowego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego prof. Andrzejowi Legockiemu. Ceremonia miała miejsce podczas Rady Naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, gdzie licznie zgromadzeni goście mieli okazję uczcić...

więcej więcej