logo PTBIOCH

logo FEBS

Dziś, 1 grudnia 2016,  Profesor Jerzy Kościelak otrzymał Diploma d'Honoure Polskiego Towarzystwa Biochemicznego!

Profesor Eugeniusz Jerzy Kościelak, urodzony 6 września 1930 roku w Łodzi, jest Członkiem Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz licznych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych. W Polskim Towarzystwie Biochemicznym pełnił funkcję Przewodniczącego Oddziału Warszawskiego w latach 1967-1969. W latach 1993-1995 był Prezesem International Glycoconjugate Organization. Wieloletni Redaktor naczelny Acta Haematologica Polonica. Od roku 1968 związany z Instytutem Hematologii w Warszawie.

FullSizeRender

Na zdjęciu od lewej: Prof. Andrzej Legocki, Prezes Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Prof. Eugeniusz Jerzy Kościelak, laureat Diploma d'Honoure Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz Prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk 

 

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Wybrano władze Oddziału Warszawskiego na kolejną kadencję.

Wybrano władze Oddziału Warszawskiego na kolejną kadencję.

W dniu 28 września br. w IBB PAN odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Wybrano na nim nowe władze Oddziału.

więcej więcej