logo PTBIOCH

logo FEBS

Z prawdziwym smutkiem i pochyloną głową zawiadamiamy, że w czwartek 29 grudnia br. zmarł profesor Aleksander Koj, były rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny profesor nauk przyrodniczych, biolog i biochemik, współtwórca Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od wielu lat był członkiem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, w roku 2008 społeczność biochemiczna w uznaniu Jego osiągnięć naukowych nadała Mu godność Członka Honorowego Towarzystwa. 

Profesor Aleksander Koj urodził się 26 lutego 1935 roku w Ganie na Opolszczyźnie. Studiował w Akademii Medycznej w Krakowie, a po ukończeniu studiów przez kilkanaście lat pracował w Katedrze Chemii Fizjologicznej swojej Alma Mater. Swoje życie naukowe związał z Instytutem Biologii Molekularnej UJ, który powstał na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego stulecia, a w 2002 roku przekształcił się w Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.Tam Profesor prowadził pionierskie badania nad białkami ostrej fazy i reakcją komórek na stan zapalny organizmu. Profesor był autorem około 200 artykułów doświadczalnych i przeglądowych poświęconych tej tematyce. Jest również współautorem dwóch znakomitych monografii książkowych The Acute Phase Response to Injury and Infection oraz Interleukin-6-type cytokines.

Za swoją pracę naukową został uhonorowany wieloma nagrodami. Do najważniejszych należą: Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (1996) oraz Nagroda Fundacji Alfreda Jurzykowskiego (1998). Profesor Aleksander Koj otrzymał również tytuł doktora honoris causa trzech uniwersytetów amerykańskich: Cleveland State University (1999), University of Hartford (1995), University at Buffalo (1998), a także Uniwersytetu Jagiellońskiego przed siedmioma laty.

W chwili przejścia do Instytutu Biologii Molekularnej Profesor stał się także dydaktykiem. Przez dziesięciolecia prowadził doskonale przygotowane wykłady z biochemii, wzbudzając u studentów nieodmiennie podziw i szacunek. Sprawował opiekę nad blisko 60 magistrantami oraz wypromował 11 doktorów.

Profesor Aleksander Koj cieszył się ogromnym autorytetem w społeczności akademickiej. Dzięki temu był wybierany do pełnienia coraz to ważniejszych funkcji. W latach 1977-1981 kierował Instytutem Biologii Molekularnej UJ. W roku 1984 został prorektorem UJ do spraw kadry naukowej i badań, a następnie aż trzykrotnie w latach 1987-1990, 1993-1996 oraz 1996-1999 przewodził Uniwersytetowi Jagiellońskiemu jako rektor. Podczas sprawowania tego urzędu uparcie dążył do powstania III Kampusu. Założony cel osiągnął, osobiście położył kamień węgielny w miejscu budowy nowej siedziby wydziałów przyrodniczych, a budynki jednostek naukowych powstają sukcesywnie od roku 1999 do chwili obecnej.

W uznaniu zasług dla Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Aleksander Koj został odznaczony medalem Merentibus.

Ludziom, którym było dane pracować pod Jego kierunkiem, tym, którzy mieli honor i szczęście spotkać Go na swojej drodze Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i społeczność biochemiczna składa głębokie słowa współczucia. 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie on-line w O/Warszawskim - minisympozjum:

Wydarzenie on-line w O/Warszawskim - minisympozjum: "Starzenie i długowieczność – od komórki do organizmu"

Serdecznie zapraszamy na sympozjum pt. "Starzenie i długowieczność - od komórki do organizmu", które odbędzie się 24 października 2023 w godzinach 10:00-15:00 on-line. Uczestnictwo wymaga rejestracji: Link do rejestracji na wydarzenie  

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

ANDRZEJ LEGOCKI CZŁONKIEM HONOROWYM PTBIOCH

ANDRZEJ LEGOCKI CZŁONKIEM HONOROWYM PTBIOCH

W czasie Kongresu BIO 2023 w Szczecinie Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego podjęło uchwałę o nadaniu prof. Andrzejowi Legockiemu tytułu Członka Honorowego. Uchwała jest wyrazem docenienia ogromnego zaangażowania prof. Andrzeja Legockiego w działalność...

więcej więcej