logo PTBIOCH

logo FEBS

 

IMG 3105

W dniach 25-26 czerwca br. Prezes Polskiego Towarzystwa Biochemicznego prof. Andrzej Legocki oraz wice-Prezes prof. Adam Szewczyk odbyli spotkania w Lublinie i Rzeszowie promujące udział polskich naukowców w Kongresie Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS), który Polskie Towarzystwo Biochemiczne (PTBioch) organizuje w 2019 roku w Krakowie. Przedstawiano program naukowy oraz założenia organizacyjne i możliwości stypendialne Kongresu FEBS w 2019. W dniu 25 czerwca spotkano się z Rektorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. Stanisławem Michałowskim, Dziekanem Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS prof. Kazimierzem Trębaczem oraz Przewodniczącą Oddziału Lubelskiego PTBioch prof. Anna Janosz-Wilkołazką. Dodatkowo omówiono kwestie organizacji kolejnego Kongresu BIO. Władze UMCS zadeklarowały wsparcie organizacji Kongresu BIO2020 w Lublinie. W dniu 26 czerwca br. spotkano się także z Rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Sylwestrem Czopkiem. W spotkani brali udział także prof. Grzegorz Bartosz, członek PAN oraz prof. Izabela Sadowska-Bartosz. Podobnie jak w Lublinie przedstawiono założenia organizacyjne i program naukowy Kongresu FEBS w przyszłym roku. Podczas spotkania przedstawiono także plany utworzenia Oddziału Rzeszowskiego PTBioch. Prezes i wiceprezes Towarzystwa spotkali się także z Dziekanem Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Czesławem Puchalskim. Tego samego dnia odbyło się także spotkanie z władzami Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego prodziekanami: prof. Markiem Olszyńskim oraz dr Magdaleną Uchman. PTBioch był współorganizatorem Sympozjum ART & SCIENCE „Obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem?” przygotowanego przez Instytut Nenckiego PAN. Biorąc pod uwagę zachęcające wyniki wspólnych inicjatyw, uczestnicy spotkania omówili możliwości dalszej współpracy w najbliższych latach.

IMG 3130

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie on-line w O/Warszawskim - minisympozjum:

Wydarzenie on-line w O/Warszawskim - minisympozjum: "Starzenie i długowieczność – od komórki do organizmu"

Serdecznie zapraszamy na sympozjum pt. "Starzenie i długowieczność - od komórki do organizmu", które odbędzie się 24 października 2023 w godzinach 10:00-15:00 on-line. Uczestnictwo wymaga rejestracji: Link do rejestracji na wydarzenie  

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

ANDRZEJ LEGOCKI CZŁONKIEM HONOROWYM PTBIOCH

ANDRZEJ LEGOCKI CZŁONKIEM HONOROWYM PTBIOCH

W czasie Kongresu BIO 2023 w Szczecinie Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego podjęło uchwałę o nadaniu prof. Andrzejowi Legockiemu tytułu Członka Honorowego. Uchwała jest wyrazem docenienia ogromnego zaangażowania prof. Andrzeja Legockiego w działalność...

więcej więcej